Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Uitbreiding van breedband

De digitale toekomst vormgeven

We worden allemaal steeds digitaler. Nieuwe diensten en technologieën doordringen bijna elk gebied van het dagelijks leven en het bedrijfsleven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor samenleven en samenwerken, sociale participatie en economisch succes. De basis hiervoor zijn krachtige breedbandnetwerken, die beschikbaar moeten zijn voor particuliere huishoudens, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

In Bocholt bedraagt de beschikbaarheid van gigabit-geschikte verbindingen (incl. kabeltelevisie) ongeveer 72 procent (vanaf 12/2021). Om dit percentage positief verder te ontwikkelen, worden op kosten van de telecommunicatiebedrijven of via financieringsprojecten verschillende maatregelen genomen.

Gesubsidieerde breedbanduitbreiding

De uitbreiding van glasvezelnetwerken in landelijke gebieden is vaak niet winstgevend voor telecommunicatiebedrijven, omdat de uitbreidingskosten niet in verhouding staan tot de verwachte inkomsten. Om deze zogenaamde rentabiliteitskloof te dichten, bieden de federale overheid en de deelstaat NRW verschillende financieringsprogramma's aan. Het financieringspercentage bedraagt regelmatig 80 of 90 procent. Het resterende deel moet worden gedekt door de eigen middelen van de lokale autoriteiten. De stad Bocholt maakt van deze gelegenheid gebruik om geleidelijk een uitgebreid breedbandaanbod op te zetten.

Van 2019 tot 2021 konden ongeveer 1.000 huishoudens profiteren van een gesubsidieerde breedbandverbinding.

Om nog meer particuliere huishoudens en bedrijven te kunnen laten profiteren van een gesubsidieerde breedbandaansluiting, is in 2022 een aanvraag ingediend voor de zogenaamde grijze-gebiedsfinanciering. Meer informatie over dit lopende project is te vinden in het gedeelte over de financiering van het grijze gebied in de stad Bocholt.

Onlangs kregen de basisscholen van Bocholt begin 2024 een gesubsidieerde breedbandverbinding. Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de stad Bocholt en Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH. Alle scholen in Bocholt hebben nu een verbinding die geschikt is voor gigabit, wat essentieel is voor digitale netwerken in het dagelijkse schoolleven.

Promotie van grijze vlekken in de stad Bocholt

Glasvezel en breedband

In gebieden waar uitbreiding niet rendabel is en een marktfalen is vastgesteld, bieden de federale overheid en de deelstaten ondersteuning met breedbandfinanciering (federaal financieringsprogramma Gigabit). Het programma voor grijze gebieden (de zogenaamde lichtgrijze gebieden) richt zich op particuliere huishoudens met minder dan 100 Mbit/s technisch betrouwbare downloadsnelheden. Daarnaast komen sociaaleconomische aandachtspunten, waaronder met name bedrijven en landbouwbedrijven vallen, over het algemeen in aanmerking voor financiering, ongeacht een acceptatiedrempel, zolang ze nog niet geschikt zijn voor gigabit.

De stad Bocholt heeft een voorlopige goedkeuring ontvangen voor het financieringsproject. Naar verwachting zullen ongeveer 1.000 adressen buiten het kerngebied van het stadscentrum worden uitgebreid. De glasvezeluitbreiding wordt momenteel door de stad Bocholt aanbesteed in een uitgebreid Europees aanbestedingsproces.

Meer informatie over de federale Gigabit-subsidie is te vinden op de website van de projectorganisator aconium.

Glasvezel

Zelf gefinancierde breedbanduitbreiding in de stad Bocholt

Naast de gesubsidieerde uitbreiding kunnen telecommunicatiebedrijven op eigen kosten een breedbandinfrastructuur opzetten.

De stad Bocholt is momenteel op de hoogte van één specifiek uitbreidingsproject. Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH zal op eigen kosten het telecommunicatienetwerk in het kerngebied van de stad upgraden naar een modern glasvezelnetwerk. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van "faserfreunde".