Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Straten en huisnummers

Huisnummers toekennen: meer dan alleen een nummer

Naast de straatnaam is het huisnummer een belangrijk onderdeel van de locatieaanduiding van een eigendom (bebouwd perceel). Huisnummers worden toegekend in de loop van een bouwaanvraag. Het aanwijzen van eigendommen in een gemeente op basis van straten en huisnummers is een regelgevende taak.
Dit dient om de individuele eigendommen op een begrijpelijke manier te labelen. Het is belangrijk voor het registratiesysteem van de bewoners, de politie en de hulpdiensten, maar ook voor de postbezorging en de bereikbaarheid van de bewoners.

Opmerkingen over de installatie van huisnummers

Elke woning moet voorzien zijn van een huisnummer dat door de eigenaar of bevoegde gebruiker op eigen kosten aan de woning is toegekend. Het huisnummer moet vanaf de straat herkenbaar en leesbaar zijn.

Het huisnummer moet duidelijk zichtbaar zijn direct naast de hoofdingang. Als de hoofdingang zich niet aan de straatkant bevindt, moet het worden aangebracht op de huismuur of omheining van het eigendom die naar de straat is gericht, d.w.z. op de huismuur die het eerst naar de hoofdingang is gericht. Als er een voortuin is die het woongebouw aan de straat onttrekt of waardoor het huisnummer niet kan worden herkend, moet het worden aangebracht op de omheining naast de toegangspoort of toegangsdeur, of indien nodig afzonderlijk worden aangebracht.

Wettelijke basis

  • Verordening van de stad Bocholt ter handhaving van de openbare veiligheid en orde in het gebied van de stad Bocholt (§ 10 Huisnummers)
  • Bouwbesluit (§ 126 Verplichtingen van de eigenaar, paragraaf 3)

Straatnaamgeving:

De districtscommissies beslissen over de naamgeving en/of hernoeming van gemeentelijke scholen, straten en pleinen in de betreffende gemeente. De vergaderingen van de stadsdeelcomités zijn openbaar. Het stadsgebied is verdeeld in 7 districten (centrum/noordoost/oost/zuidoost/west/noordwest). Voor elk stadsdeel wordt een stadsdeelcommissie gevormd. Elk stadsdeelcomité heeft 13 leden (2 raadsleden/deskundige burgers).

Opmerkingen over straatnaamgeving

Iedere burger kan voorstellen indienen voor het benoemen en/of hernoemen van scholen, straten en pleinen. De vergaderstukken worden voorbereid door de gemeente Bocholt, afdeling Vastgoed en Grondbeheer.

Wettelijke basis

  • Belangrijkste statuten van de stad Bocholt (§ 3 Stadsdelen)
  • Bouwwetboek (§ 126 Verplichtingen van de eigenaar)