Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Afdruk

Verantwoordelijk

Stad Bocholt
De burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Strasse 52-58
46395 Bocholt

Telefoon: +49 2871 953-0
E-mail:

De stad Bocholt is een overheidsbedrijf en wordt vertegenwoordigd door burgemeester Thomas Kerkhoff, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, 46395 Bocholt.

Identificatienummer omzetbelasting: DE124168005

Aansprakelijkheid (inhoud / links)

Inhoud

De inhoud op de pagina's www.bocholt. de, op de Facebook-pagina's "Bocholter City", "Brandweer en Reddingsdienst Academie Bocholt", "Young University in Bocholt", "Muziekschool Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "Feuerwehr Bocholt", "Stadtbibiliothek Bocholt" en "Integratie in Bocholt" evenals op de Instagram-pagina's "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt" werden met de grootste zorgvuldigheid gecreëerd. De stad Bocholt kan echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener is de stad Bocholt verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 Para.1 TMG. Volgens §§ 8 tot en met 10 TMG is de stad Bocholt als dienstverlener echter niet verplicht doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie overeenkomstig de algemene wetgeving blijven hierdoor onverlet. Deze aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het moment waarop een concrete inbreuk op de wet bekend wordt. Als de stad Bocholt kennis krijgt van dergelijke inbreuken, zal zij de desbetreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Links

Het aanbod op de pagina's www.bocholt.de, op de Facebook-pagina's "Stadt Bocholt", "Feuerwehr und Rettungsdienstakademie Bocholt", "Junge Uni in Bocholt", "Musikschule Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "Feuerwehr Bocholt", "Stadtbibiliothek Bocholt" en "Integratie in Bocholt" alsook op de Instagram-pagina's "Stadt Bocholt", "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt"bevat links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan de Stad Bocholt geen invloed heeft. Daarom kan de stad Bocholt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Bij het linken zijn de gelinkte pagina's zorgvuldig gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen binnen de grenzen van wat redelijk en mogelijk is. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet herkenbaar. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk. De stad Bocholt zal dergelijke links onmiddellijk verwijderen als zij kennis krijgt van inbreuken.

Beeldbronnen

Afbeeldingen en grafieken van externe bronnen zijn gemarkeerd met het auteursrecht: Afbeeldingen

Administratie en redactie

De administratieve en redactionele verantwoordelijkheid voor www.bocholt.de ligt bij de pers- en voorlichtingsdienst van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-28, tel. +49 2871 953-327, .

Daarnaast zijn de volgende instellingen redactioneel verantwoordelijk voor www.bocholt.de:

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, Osterstr. 23, 46397 Bocholt
Telefoon +49 2871 294933-0
Fax +49 2871 294933-44

en

HR A 4956, Coesfeld Local Court
Persoonlijk aansprakelijke partner: Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft mbH, directeur: Ludger Dieckhues
Belastingnummer: 307/5763/0025 FA Borken
BTW-nummer: DE 178730829

Copyright

De lay-out van de pagina's van www.bocholt.de, de gebruikte grafieken en foto's, de collectie en de individuele bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De stad Bocholt behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, duplicatie en verspreiding via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). De stad Bocholt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.

Privacybeleid

Bij een bezoek aan www.bocholt.de levert de stad Bocholt een telemediadienst in de zin van de telemediawet. Daarbij verwerkt zij persoonsgegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, met name de wet op de gegevensbescherming van Noordrijn-Westfalen (Datenschutzgesetz NRW) en de Europese verordening inzake gegevensbescherming (EU-DSGVO). Meer informatie over gegevensbescherming.

Internetvoorwaarden

Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en doorgifte van tijdelijke gegevens. Een garantie voor de uitsluiting van manipulatie, van accidentele vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bv. oude versie nog in de cache) op het verbindingspad van aanbieder naar gebruiker kan daarom momenteel niet worden gegeven. Daarom wijzen wij u op deze systeemgebonden beperking: U ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Daarom kan geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de gegevens en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens

Om schendingen van de wet te voorkomen of op te sporen en een EU-brede norm voor de bescherming van klokkenluiders te garanderen, heeft de Europese Unie de EU-klokkenluidersrichtlijn vastgesteld. Hier vindt u meer informatie over het onderwerp "klokkenluiders", waar u de mogelijkheid hebt om een verdachte zaak anoniem en vertrouwelijk aan onze autoriteit te melden.

De-Mail

De stad Bocholt is ook bereikbaar per De-Mail. De-Mail maakt het versleuteld en geauthenticeerd versturen van mails en bestandsbijlagen mogelijk. In overeenstemming met de bepalingen van de Wet elektronische overheid wordt een door de afzender bevestigde De-Mail sinds 1 juli 2014 beschouwd als een schriftelijke vervanging.

Het centrale inkomende adres is:

Meer informatie vindt u hier: Kadervoorwaarden voor elektronische communicatie

Routing ID

De aanbestedende diensten hebben tot taak hun contractuele partners in kennis te stellen van hun routing ID en de gewenste of voorgeschreven transmissieroute. Het routeringsnummer van de stad Bocholt is 055540008008-31001-24 .