Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bescherming van kinderen en jongeren

Bocholt zet zich in voor de bescherming van minderjarigen

Clubs, verenigingen en instellingen in Bocholt passen de regels voor de bescherming van minderjarigen actief toe. Daartoe hebben zij een beginselverklaring ondertekend, de "Verklaring betreffende de bescherming van kinderen en jongeren in Bocholt".

... de bepalingen en doelstellingen inzake kinder- en jeugdbescherming in acht te nemen en uit te voeren volgens het leidende beginsel "kinderen beschermen en versterken".

Verklaring van Bocholt over de bescherming van kinderen en jongeren

Verklaring van Bocholt over de bescherming van kinderen en jongeren in de tekst

"Kinder- en jeugdbescherming, volgens het leidende beginsel van "bescherming en versterking van kinderen", gaat het erom jongeren te beschermen tegen gevaren en negatieve invloeden in de publieke sfeer en hen in staat te stellen met de bestaande risico's om te gaan. Dit is een uitdaging voor alle volwassenen. De wettelijke voorschriften voor de bescherming van jongeren moeten immers worden nageleefd en gevolgd. Iedereen die met jongeren omgaat heeft een verantwoordelijkheid, of het nu gaat om clubs en verenigingen, de horeca, de detailhandel of andere instellingen.

Elke volwassene en zijn of haar gedrag is belangrijk voor de naleving van de bescherming van jongeren.

De ondertekenaars verklaren dat zij de bepalingen en doelstellingen inzake de bescherming van kinderen en jongeren in acht nemen en uitvoeren op grond van het leidende beginsel "bescherming en versterking van kinderen".

Zij erkennen dat het ook de taak is van organisatoren van evenementen - met name clubs en verenigingen - om kinderen en jongeren te beschermen tegen allerlei gevaren. Concreet betekent dit dat de verbodsbepalingen inzake de verkoop van sigaretten en alcoholhoudende dranken in het kader van de wet op de jeugdbescherming moeten worden nageleefd.

De ondertekenaars nemen hun verantwoordelijkheid ten aanzien van minderjarigen serieus. Zij vragen om een bewijs van leeftijd en beschermen zo kinderen en jongeren. Ook bij openbare evenementen moeten de verblijfsvoorschriften in acht worden genomen. Ook hier krijgen de organisatoren zekerheid door leeftijdscontroles.

Voorts verbinden de ondertekenaars zich ertoe om bij openbare evenementen: - leeftijdsinformatie op reclamemedia af te drukken, - geen evenementen te organiseren of te adverteren die alcoholgebruik bevorderen en aldus de gezondheid van jongeren in gevaar brengen (zogenaamde "flat rate parties"), - alle minderjarigen te verzoeken het evenement om middernacht te verlaten, - een niet-alcoholische drank aan te bieden die minstens even goedkoop is als de goedkoopste alcoholische drank overeenkomstig de horecawet, en open te staan voor een regelmatige dialoog met de dienst Jeugd, Gezin en Sport van de stad Bocholt over kwesties die verband houden met de bescherming van de jeugd!"


Informatie en tips voor kinderen en jongeren

Cyberpesten

Logo Eerste Hulp App Cyberpesten

Cyberpesten is het opzettelijk beledigen, bedreigen, in verlegenheid brengen of lastigvallen van anderen online. Bent u getroffen? Met de app van www.klicksafe kun je eerste hulp krijgen.

Zorgen telefonische en online counseling

Jong meisje met smartphone

Ben je bezorgd of zit je iets dwars? Heb je niemand die naar je luistert of die je in vertrouwen wilt nemen?

Dan kan een telefoontje naar de kinder- en jongerenhotline op 116 111 of 0800 111 0 333 je misschien helpen.

Dit is het nummer tegen verdriet. Als je liever schrijft, is er ook een online adviesdienst.

Als alternatief beveelt het Bureau Jeugdzorg de"Jugendnotmail" aan, een gratis online adviesdienst voor kinderen en jongeren die hulp zoeken. Vertrouwelijk, 24 uur per dag beschikbaar, geen taboe onderwerpen.

"Noodeiland"

Noodeiland_excerpt

Alle winkels en bedrijven in Bocholt die het Notinsel-bordje op hun deur hebben, geven kinderen het signaal:"Waar wij zijn, ben jij veilig". De Notinsel geeft kinderen die zich bedreigd voelen en hulp nodig hebben een toevluchtsoord waar ze worden geholpen.

www.notinsel.de

Steun voor Abi-Vorfeten

De stad Bocholt ondersteunt en adviseert u graag bij uw planning als het gaat om de naleving van de wettelijke bescherming van minderjarigen. Wij stellen gratis materiaal ter beschikking (posters, informatiefolders, toegangscontrolebanden, enz.) Neem gewoon contact met ons op (zie contact op deze pagina).


Informatie en tips voor ouders

Jeugdbeschermingswet: Alleen of onder toezicht, uitgaan, alcohol, roken... Wat mag mijn kind wel, wat niet? Dit is geregeld in de Wet op de jeugdbescherming. Lees meer in de gids "Jeugdbescherming - begrijpelijk uitgelegd".

Jeugdbescherming actief: Ouders krijgen hier antwoord op veelgestelde vragen. Kijk voor meer informatie op www.jugendschutz-aktiv.de.

Internet en digitale media: hoe kinderen zich veilig kunnen bewegen in digitale werelden wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd op www.klicksafe.de of www.internet-abc.de.

Preventie van ongevallen: Het Federaal Centrum voor Gezondheidsvoorlichting geeft tips over hoe kinderen in een veilige omgeving kunnen opgroeien. Meer informatie

Wet op de arbeidsbescherming voor jongeren: De wet op de arbeidsbescherming voor jongeren bepaalt onder welke voorwaarden en met welke beperkingen een kind of jongere onder de 18 mag werken. Meer informatie ...


Informatie en tips voor scholen

Mobbing, cyberpesten, media, preventie van geweld, geseksualiseerd geweld, radicalisering: Informatie en materiaal is verkrijgbaar bij de Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz (AJS) Nordrhein-Westfalen e.V..

Cyberpesten: materiaal voor de onderwijspraktijk op www.klicksafe.de.

Sociale netwerk training, Netbag methode case: Gratis dienst voor mensen die werken in scholen, kinder- en jeugdwerk. Je kunt een zogenaamde "Netbag" lenen. Dit is een tas met diverse materialen waarmee het thema onlineverslaving in het kader van het onderwijs kan worden opgepakt. De methodetas bevat een verzameling discussiespellen, online quizzen en een verslavingscursus. Kinderen en jongeren kunnen zo worden gesensibiliseerd voor de onderwerpen media en verslavingspotentieel. De Netbag bevat ook een lezing voor het organiseren van een ouderavond over dit onderwerp. Om de tas te lenen, zie contact op deze pagina.


Informatie en tips voor organisatoren, handelaars en verenigingen

Advies: De stad Bocholt geeft u graag advies over jeugdbescherming bij grote evenementen zoals carnaval, schietfestivals en openbare feesten. De stad verstrekt ook informatiemateriaal . Gebruik het contact op deze pagina.

www.jugendschutz-aktiv.de: Handelaren en organisatoren van evenementen kunnen informatie vinden op het net op www.jugendschutz-aktiv.de.