Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Stedelijke ruimtelijke ordening

Hier vindt u de actuele aankondigingen van de procedures voor het stedelijke bestemmingsplan en een overzicht van alle ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan van de stad Bocholt.

Aankondigingen en stedelijke bestemmingsplannen in lopende procedures

In het geval dat een link naar de aankondiging niet wordt geopend door er direct op te klikken, opent u de link door met de rechtermuisknop te klikken en "Open link in nieuw tabblad of venster" te kiezen.

Wijziging van het bestemmingsplan SW 40, 1e wijziging, Werther Straße, Isselburger Straße

Mededeling van de stad Bocholt

De stad Bocholt plant de 1e wijziging van het bestemmingsplan SW 40 voor het gebied van het aangewezen openbare gebruiksgebied, het aangrenzende openbare groen en de twee bouwpercelen ten noorden en ten zuiden van de hoofdontwikkeling van het plangebied in het gebied van de kruising met de Isselburger Straße en correctie van het bestemmingsplan in een versnelde procedure in overeenstemming met artikel 13a van het Duitse BauGB (bouwwetboek).

Lees meer...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplan 11-2, Brunsmannstrasse

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van ontwikkelingsplan 11-2 in de wijk Suderwick aan weerszijden van de Brunsmannstrasse, ten zuiden van de Kerkpattstrasse en de Wiggerstrasse en ten noorden van de L606 Dinxperloer Strasse

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 95e wijziging van het bestemmingsplan, Brunsmannstrasse

Mededeling van de stad Bocholt

over het van kracht worden van de 95e wijziging van het bestemmingsplan in het district Suderwick voor het gebied aan weerszijden van de weg Kerkpatt, ten westen van de Brunsmannstraße en voor het gebied van het voormalige trainingsveld van GSV Suderwick ten oosten van de weg naar Demmingbrücke

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 113e wijziging van het bestemmingsplan voor het recreatiebad Bahia en uitbreiding van het parkeerterrein

Mededeling van de stad Bocholt

over het van kracht worden van de 113e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied rond het vrijetijdszwembad BAHIA, ten noorden van de Holtwicker Bach, ten westen en oosten van de Hemdener Weg, ten zuiden van het gebouw Hemdener Weg huisnr. 210 en ten oosten van het boogschietterrein Bocholt

Meer informatie ...

Wijzigingsverbod in het gebied van bestemmingsplan 4-10, industrieterrein Holtwick

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van het wijzigingsverbod in het toepassingsgebied van de 3e wijziging van bestemmingsplan 4-10, industrieterrein Holtwick, ten noorden van "Dinxperloer Straße" (L 606), ten westen van "Hamalandstraße" (L 602) en ten oosten van "Hamalandstraße" in het gebied van het perceel "Hamalandstraße huisnummer 2"

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van ontwikkelingsplan 2-4, 3e wijziging Öwerhook

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van ontwikkelingsplan 2-4 voor het gebied van het perceel Öwerhook 58 (Biemenhorst district, corridor 5, perceel 767) in de versnelde procedure in overeenstemming met paragraaf 13a van het Duitse Bouwbesluit (BauGB)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplan 8-23, Loikumer Weg

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van ontwikkelingsplan 8-23 in het district Mussum voor het gebied ten zuiden van Kreuzkamp, ten westen van Loikumer Weg, ten noorden van Siegeheide en ten oosten van de snelweg B 473

Lees meer ...

Effectiviteit van de 115e wijziging van het bestemmingsplan Loikumer Weg

Mededeling van de stad Bocholt

over de inwerkingtreding van de 115e wijziging van het bestemmingsplan in het district Mussum voor het gebied ten westen van de Loikumer Weg, ten noorden van de Siegeheide en ten oosten van de B 473

Lees meer ...

Juridisch bindend karakter van bestemmingsplan K8, 3e wijziging St.-Georg-Platz/Europaplatz

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van bestemmingsplan K 8 in het gebied ten noorden van St.-Georg-Platz, ten zuiden van Europaplatz en ten westen van de Realschulstraße als binnenplans bestemmingsplan in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch met correctie van het bestemmingsplan

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging K 1a, 5e wijziging Meckenemstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 5e wijziging van bestemmingsplan K 1a voor het gebied Bärendorfstraße met huisnummer 1, Meckenemstraße met even huisnummers 14 tot 30, Hohenzollernstraße met huisnummers 19 en 21 en even huisnummers 24 tot 36, Salierstraße met huisnummers 1 en 1a, inclusief Willy-Brandt-Straße met huisnummer 15 in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB) met correctie van het bestemmingsplan

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging 8-7, 3e wijziging Händelstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van bestemmingsplan 8-7 in het gebied Händelstraße, ten oosten van de percelen Händelstraße huisnr. 12 (perceelnr. 29) en ten westen van Händelstraße huisnr. 9 (perceelnr. 148) in de versnelde procedure volgens § 13a BauGB (Duits bouwbesluit)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging SO 28, 7e wijziging Aasee-Terrassen

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 7e wijziging van bestemmingsplan SO 28 voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten oosten van de Uhlandstraße en ten zuiden van het caravanpark

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 116e wijziging van het bestemmingsplan Aasee-Terrassen

Mededeling van de stad Bocholt

over de inwerkingtreding van de 116e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten noorden van de Bocholter Aa, ten oosten van de Knufbach en ten zuiden van de woonwagenstandplaats

Meer informatie ...


Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplan

Hier vindt u een overzicht van de ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan (FNP) van de stad Bocholt. Klik op afzonderlijke planonderdelen voor meer informatie. U kunt het bestemmingsplan en eerdere bestemmingsplanwijzigingen weergeven met behulp van de bijbehorende laag (selectie via lagenlijst - middelste symbool rechtsboven).

De gepresenteerde informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als officiële planologische basis, bijv. voor het indienen van een bouwaanvraag. Originelen van de wettelijk bindende bestemmingsplannen en hun wijzigingen kunnen worden ingezien op de hoofdadministratie van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, afdeling Stedenbouw.

Heeft u informatie nodig van ontwikkelingsplannen of heeft u er vragen over? Wij helpen u graag!

Neem contact op met

Lea Methling

Verwaltung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3109

Frau Laukmann

Verwaltung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3107