Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie voor gehandicapten

Niemand wordt uitgesloten in Bocholt. Mensen met een handicap krijgen op veel plaatsen in Bocholt en in de regio ondersteuning en hulp.

Uitwisseling van ervaringen

Logo zelfhulpnetwerk

Een manier om met de bijzondere lasten van een lichamelijke of geestelijke ziekte of handicap om te gaan, is het delen van ervaringen met mensen die dezelfde aandoening hebben.

Het district Borken onderhoudt in samenwerking met het zelfhulpcontactpunt Kreis Coesfeld / Kreis Borken een databank van lokale zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties op Selbsthilfenetz.de Dit helpt mensen om beter met hun ziekte of handicap om te gaan, omdat de groepen vaak een breed scala aan mogelijkheden bieden om problemen op te lossen. Als je hulp nodig hebt, vind je hier zeker de juiste contactpersoon.

Deelname aan het leven

Logo EUTB

Aanvullende onafhankelijkeparticipatiebegeleiding(EUTB) ondersteunt je bij vragen over participatie. Bijvoorbeeld als je vragen hebt over hulp of hulpmiddelen of als je wilt weten wat een participatieplan is.

Het wordt laagdrempelig en onafhankelijk van dienstverleners en aanbieders aangeboden. Lokale begeleiding is mogelijk bij de EUTB Kreis Borken - Büro Borken.

Blinden- en Slechtziendenvereniging Westfalen e.V., Regionale Vereniging Bocholt-Borken

Logo Vereniging voor blinden en slechtzienden

De eerste aanvraag voor de vaststelling van een ernstige handicap en de aanvragen voor een verhoging van de mate van invaliditeit kunnen worden ingediend bij het burgerloket van de stad Bocholt.

Als je hulp nodig hebt bij het invullen van de formulieren of bij juridische zaken , kun je hulp krijgen van de sociale vereniging VdK.

Arbeid

Logo LWL integratiebureau

Het LWL-integratiebureau bevordert de professionele integratie van mensen met een ernstige handicap in de algemene arbeidsmarkt. Het creëert banen en stelt banen veilig door mensen met een ernstige handicap en hun werkgevers te adviseren.

Het Integratiebureau financiert bijvoorbeeld werkplekken en opleidingsplaatsen voor werkgevers die geschikt zijn voor mensen met een handicap.

Lees meer op LWL Integratiebureau Westfalen