Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Ontwikkeling van de binnenstad

Het stadscentrum van Bocholt wordt de komende jaren op een aantrekkelijke en toekomstgerichte manier verder ontwikkeld als winkel- en gastronomielocatie, als vrijetijdslocatie en als woonwijk.

Sommige maatregelen zijn reeds uitgevoerd, andere zijn in uitvoering of worden nog gepland.

Overzicht

Krijg een overzicht! Klik op individuele maatregelen voor gedetailleerde informatie

Concepten

De binnenstad van Bocholt wordt ontwikkeld op basis van de volgende concepten:

Voltooide projecten

Kaderplan voor de stationsomgeving

Rahmenplan_Bahnhof

© Stadt Bocholt

In het kader van het overheidsinitiatief "Land bouwen bij het spoor" heeft de stad Bocholt samen met de BahnflächenEntwicklungsGesellschaft NRW mbH (BEG NRW) het bureau BahnStadt uit Berlijn opdracht gegeven een kaderplan te ontwikkelen.

Essentiële elementen van het kaderplan zijn:

  • Identificatie van het potentieel voor woningbouw
  • Nieuwe voetgangersverbinding naar het stadscentrum tussen Aa-Südufer en het station
  • Parkeerplaats voor forenzen, bezoekers van het stadscentrum en het Lernwerk
  • Herinrichting van het stationsplein

Het kaderplan vormt de basis voor de verdere planning.

Historisch stadhuis

Foto_HistRathaus_Rampe

© Stadt Bocholt

Het monumentale stadhuis op het marktplein, dat dateert uit de 17e eeuw, herbergt op de 1e verdieping de burgerlijke stand met een trouwzaal. Op de 2e verdieping bevindt zich de historische raadszaal, die wordt gebruikt voor diverse muziek- en culturele evenementen.

De representatieve ingang van de griffie op de begane grond ligt ca. 60 cm boven het niveau van het marktplein en is daarom niet drempelvrij toegankelijk. Ook de bovenste verdiepingen waren voorheen alleen toegankelijk via de hoofdtrap.

Om de foyer drempelvrij toegankelijk te maken, werd in het achterste gedeelte van het stadhuis een hellingbaan aangelegd. In het midden van het trappenhuis werd een glazen lift geïnstalleerd, zodat de trouwzaal en de voormalige raadzaal nu ook drempelloos toegankelijk zijn. Daarnaast werd rekening gehouden met de eisen van brandbeveiliging, zodat het historische stadhuis ook in de toekomst als trouw- en evenementenlocatie gebruikt kan worden.

Sinds het najaar van 2019 kan het historische stadhuis weer gebruikt worden voor huwelijksceremonies.

De uitvoering van de maatregelen werd uitgevoerd met middelen van de stedenbouwkundige stimulering van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de federale overheid.

Neutorplatz

De Stadtsparkasse Bocholt bouwde op het voormalige Hertieterrein en verplaatste haar hoofdvestiging van de Marktplatz naar de Neutorplatz. Een ander commercieel gebouw werd ernaast opgetrokken. Voor de nieuwe gebouwen werd een nieuwe pleinsituatie gecreëerd. Bovendien werden de open ruimtes aan de Aa verbreed. Door de nieuwe gebouwen konden deze ruimtes opnieuw worden ingericht en werd de verblijfskwaliteit verhoogd.

Op het plein voor de Stadtsparkasse werden een bomenveld met dakplatanen en een veld met grassen aangelegd. De randen van deze velden kunnen worden gebruikt om tegelijkertijd te zitten en te vertoeven. Langs de rivier de Aa is een zogenaamde balustrade aangelegd, die gedeeltelijk over de waterpartijen loopt. In dit gebied zijn meer bomen geplant en bankjes geplaatst. Langs de Aa is een wandelpad aangelegd, omzoomd door grasbermen. Het wandelpad leidt langs een loopbrug langs de Aa, waar nog meer zitplaatsen zijn geplaatst.

Het project is in april 2021 afgerond.

Voor de maatregel werden middelen uit het stadsontwikkelingsfonds van de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de federale overheid goedgekeurd.

Groene ruimte in de Weberstraße

Foto_Weberstraße

© Stadt Bocholt

Een van de weinige binnenstedelijke groenstroken bevindt zich aan de Weberstraße. Tot nu toe bestond dit voornamelijk uit lage, platte struiken. Daarnaast waren er twee kleinere speelplaatsen geïntegreerd, die deels moesten worden verwijderd wegens onvoldoende verkeersveiligheid. De functie van de groene ruimte is sindsdien vooral het ontsluiten van het bejaardentehuis.

In het kader van de wedstrijd Future City 2030+ werden tijdens verschillende burgerevenementen suggesties en ideeën voor toekomstig gebruik en ontwerp verzameld en in de planning opgenomen. Deze hadden vooral betrekking op de mogelijkheid om zich te verplaatsen en mensen te ontmoeten.

De herinrichting werd in 2022 voltooid met behulp van stadsontwikkelingsfondsen.

Jong en oud zullen ruimte en mogelijkheden vinden om te spelen, te bewegen en te rusten onder de schaduwrijke bomen in het centrum van de drukke stad. Het ontwerp werd aangevuld met de aanleg van vaste plantenbedden en de installatie van verhoogde bedden, die worden onderhouden in een gezamenlijk project van de stichting en een aangrenzend kinderdagverblijf. De groene ruimte biedt een speelplaats met een klim- en evenwichtsparcours, een groepsschommel en een waterspeelplaats. Een grote "Hollywoodschommel", traptrainers voor bankjes en een wipbank op veren staan langs het omringende ronde pad en nodigen bezoekers uit om ze uit te proberen.

Pollstiege/Nordwall

Foto_Pollstiege_nachher

© Stadt Bocholt

De groenstrook op het kruispunt tussen Pollstiege en Nordwall, die slechts iets meer dan honderd vierkante meter groot is, werd in het voorjaar van 2020 opnieuw ingericht. Daar staat een ongeveer veertig jaar oude koperbeuk, die werd ondergeplant met groenblijvende struiken.

Met het oog op een intergenerationele binnenstad werd het gebied ontsloten door een pleintje dat zich opent naar het kruispunt. Vooral ouderen met een beperkte actieradius moeten hier een korte stop kunnen maken. Daartoe werden banken met armleuningen en rugleuningen in de groene ruimte geïntegreerd. De bestaande boom werd behouden en in een perk ingesloten als middelpunt van het plein. De eerder bestaande heesterbeplanting werd vervangen door heesters en vaste planten. De fietsenstalling aan de rand van het plein werd als onderdeel van het project vernieuwd en voorzien van moderne fietsenrekken.

Gesponsord door

Banner mit Logos

© BMIBH