Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie voor gehandicapten

Niemand wordt uitgesloten in Bocholt. Mensen met een handicap krijgen op veel plaatsen in Bocholt en in de regio ondersteuning en hulp.

Uitwisseling van ervaringen

Logo zelfhulpnetwerk
© BSVW

Eén manier om met de bijzondere spanningen van een lichamelijke of geestelijke ziekte of handicap om te gaan, is het delen van ervaringen met mensen die dezelfde aandoening hebben. Het district Borken houdt in samenwerking met het zelfhulpcontactpunt Kreis Coesfeld / Kreis Borken een databank bij van lokale zelfhulpgroepen en zelfhulporganisaties op Selbsthilfenetz.de Dit draagt bij tot een betere verwerking van de ziekte of handicap, omdat de groepen vaak verschillende manieren kunnen bieden om problemen op te lossen. Mocht u hulp nodig hebben, dan vindt u hier zeker de juiste contactpersoon.

Deelname aan het leven

Logo EUTB
© EUTB

De Aanvullende Zelfstandige ParticipatieBegeleiding(BVO) ondersteunt u bij vragen over participatie. Bijvoorbeeld als u vragen heeft over hulp of hulpmiddelen of als u wilt weten wat een participatieplan is. Het wordt aangeboden tegen een lage drempel en is onafhankelijk van dienstverleners en dienstverleners. Lokale begeleiding is mogelijk bij de EUTB Kreis Borken - Büro Borken.

Blinden- en Slechtziendenvereniging Westfalen e.V., Regionale Vereniging Bocholt-Borken

Logo Vereniging voor blinden en slechtzienden
© BSVW

De eerste aanvraag voor de vaststelling van een ernstige handicap en de aanvragen voor een verhoging van de mate van handicap kunnen worden ingediend bij het burgerloket van de stad Bocholt. Als u hulp nodig heeft bij het invullen van de formulieren of bij juridische zaken , kunt u hulp krijgen van het Sozialverband VdK.

Werk

Logo LWL integratiebureau
© LWL

Het Arbeidsintegratiebureau LWL bevordert de professionele integratie van mensen met een ernstige handicap in de algemene arbeidsmarkt. Het creëert banen en stelt banen veilig door mensen met een ernstige handicap en hun werkgevers te adviseren. Het Integratiebureau financiert bijvoorbeeld banen en opleidingsplaatsen voor werkgevers die geschikt zijn voor mensen met een handicap.

Lees meer op LWL Integratiebureau Westfalen