Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Stedelijke ruimtelijke ordening

Hier vindt u de actuele mededelingen over de procedures van het stedelijk bestemmingsplan en een overzicht van alle ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan van de stad Bocholt.

Aankondigingen en stedelijke bestemmingsplannen in lopende procedures

In het geval dat een link naar de aankondiging niet wordt geopend door er direct op te klikken, opent u de link door met de rechtermuisknop te klikken en "Open link in nieuw tabblad of venster" te kiezen.

Juridisch bindende aard van het ontwikkelingsplan amendement SO 28, 7e amendement Aasee Terraces

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 7e wijziging van het bestemmingsplan SO 28 voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten oosten van de Uhlandstraße en ten zuiden van het stacaravanpark.

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 116e wijziging van het bestemmingsplan Aasee Terrassen

Bekendmaking van de stad Bocholt

over de inwerkingtreding van de 116e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten noorden van de Bocholter Aa, ten oosten van de Knufbachbeek en ten zuiden van het stacaravanpark

Meer informatie ...

Voorbereiding van het ontwikkelingsplan 8-26, Grüner Weg, Loikumer Weg

De stad Bocholt is van plan om het bestemmingsplan 8-26 in het gebied ten oosten van de Loikumer Weg, ten zuiden van de Grüner Weg met de even huisnummers 2 tot 14c, ten westen van perceel 173, perceel 14, district Mussum en ten noorden van percelen 1, 117-119 in perceel 16, district Mussum in een versnelde procedure op te stellen volgens § 13a en § 13 b van het Duitse Baugesetzbuch.

Meer informatie ...

Voorbereiding van het ontwikkelingsplan 11-2, Brunsmannstraße

De stad Bocholt is van plan ontwikkelingsplan 11-2 op te stellen in de wijk Suderwick aan beide zijden van de Brunsmannstraße, ten zuiden van de Kerkpattstraße en de Wiggerstraße en ten noorden van de L606 Dinxperloer Straße.

Meer informatie ...

95e wijziging van het bestemmingsplan Brunsmannstraße

De stad Bocholt plant de 95e wijziging van het bestemmingsplan in het district Suderwick voor het gebied aan beide zijden van de weg Kerkpatt ten westen en oosten van de bestaande sportfaciliteit aan de Brunsmannstraße en voor het gebied van het voormalige trainingsveld van de GSV Suderwick ten oosten van de weg naar Demmingbrücke.

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van het statuut van het buitengebied Brückendeich

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de instelling van een buitenterreinstatuut overeenkomstig § 35 lid 6 BauGB in het gebied ten zuiden van de Brückendeich/Anholtseweg, ten westen van perceel 516 in perceel 7, Kreis Suderwick, ten noorden van de percelen 910, 911, T.a. 444, T.a. 445, 1049, T.a. 447, 901, T.a. 939 alsmede T.a. 450 in perceel 7, Kreis Suderwick.a. 444, T.a. 445, 1049, T.a. 447, 901, T.a. 939 en T.a. 450 in perceel Suderwick 7 en ten oosten door perceel 349 in perceel Suderwick 7.

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van de wijziging van het bestemmingsplan NW 2, 32e wijziging Kurfürstenstraße/ Hitzestraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 32e wijziging van het ontwikkelingsplan NW 2 in het gebied van de Kurfürstenstraße met de oneven huisnummers 157 a tot 171 a en de Hitzestraße met de oneven huisnummers 53 tot 61, 65 tot 83 a en 85 a tot 95 als ontwikkelingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure volgens § 13a van het federale bouwwetboek (Baugesetzbuch).

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van bestemmingsplanwijziging 8-6/14, 4e wijziging Telingskamp

Bekendmaking van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 4e wijziging van het bestemmingsplan 8-6/14 voor het gebied ten zuiden van de Alfred-Flender-Straße (L 505), ten westen van de Mussumer Ringstraße (L 604) en ten noorden van de afrit in het oosten van Telingskamp als ontwikkelingsplan in een vereenvoudigde procedure overeenkomstig § 13 van het Bundesbaugesetzbuch (BauGB).

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van het ontwikkelingsplan amendement NW 9, 1e amendement Nordwall/ Urbanstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 1e wijziging van het bestemmingsplan NW 9 in het gebied ten noorden van de Nordwall, aan weerszijden van de Urbanstraße en ten westen van de Dietrichstraße in de versnelde procedure overeenkomstig § 13a van het Baugesetzbuch als bestemmingsplan voor interne ontwikkeling met correctie van het bestemmingsplan.

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van het bestemmingsplan SO 41, Königsmühlenweg

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van het bestemmingsplan SO 41 in het gebied van de Königsmühlenweg met de even huisnummers 4 tot 22 als bestemmingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure volgens § 13a van het federale bouwbesluit (BauGB).

Meer informatie ...

Juridisch bindende aard van het ontwikkelingsplan NW 23, Eschkante

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van het ontwikkelingsplan NW 23 voor het gebied ten zuiden van de geplande noordelijke ringweg; ten westen van de Hemdener Weg; ten noorden van de bestaande dorpsrand aan de Rubensweg en de Rembrandtstraße; ten oosten van de bestaande dorpsrand aan de Frida-Kahlo-Straße, de Markgrafenstraße en de Käthe-Kollwitz-Straße alsmede ten oosten van Eschkante, met inbegrip van

  • de externe compensatiemaatregel voor de ingreep in de natuur en het landschap op het perceel Stenern, Flur 4, Flurstück 273, gedeeltelijk, en
  • de externe compensatiemaatregel voor de ingreep in de soortenbescherming op het perceel in het district Stenern, perceel 4, perceel 273, gedeeltelijk, en ten noorden van dit perceel.

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 119e wijziging van het bestemmingsplan voor de ring West/Noord

Mededeling van de stad Bocholt

over het van kracht worden van de 119e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied van de geplande hoofdweg (Nord- und Westring), tussen de Hemdener Weg in het oosten, de bestaande rand van de nederzetting (Schongauerweg / Dürerstraße / Rembrandtstraße) evenals de Dinxperloer Straße in het zuiden, de bestaande rand van de nederzetting (Efingstraße / Falkenstraße) in het westen en de Bussardweg in het noorden

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van het ontwikkelingsplan amendement K 13, 2e amendement Ostermarkt

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 2e wijziging van het bestemmingsplan K 13 in het gebied ten zuiden van de Liebfrauenplatz en de Gasthausstraße, ten westen van de Langenbergstraße, ten noorden van de Osterstraße en ten oosten van de Bertold-Löwenstein-Platz als bestemmingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure overeenkomstig § 13a van het Baugesetzbuch met correctie van het bestemmingsplan.

Meer informatie ...


Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplan

Hier vindt u een overzicht van de ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan van de stad Bocholt. Klik op afzonderlijke planonderdelen voor meer informatie. U kunt het bestemmingsplan en eerdere bestemmingsplanwijzigingen weergeven via de bijbehorende laag (selectie via lagenlijst - middelste symbool rechtsboven).

De gepresenteerde informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als officiële planningsgrondslag, bijvoorbeeld voor het indienen van een bouwaanvraag. De originelen van de juridisch bindende bestemmingsplannen en hun wijzigingen kunnen worden ingezien op het hoofdkantoor van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, afdeling Stedenbouw.

Heeft u informatie nodig van ontwikkelingsplannen of heeft u er vragen over? Wij helpen u graag!

Neem contact op met

Lea Methling

Stadtplanung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3109

Frau Laukmann

Stadtplanung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3107