Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Deelname: Klimaatbescherming in Bocholt helpen vormgeven

Doe nu mee!

Klimaatbescherming in Bocholt

Niets minder dan onze toekomst staat op het spel. Als we het klimaatakkoord van Parijs willen naleven en willen bijdragen aan het behalen van de wereldwijde doelstelling van 1,5 graad, dan is het een kwestie van "Laten we aan de slag gaan, onmiddellijk en samen!

En dat is wat Bocholt wil! Het uitbreiden van hernieuwbare energiebronnen, het verhogen van de energie-efficiëntie door middel van technologie en het aanpassen aan de klimaateffecten die nu al optreden en zullen blijven verergeren, zijn van elementair belang voor ons allemaal.

De stad Bocholt is deze weg ingeslagen. Momenteel werken verschillende afdelingen van de stad Bocholt en externe deskundigen samen om geschikte benaderingen en implementaties voor Bocholt te ontwikkelen. Sinds het begin van het jaar wordt ondersteuning geboden door het gespecialiseerde bureau ENERGIELENKER uit Greven.

Om de bestaande mogelijkheden voor Bocholt te benutten, zijn ambitieuze en tegelijkertijd maatschappelijk geaccepteerde doelen nodig. Openheid, ruimdenkendheid en de deelname van velen zijn daarom de sleutel tot succes.

Deelname: Via "ideeënkaart" en vragenlijst

Als je betrokken wilt raken, heb je twee opties:

  • Van 17 juli tot 30 augustus kunt u de Klimaatideeënkaart gebruiken om suggesties voor meer klimaatbescherming/klimaatadaptatie in Bocholt te vinden en zo het proces lokaal mee vorm te geven. Klik gewoon op het onderwerp op de stadsplattegrond. Wil je meer drinkwaterdispensers of nieuwe schaduweilanden in Bocholt? Vertel ons dan waar! Wilt u liever aangesloten zijn op een lokaal verwarmingsnetwerk in het geval van een aanstaande vernieuwing van de verwarming van uw huis, in plaats van zelf op zoek te moeten gaan naar een oplossing? Hebt u misschien heel andere ideeën die u ruimtelijk zou kunnen verdelen? Dan kijkt de stad Bocholt uit naar uw deelname.

  • In de online enquête kunt u ons uw mening, informatie en suggesties geven over de thema's energie/klimaatbescherming en aanpassing aan de klimaatverandering in Bocholt.

Het veranderende klimaat

Klimaatveranderingen zijn al duidelijk zichtbaar in Duitsland en in NRW: warmteophoping in de zomer en regenachtiger winters met meer zware regenval zijn slechts enkele van de verschijnselen die van invloed zijn op de levenskwaliteit, ook in Bocholt. Afwachten is niet genoeg. Als klimaatgemeente in NRW willen we deze uitdagingen aangaan - en voorzorgsmaatregelen nemen.

Klimaatstrepen voor Bocholt

Die Durschschnittswärme in Bocholt seit 1890

© Deutscher Wetterdienst

Over de klimaatstrepen

Sinds 1888 worden in het hele land gemiddelde temperaturen gemeten. Een blik op deze gegevens laat zien hoeveel deze temperatuur de afgelopen 20 jaar is gestegen. Dit type visualisatie wordt warming stripes genoemd en is ontwikkeld door klimatoloog Ed Hawkins. Hierboven afgebeeld: De gevisualiseerde gemiddelde temperatuur voor Bocholt. De gegevensbasis is het jaarlijkse temperatuurrooster van de Duitse weerdienst.