Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bureau voor huisvestingstoelagen

Wat we doen

De taken van het loket woonkostentoeslag bestaan voornamelijk uit het adviseren van burgers die advies vragen over woonkostentoeslag en de voordelen van het onderwijs- en participatiepakket voor ontvangers van woonkostentoeslag en kindertoeslag, alsmede het behandelen en betalen van aanvragen voor woonkostentoeslag (huursubsidie voor huurders of lastensubsidie voor koopwoningen).

De medewerkers van het bureau voor huisvestingstoelagen zijn ook de contactpersonen als het gaat om het verlenen van termijnbetalingen/uitstel van betaling in geval van te hoge betaling of het aanvragen van een bewijs van huisvesting.

Heeft u recht op huursubsidie?

Hervorming huursubsidie 2023

Op 1 januari 2023 wordt de Housing Benefit Reform 2023 van kracht, waardoor aanzienlijk meer mensen aanspraak kunnen maken op huursubsidie.

Er zijn echter langere verwerkingstijden te verwachten, aangezien de instanties voor huursubsidie het grote aantal nieuwe aanvragen moeten verwerken met het bestaande personeel. De burgers zullen geen rechten verliezen, aangezien de huisvestingstoelage met terugwerkende kracht wordt berekend vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag.

Info over huursubsidie