Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Afdruk

Verantwoordelijk

Stad Bocholt
De burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Strasse 52-58
46395 Bocholt

Telefoon: +49 2871 953-0
E-mail: stadtverwaltung(at)bocholt(dot)de

De stad Bocholt is een overheidsbedrijf en wordt vertegenwoordigd door burgemeester Thomas Kerkhoff, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, 46395 Bocholt.

Identificatienummer omzetbelasting: DE124168005

Aansprakelijkheid (inhoud / links)

Inhoud

De inhoud op de pagina's www.bocholt. de, op de Facebook-pagina's "Bocholter Stad", "Brandweer- en Reddingsacademie Bocholt", "Jonge Universiteit Bocholt", "Muziekschool Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "Feuerwehr Bocholt", "Stadtbibiliothek Bocholt" en "Integratie in Bocholt" evenals op de Instagram-pagina's "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt" zijn met de grootste zorgvuldigheid gemaakt. De stad Bocholt kan echter de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud niet garanderen. Als dienstverlener is de stad Bocholt verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 Para.1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG is de Stad Bocholt als dienstverlener niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het moment dat een concrete wetsovertreding bekend wordt. De stad Bocholt zal bij het bekend worden van dergelijke overtredingen de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Links

Het aanbod op de pagina's www.bocholt.de, op de Facebook-pagina's "Stadt Bocholt", "Feuerwehr und Rettungsdienstakademie Bocholt", "Junge Uni in Bocholt", "Musikschule Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "Feuerwehr Bocholt", "Stadtbibiliothek Bocholt" en "Integratie in Bocholt" en op de Instagram-pagina's "Stadt Bocholt", "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt" staan links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan de Stad Bocholt geen invloed heeft. Daarom kan de stad Bocholt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Ten tijde van het linken werden de gelinkte pagina's zorgvuldig gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen binnen de grenzen van het redelijke en mogelijke. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een wetsovertreding. Indien overtredingen bekend worden, zal de stad Bocholt deze links onmiddellijk verwijderen.

Beeldbronnen

Afbeeldingen en grafieken van externe bronnen zijn gemarkeerd met het copyright: Afbeelding credits

Administratie en redactie

De administratie en redactionele verantwoordelijkheid voor www.bocholt.de ligt bij de pers- en voorlichtingsdienst van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-28, tel. +49 2871 953-1289, pressestelle(at)bocholt(dot)de.

Daarnaast zijn de volgende instellingen redactioneel verantwoordelijk voor www.bocholt.de:

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, Osterstr. 23, 46397 Bocholt
Telefoon +49 2871 294933-0
Fax +49 2871 294933-44

info(at)bocholt-stadtmarketing(dot)deen info(at)bocholt-wirtschaftsfoerderung(dot)de

HR A 4956, kantongerecht Coesfeld
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft mbH, directeur: Ludger Dieckhues
Belastingnummer: 307/5763/0025 FA Borken
BTW-nummer: DE 178730829

Copyright

De lay-out van de pagina's van www.bocholt.de, de gebruikte afbeeldingen en foto's, de collectie en de afzonderlijke bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De stad Bocholt behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, duplicatie en verspreiding via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). De stad Bocholt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.

Privacybeleid

Bij het bezoeken van www.bocholt.de biedt de stad Bocholt een telemediadienst aan in de zin van de telemediawet. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen (Datenschutzgesetz NRW) en de Europese verordening gegevensbescherming (EU-DSGVO). Meer informatie over gegevensbescherming.

Internet voorwaarden en condities

Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Een garantie voor het uitsluiten van manipulatie, van toevallige vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bijv. oude versie die nog in de cache zit) op het verbindingspad van aanbieder naar gebruiker kan daarom op dit moment niet worden gegeven. Wij wijzen u daarom op deze systeemgerelateerde beperking als volgt: u ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Daarom kan er geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de originele gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens

Om wetsovertredingen te voorkomen of op te sporen en om een EU-brede standaard voor de bescherming van klokkenluiders te garanderen, heeft de Europese Unie de EU-klokkenluidersrichtlijn uitgevaardigd. Hier vind je meer informatie over het onderwerp "klokkenluiders", waar je de mogelijkheid hebt om een verdacht geval anoniem en vertrouwelijk aan onze autoriteit te melden.

De-Mail

De stad Bocholt is ook bereikbaar via De-Mail. Met De-Mail kunnen e-mails en bestandsbijlagen versleuteld en geauthenticeerd worden verzonden. In overeenstemming met de bepalingen van de wet op de e-overheid wordt een door de afzender bevestigde De-Mail sinds 1 juli 2014 beschouwd als een vervanging van de schriftelijke vorm.

Het centrale inkomende adres is: stadtverwaltung(at)bocholt.de-mail(dot)de

Meer informatie vindt u hier: Kadervoorwaarden voor elektronische communicatie

Routing ID

Openbare aanbestedende diensten hebben de taak om hun contractuele partners te informeren over hun routing-ID en de gewenste of voorgeschreven verzendroute. De routing-ID van de stad Bocholt is 055540008008-31001-24 .