Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kinderdagverblijven

Kitaportaal Bocholt

In kinderdagverblijven worden kinderen van 0-6 jaar een deel van de dag of de hele dag opgevangen.

Het kinderdagverblijfportaal Bocholt op kitaportal.bocholt.de presenteert alle kinderdagverblijven (Kitas) van Bocholt. Het portaal biedt een uitgebreid overzicht met informatie over de diensten van de kinderdagverblijven.

Het is mogelijk een kinderdagverblijf te selecteren op basis van individuele zoekcriteria (bv. locatie zoeken, leeftijdsgroep, enz.). Ouders kunnen via hun eigen gebruikersaccount hun kind of kinderen aanmelden bij een of meer kinderdagverblijven.

Na reservering nemen de ouders binnen 6 weken contact op met de directie van het (de) geselecteerde kinderdagverblijf(en). Na het persoonlijk contact wordt het kind op de wachtlijst van het kinderdagverblijf geplaatst.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost een plaats in een kleuterschool of kinderdagverblijf?

De kosten van kinderopvang in kleuterscholen en kinderdagverblijven worden berekend op basis van inkomen en zorgbehoefte.

De kosten staan in het huidige "Statuut inzake ouderbijdragen in instellingen voor kinderopvang".

-> statuten ouderbijdrage tot 31.7.2023

-> statuut ouderbijdrage vanaf 1.8.2023

-> Infoblad: Ouderbijdragen voor kinderdagverblijven

Wat zijn de taken van de adviesdienst?

De taken van de gespecialiseerde begeleiding van de dagverblijven zijn:

  • De dagverblijven ondersteunen en adviseren over organisatorische, technische en conceptuele kwesties.
  • Informatie en advies over wettelijke vereisten en financieringsrichtlijnen
  • Verbinding tussen de voorzieningen en het staatsbureau voor jeugdzorg
  • Advies over de inrichting van kinderdagverblijven bij nieuwbouw en renovatie
  • Adviseren van ouders en regelen van opvangplaatsen en plaatsen in de schoolkinderopvang
  • Speciale begeleiding voor integratie, interculturaliteit en gezinnen onder stress
  • Conflictbegeleiding en bemiddeling tussen gezinnen en kinderdagverblijven
  • Organisatie en uitvoering van gespecialiseerde conferenties en bijscholingscursussen
  • Toezicht op en organisatie van brugprojecten

Formulieren: Registratie van behoefte aan een kinderopvangplaats en 45-uurs kinderopvang

Ouders kunnen de behoefte aan kinderopvang van hun kind schriftelijk registreren bij het departement Jeugd, Gezin, School en Sport.

Selecteer gewoon het gewenste formulier, vul het in, print het uit en lever het in (zie contacten op deze pagina).