Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Wijkontwikkeling

Wat is buurtwerk?

Een groot deel van ons leven speelt zich af thuis en in onze directe leefomgeving, de buurten. Hier vindt de dagelijkse interactie plaats, hier ontmoeten mensen elkaar en hier kunnen geschillen of problemen ontstaan.

In samenwerking met de sociale organisaties Caritas, DRK, L-i-A en Tür an Tür wil de stad Bocholt de saamhorigheid in de wijk versterken en probleemsituaties herkennen en gericht tegengaan.

Vergadering van de wijkleiders

Individuele problemen, individuele oplossingen

In totaal acht buurten moeten de providers de bewoners benaderen, hun interesses en behoeften leren kennen en ondersteuning bieden wanneer zich problemen voordoen. De medewerkers van het buurtwerk zijn altijd aanspreekbaar en zoeken naar mogelijke oplossingen voor individuele problemen van allerlei aard.

Om de wijk als geheel vooruit te helpen en nog leefbaarder te maken, werken zij ook samen met plaatselijke instellingen, zoals kleuterscholen, scholen, bejaardenvoorzieningen en winkels.

De basis van het buurtwerk is een analyse van de sociale gegevens van Bocholt, waarbij gebieden met een bijzondere behoefte aan sociale actie zijn geïdentificeerd. Het buurtwerk wordt gecoördineerd door de personeelseenheid van de sociale dienst.