Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bureau voor huisvestingstoelagen

Wat we doen

De taken van het kantoor voor woonkostentoeslag bestaan voornamelijk uit het adviseren van burgers over woonkostentoeslag en de voordelen van het onderwijs- en participatiepakket voor ontvangers van woonkostentoeslag en kinderbijslag, en het verwerken en betalen van aanvragen voor woonkostentoeslag (huursubsidie voor huurders of lastensubsidie voor koopwoningen).

De medewerkers van het kantoor voor huursubsidie zijn ook de contactpersonen als het gaat om het toekennen van termijnbetalingen/uitstel van betaling bij te veel betaalde bedragen.

Vragen over het huisvestingsbewijs?

Heb je recht op huursubsidie?

Hervorming huursubsidie 2023

Op 1 januari 2023 wordt de Housing Benefit Reform 2023 van kracht, waardoor aanzienlijk meer mensen huursubsidie kunnen aanvragen.

Er zijn echter langere verwerkingstijden te verwachten, omdat de instanties voor huursubsidie het grote aantal nieuwe aanvragen met het huidige personeel moeten verwerken. Burgers zullen geen rechten verliezen, omdat de huursubsidie met terugwerkende kracht wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

Info over huursubsidie