Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Huisvestingsprogramma voor Bocholt

Bocholt kijkt naar de toekomst

Hoe kan men in de toekomst in de stad wonen? Hoeveel flats zijn er de komende jaren nodig? Zijn er voldoende betaalbare woningen? Ontstaan er nieuwe woonvormen, welke invloed hebben klimaat en integratie?

Dynamiek op de woningmarkt: De woningmarkt in Bocholt wordt de laatste jaren gekenmerkt door een dynamische ontwikkeling. De woningmarkt kent een toenemende concurrentie. Vooral in het goedkope segment is de vraag groot. Door de demografische ontwikkeling, met het oog op de verandering van de leeftijdsopbouw, is er een sterke behoefte aan nieuwbouw voor gezinnen, studenten en senioren.

De stad Bocholt staat voor de uitdaging om aantrekkelijke en tegelijk betaalbare woningen te creëren voor verschillende segmenten. Daartoe werd in 2018 het Woonprogramma 2022 opgesteld als gemeentelijk actieplan.

Na de publicatie ervan werd het woonprogramma jaarlijks geactualiseerd. Uiteindelijk is eind 2022 een eindverslag geschreven waarin enerzijds de eerdere plannen worden geactualiseerd en voortgezet en anderzijds een samenvatting wordt gemaakt en een vooruitblik wordt gegeven.

Download

Grafisch huisvestingsprogramma

"Gebruik "bouwgaten

Met het woningbouwprogramma 2022 van de stad Bochol wil de gemeente met name het leidende beginsel "interne boven externe ontwikkeling" en dus redensificatie verbeteren. Onder herverdichting wordt verstaan het toevoegen van onderbenutte gebieden binnen een reeds bestaand bebouwd gebied ten behoeve van structurele ontwikkeling - dit betekent dat "bouwleemten" in reeds bestaande woongebieden beter moeten worden benut.

In het gemeentelijk beleid van Bocholt zijn daarom richtsnoeren voor redensificatie vastgesteld.