Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Geïntegreerd mobiliteitsconcept

Grafisch mobiliteitsconcept

Er zijn veel verschillende manieren om van A naar B te komen - met de bus, de trein, de fiets, de auto of te voet. De taak van de stedelijke vervoersplanning bestaat erin de verschillende verkeersstromen te coördineren en op een zinvolle manier met elkaar te verbinden.

Het geïntegreerde mobiliteitsconcept is een goed hulpmiddel. Sinds 2020 vormt het de basis voor belangrijke vervoersbeleidsbeslissingen over de mobiliteit in Bocholt en de aansluiting op bovenregionale vervoerslijnen.

Doelen onder andere:

 • Fietsstraten, fietsroutes en afsluitbare stallingen voor fietsen.
 • langere reistijden voor stadsbussen
 • voorstellen voor nieuwe busroutes
 • opwaardering van het treinstation en de busterminal tot moderne mobiele stations
 • versterking van bus- en spoordiensten
 • Aanpassing van straten voor voetgangers- en fietsverkeer
 • Straatbomen
 • Verkeersconcept voor het noorden van Bocholt
 • Binnenstad met aantrekkelijke openbare ruimten
 • Autoarme en voetgangersvriendelijke binnenstad
 • Versterking van de verkeersveiligheid