Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Woonpercelen in de stad Bocholt

Overzicht: Bocholts nieuwe ontwikkelingsgebieden

Bocholt is een stad met een hoge levenskwaliteit en diverse woonstandaards. Kom meer te weten over uw weg naar een eigen huis in Bocholt met interessante informatie voor bouwers.

De stad Bocholt ontwikkelt momenteel nieuwe woongebieden in de volgende wijken:

Mussum (klik voor plan)

Biemenhorst

Holtwick/Lowick

Een gemeentelijke aanbieding voor de geplande nieuwbouwgebieden Mussum en Biemenhorst wordt op zijn vroegst in het 4e kwartaal van 2023 verwacht. Voor het geplande nieuwbouwgebied Holtwick/Lowick wordt op zijn vroegst in het 2e kwartaal van 2024 een aanbod verwacht.

De percelen in deze nieuwe ontwikkelingsgebieden worden momenteel goedgekeurd door de bouwautoriteiten en kunnen pas worden aangeboden zodra de procedures zijn afgerond en de ontwikkeling van de percelen is veiliggesteld.

Prijsopgaven en uitspraken over gegarandeerde tijdschema's zijn derhalve nog niet mogelijk.

De weg naar een eigen huis: De gemeentelijke lijst van belangstellenden

Bent u geïnteresseerd in een gemeentelijk bouwperceel in Bocholt? Geweldig! Meld je dan aan voor de gemeentelijke lijst van belangstellenden.

  • De gemeentelijke lijst van belangstellenden informeert u over toekomstige aanbiedingen van onroerend goed.
  • De inschrijving is vrijblijvend en gratis.

Belangrijk om te weten: De inschrijving op de gemeentelijke lijst van belangstellenden is geen aanvraag voor een specifiek vastgoedaanbod, maar een inschrijving in een gratis en niet-bindend informatiesysteem. In de lijst van belanghebbenden wordt geen rangorde aangebracht. Let ook op de informatie over gegevensbescherming.

Klik hier om u in te schrijven op de gemeentelijke lijst van belangstellenden


Dit is hoe de stedelijke huisvestingskavels worden toegewezen

Er is veel vraag naar percelen voor woningbouw. Tegenover de vraag staat een beperkt aanbod van zowel de stad Bocholt als de particuliere markt.

Bouwpercelen voor woningen worden dus aangeboden aan degenen die snel een huis willen bouwen met de bedoeling het onmiddellijk zelf te bewonen. Niettemin zijn noodzakelijke selectiebesluiten te verwachten. Deze worden onafhankelijk en op basis van gemeentelijke beleidsrichtsnoeren gemaakt.

Debasis voor de toewijzing zijn de toewijzingsrichtsnoeren van de stad Bocholt van 12.11.2014.


Ook interessant


Huren in plaats van bouwen?

Informatie en aanbieders van huurwoningen in Bocholt.