Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Uitbreiding van breedband

De digitale toekomst vormgeven

We worden allemaal steeds digitaler. Nieuwe diensten en technologieën doordringen bijna elk gebied van het dagelijks leven en het bedrijfsleven. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden voor samenleven en samenwerken, sociale participatie en economisch succes. De basis hiervoor zijn krachtige breedbandnetwerken, die beschikbaar moeten zijn voor particuliere huishoudens, maatschappelijke instellingen en bedrijven.

In Bocholt bedraagt de beschikbaarheid van gigabit-geschikte verbindingen (incl. kabeltelevisie) ongeveer 72 procent (vanaf 12/2021). Om dit percentage positief verder te ontwikkelen, worden op kosten van de telecommunicatiebedrijven of via financieringsprojecten verschillende maatregelen genomen.

Gesubsidieerde breedbanduitbreiding

Voor telecommunicatiebedrijven is de uitbreiding van glasvezelnetwerken in landelijke gebieden vaak niet rendabel omdat de uitbreidingskosten niet in verhouding staan tot de verwachte inkomsten. Om deze zogenaamde rentabiliteitskloof te dichten, bieden de federale overheid en de deelstaat NRW verschillende financieringsprogramma's aan. Het financieringspercentage bedraagt regelmatig 80 of 90 procent. Het resterende deel moet door de eigen middelen van de gemeenten worden gedekt. De stad Bocholt maakt gebruik van deze mogelijkheid om geleidelijk landelijke breedbanddekking op te bouwen.

Van 2019 tot 2021 kunnen zo ongeveer 1.000 huishoudens profiteren van een gesubsidieerde breedbandverbinding.

Om nog meer particuliere huishoudens en bedrijven te laten profiteren van een gesubsidieerde breedbandverbinding, is in 2022 een aanvraag ingediend voor de zogenaamde Grey Spots-subsidie. Meer informatie over dit lopende project is te vinden in het gedeelte over de financiering van grijze gebieden in de stad Bocholt.

Ten slotte zullen de basisscholen in Bocholt medio 2024 een gesubsidieerde breedbandverbinding krijgen. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking tussen de stad Bocholt en Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH. Na voltooiing zullen alle scholen in Bocholt een gigabitverbinding hebben, wat essentieel is voor digitale netwerken in het dagelijkse schoolleven.

Promotie van grijze vlekken in de stad Bocholt

Glasvezel en breedband
© Adobe Stock

In gebieden waar uitbreiding niet rendabel is en een marktfalen is vastgesteld, bieden de federale overheid en de deelstaten ondersteuning met breedbandfinanciering (federaal financieringsprogramma Gigabit). Het Grey Spots Programma (zogenaamde Light Grey Spots) richt zich op particuliere huishoudens waarvoor technisch betrouwbaar minder dan 100 Mbit/s beschikbaar is om te downloaden. Daarnaast komen sociaaleconomische aandachtspunten, waaronder met name bedrijven en boerderijen, over het algemeen in aanmerking voor financiering, ongeacht een acceptatiedrempel, zolang ze nog niet geschikt zijn voor gigabit.

De stad Bocholt heeft een voorlopig bericht van goedkeuring ontvangen voor het financieringsproject. Naar verwachting zullen ongeveer 1.000 adressen buiten het binnenstedelijke kerngebied worden opgewaardeerd. In de volgende stap zal de glasvezeluitbreiding door de stad Bocholt worden aanbesteed in een uitgebreide Europese aanbestedingsprocedure. Het contract wordt naar verwachting eind mei 2024 gegund. Daarna zal het mogelijk zijn om uitspraken te doen over een gedifferentieerd tijdschema.

Ga voor meer informatie over de federale Gigabit-financiering naar de website van de projectmanagementorganisatie atene KOM.

Adres opvraagmogelijkheid voor particuliere huishoudens

Wil je nagaan of jouw adres onder het subsidieproject valt, m.a.w. of het een gesubsidieerde breedbandverbinding kan ontvangen? Je kunt hier toegang krijgen tot de adresaanvraag.

Opmerking:

Houd er rekening mee dat het BEW een zelfondersteunde breedbanduitbreiding uitvoert in het kerngebied van de stad Bocholt. Als je adres binnen de zelfondersteunde uitbreiding valt, is financiering uitgesloten. U kunt hierover informatie krijgen via de opgegeven contactpersoon.

Glasvezel

Zelf gefinancierde breedbanduitbreiding in de stad Bocholt

Naast de gesubsidieerde uitbreiding kunnen telecommunicatiebedrijven op eigen kosten een breedbandinfrastructuur opzetten.

De stad Bocholt is momenteel op de hoogte van één specifiek uitbreidingsproject. Bocholter Energie- und Wasserversorgung GmbH zal op eigen kosten het telecommunicatienetwerk in het kerngebied van de stad upgraden naar een modern glasvezelnetwerk. Meer informatie over dit project is te vinden op de "faserfreunde" website.