Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Afdruk

Verantwoordelijk

Stad Bocholt
De burgemeester
Kaiser-Wilhelm-Strasse 52-58
46395 Bocholt

Telefoon: +49 2871 953-0
E-mail: stadverwaltung(at)bocholt(dot)de

De stad Bocholt is een overheidsbedrijf en wordt vertegenwoordigd door burgemeester Thomas Kerkhoff, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, 46395 Bocholt.

Identificatienummer omzetbelasting: DE124168005

Aansprakelijkheid (inhoud / links)

Inhoud

De inhoud op de pagina's www.bocholt.de, op de Facebook-pagina's "Bocholter Stad", "F Brandweer en Reddingsacademie Bocholt", "Young University in Bocholt", "Muziekschool Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "FBrandweer Bocholt", "Stadsbibliotheek Bocholt" en "Integratie in Bocholt" evenals op de Instagram-pagina's "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt" werden met de grootste zorg gecreëerd. De Stad Bocholt kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener is de stad Bocholt verantwoordelijk voor haar eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met de algemene wetten op grond van de Digitale Dienstenwet (DDG). Volgens de DDG is de Stad Bocholt als dienstverlener echter niet verplicht om doorgegeven of opgeslagen informatie van derden te controleren of omstandigheden te onderzoeken die duiden op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete overtreding. De stad Bocholt zal dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen zodra zij kennis krijgt van dergelijke inbreuken.

Links

Het aanbod op de pagina's www.bocholt.de, op de Facebook-pagina's "Stadt Bocholt", "Brandweer- en reddingsdienstacademie Bocholt", "Young university in Bocholt", "Musikschule Bocholt-Isselburg, "kubaai - Kulturquartier Bocholter Aa & Industriestraße", "FrauenBrücke Deutschland-Niederlande", "Brandweer Bocholt", "Stadtbibliothek Bocholt" en "Integration in Bocholt" evenals op de Instagram-pagina's "Stadt Bocholt", "stadtbocholt_karriere", "frb_boh" en "junge_uni_in_bocholt" staan links naar externe websites van derden op de inhoud waarvan de Stad Bocholt geen invloed heeft. Daarom kan de Stad Bocholt geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is altijd de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. Ten tijde van het linken werden de gelinkte pagina's zorgvuldig gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen binnen het kader van wat redelijk en mogelijk is. Illegale inhoud was op het moment van linken niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte pagina's is echter zonder concrete aanwijzingen voor een overtreding niet redelijk. De stad Bocholt zal dergelijke links onmiddellijk verwijderen zodra zij kennis neemt van eventuele wetsovertredingen.

Beeldbronnen

Afbeeldingen en grafieken van externe bronnen zijn voorzien van het copyright: Afbeelding credits

Administratie en redactie

De administratie en redactionele verantwoordelijkheid voor www.bocholt.de ligt bij de pers- en voorlichtingsdienst van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-28, tel. +49 2871 953-1289, pressestelle(at)bocholt(dot)de.

Daarnaast zijn de volgende instellingen redactioneel verantwoordelijk voor www.bocholt.de:

Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG, Osterstr. 23, 46397 Bocholt
Telefoon +49 2871 294933-0
Fax +49 2871 294933-44

info(at)bocholt-stadtmarketing(dot)de en info(at)bocholt-wirtschaftsfoerderung(dot)de

HR A 4956, arrondissementsrechtbank Coesfeld
Persoonlijk aansprakelijke vennoot: Stadtmarketing Verwaltungs-Gesellschaft mbH, directeur: Ludger Dieckhues
Belastingnummer: 307/5763/0025 FA Borken
BTW-nummer: DE 178730829

Copyright

De lay-out van de pagina's van www.bocholt.de, de gebruikte grafieken en afbeeldingen, de collectie en de afzonderlijke bijdragen zijn auteursrechtelijk beschermd. De stad Bocholt behoudt zich alle rechten voor, inclusief de rechten van fotomechanische reproductie, duplicatie en verspreiding via speciale processen (bijv. gegevensverwerking, gegevensdragers, datanetwerken). De stad Bocholt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele zetfouten of voor de juistheid van de inzendingen.

Verklaring gegevensbescherming

Bij het bezoeken van www.bocholt.de biedt de stad Bocholt een telemediadienst aan in de zin van de wet op digitale diensten. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder de wet op de gegevensbescherming van NRW en de Europese algemene verordening gegevensbescherming (EU GDPR). Meer informatie over gegevensbescherming.

Internetvoorwaarden

Het internet werkt als een gedecentraliseerd netwerk met tussentijdse opslag en overdracht van tijdelijke gegevens. Daarom is het op dit moment niet mogelijk om te garanderen dat manipulatie en onbedoelde vervalsing niet voorkomen en dat alleen actuele gegevens (bijv. oude versie die nog in de cache zit) worden gebruikt op de verbinding tussen provider en gebruiker. We willen u daarom als volgt wijzen op deze systeemgerelateerde beperking: u ontvangt deze gegevens onder de voorwaarden van het internet. Er kan daarom geen garantie worden gegeven voor de juistheid van de informatie en de conformiteit met de originele gegevens.

Wet bescherming klokkenluiders

De Europese Unie heeft de EU-richtlijn ter bescherming van klokkenluiders uitgevaardigd om wetsovertredingen te voorkomen of aan het licht te brengen en om een EU-brede norm voor de bescherming van klokkenluiders te garanderen. Hier vindt u meer informatie over het onderwerp "klokkenluider", waar u anoniem en vertrouwelijk een verdacht geval aan onze autoriteit kunt melden.

De-Mail

U kunt ook contact opnemen met de gemeente Bocholt via De-Mail. Met De-Mail kunnen e-mails en bestandsbijlagen versleuteld en geauthenticeerd worden verzonden. Volgens de bepalingen van de wet op de e-overheid vervangt een door de afzender bevestigde De-Mail sinds 1 juli 2014 de schriftelijke vorm.

Het centrale inbox-adres is: stadtverwaltung(at)bocholt.de-mail(dot)de

Meer informatie vindt u hier: Algemene voorwaarden voor elektronische communicatie

Routing ID

Aanbestedende diensten hebben de taak om hun contractpartners te informeren over hun routing-ID en het gewenste of voorgeschreven transmissiekanaal. Het routing-ID van de stad Bocholt is 055540008008-31001-24 .