Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Duurzaamheidsprijs

De stad Bocholt reikt dit jaar voor het eerst een prijs voor duurzaamheid uit. De prijs is bedoeld om burgers, bedrijven, verenigingen en initiatieven in Bocholt te eren die zich op voorbeeldige wijze inzetten voor duurzame structuren op het gebied van klimaat, sociale zaken of economie. De prijs is bedoeld om anderen te eren en tegelijkertijd aan te moedigen dit voorbeeld te volgen. De prijs wordt voor het eerst uitgereikt voor projecten die in 2023 zijn geïmplementeerd of geïnitieerd.

De Raad heeft de richtlijn

Logo Duurzaamheidsprijs Bocholt

De stad Bocholt zal volgend jaar voor het eerst een prijs voor duurzaamheid uitreiken.

Eind 2022 heeft de gemeenteraad een " richtlijn aangenomen voor de toekenning van de Duurzaamheidsprijs van de stad Bocholt". De prijs wordt om de twee jaar uitgereikt, te beginnen in 2024.

"De Duurzaamheidsprijs van de stad Bocholt wordt uitgereikt aan innovatieve ideeën, concepten en projecten die sociale, economische en ecologische factoren op een voorbeeldige manier combineren om duurzame oplossingen te creëren", benadrukt het stadsbestuur. Inzendingen worden beoordeeld op basis van verschillende criteria, zoals hun lokale band met de stad of hun voordeel voor het grote publiek.

Ten minste twee van de drie pijlers van duurzaamheid moeten aan bod komen. We zijn op zoek naar maatregelen voor de langere termijn, niet naar eenmalige acties, die bijdragen aan het behoud van hulpbronnen, economisch voordeel opleveren of de sociale en culturele betrokkenheid bij de stad bevorderen.

Welke bijdrage levert het idee aan de duurzame ontwikkeling van Bocholt? Op welke manier dient het als rolmodel voor anderen? De antwoorden op deze vragen moeten worden benadrukt.

Burgemeester Thomas Kerkhoff

De jury

In het eerste kwartaal van 2024 zal een jury voor de eerste keer over de ingediende aanvragen beraadslagen en vervolgens een winnend project toekennen.

De jury bestaat uit de voorzitters van de politieke commissies "Economie en Toerisme", "Milieu en Groen" en "Arbeid, Gezondheid, Gelijkheid & Sociale Zaken", een vertegenwoordiger van de Westfaalse Hogeschool, een mediavertegenwoordiger en een vertegenwoordiger van de hoofdsponsor, Bocholter Energie- und Wasserversorgung (BEW).

Aan de eerste prijs is 5.000 euro verbonden. Als teken van duurzaamheid wordt voor het winnende project bovendien een boom geplant in het stadscentrum.