Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Stedelijke ruimtelijke ordening

Hier vindt u de actuele aankondigingen van de procedures voor het stedelijke bestemmingsplan en een overzicht van alle ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan van de stad Bocholt.

Aankondigingen en stedelijke bestemmingsplannen in lopende procedures

In het geval dat een link naar de aankondiging niet wordt geopend door er direct op te klikken, opent u de link door met de rechtermuisknop te klikken en "Open link in nieuw tabblad of venster" te kiezen.

Wijziging van het bestemmingsplan 2-N1, 8e wijziging, Im Feld

De stad Bocholt plant de 8e wijziging van ontwikkelingsplan 2-N1 voor het gebied ten zuiden van de straat Im Feld, ten westen van de groenstrook op de hoek van de Büngerner Straße / Birkenallee, ten noorden van de straat Birkenallee en ten oosten van het gebouw Im Feld huisnr. 22 met behulp van de versnelde procedure in overeenstemming met paragraaf 13a van het Duitse bouwbesluit (BauGB).

Meer informatie ...

Gedeeltelijke actualisering van het detailhandels- en centrumconcept voor de stad Bocholt vanaf 2018

De stad Bocholt plant de gedeeltelijke actualisering van het detailhandels- en centrumconcept voor de stad Bocholt vanaf 2018 om de centrumafbakening van het centrale dienstengebied in Lowick te actualiseren.

Meer informatie ...

Voorbereiding van het projectgerelateerde ontwikkelingsplan 7-3, 10, wijziging Werther Straße Edeka Lowick

De stad Bocholt is van plan het projectgebonden ontwikkelingsplan 7-3, 10e wijzigingsplan voor het gebied van de voormalige locatie van de EDEKA-markt (district Lowick; perceel 4; percelen 547, 587 en 590) in het westen, op te stellen. wijzigingsplan voor het gebied van de voormalige locatie van de EDEKA-supermarkt (stadsdeel Lowick; perceel 4; percelen 547, 589 en 590) in het westen, een deel van de boomgaard (stadsdeel Lowick; perceel 4; perceel 150 en stadsdeel Bocholt; perceel 75; deel van perceel 459 en perceel 77; deel van perceel 127) in het oosten en ten zuiden van de Werther Straße, met inbegrip van de bestemmingsplannen 7-3 en SW 29/1, inclusief
- de externe compenserende maatregel voor de gevolgen voor natuur en landschap op de percelen in de wijk Bocholt, perceel 77, percelen 976 en 978;
- de externe compensatiemaatregel voor de gevolgen voor natuur en landschap op een deel van het perceel in het district Lowick, perceel 2, perceel 132, en
- de externe compensatiemaatregel voor de gevolgen voor de soortenbescherming op de percelen in het district Bocholt, perceel 77, percelen 976 en 978.

Meer informatie ...

124e wijziging van het bestemmingsplan, Werther Straße Edeka Lowick

De stad Bocholt plant de 124e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied van de voormalige locatie van de EDEKA-supermarkt (district Lowick; perceel 4; percelen 547, 589 en 590) in het westen, een deel van de boomgaard (district Lowick; perceel 4; perceel 150 en district Bocholt; perceel 75; deel van perceel 459 en perceel 77; deel van perceel 127) in het oosten en ten zuiden van de Werther Straße.

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplan 8-25, Grüner Weg/Brahmsstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van ontwikkelingsplan 8-25 in het gebied van de Brahmsstraße met de oneven huisnummers 3 tot 19, de Seeheidestraße met de oneven huisnummers 27 tot 31 en de Grüner Weg met de oneven huisnummers 47 tot 57 als een ontwikkelingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure in overeenstemming met paragraaf 13a van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB).

Meer informatie ...

128e wijziging van het bestemmingsplan, Beekweg

De stad Bocholt plant de 128e wijziging van het bestemmingsplan in het gebied Beekweg met huisnummers 1 tot 10

Lees meer ...

Voorbereiding ontwikkelingsplan 4-15, Fischerweg II (noord)

De stad Bocholt is van plan bestemmingsplan 4-15 in Bocholt op te stellen voor het gebied ten noorden van de Fischerweg, ten oosten van Auf dem Löverick, ten zuiden van de huizen aan de Proppertweg oneven huisnummers 9-27 en ten westen van de huizen aan de Dinxperloer Straße oneven huisnummers 243-283.

Lees meer ...

125e wijziging van het bestemmingsplan, Fischerweg II

De stad Bocholt plant de 125e wijziging van het bestemmingsplan van de stad Bocholt in het gebied ten noorden van de Fischerweg, ten oosten van Auf dem Löverick, ten zuiden van de eigendommen Proppertweg oneven huisnr. 9-27 en ten westen van de eigendommen Dinxperloer Straße oneven huisnr. 243-283.

Meer informatie ...

Juridisch bindend karakter van de 3e wijziging van ontwikkelingsplan 2-4 Öwerhook

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van ontwikkelingsplan 2-4 voor het gebied van het perceel Öwerhook 58 (Biemenhorst district, corridor 5, perceel 767) in de versnelde procedure in overeenstemming met paragraaf 13a van het Duitse Bouwbesluit (BauGB)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplan 8-23, Loikumer Weg

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van ontwikkelingsplan 8-23 in het district Mussum voor het gebied ten zuiden van Kreuzkamp, ten westen van Loikumer Weg, ten noorden van Siegeheide en ten oosten van de snelweg B 473

Lees meer ...

Effectiviteit van de 115e wijziging van het bestemmingsplan Loikumer Weg

Mededeling van de stad Bocholt

over de inwerkingtreding van de 115e wijziging van het bestemmingsplan in het district Mussum voor het gebied ten westen van de Loikumer Weg, ten noorden van de Siegeheide en ten oosten van de B 473

Lees meer ...

Juridisch bindend karakter van bestemmingsplan K8, 3e wijziging St.-Georg-Platz/Europaplatz

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van bestemmingsplan K 8 in het gebied ten noorden van St.-Georg-Platz, ten zuiden van Europaplatz en ten westen van de Realschulstraße als binnenplans ontwikkelingsplan in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch met correctie van het bestemmingsplan

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging K 1a, 5e wijziging Meckenemstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 5e wijziging van bestemmingsplan K 1a voor het gebied Bärendorfstraße met huisnummer 1, Meckenemstraße met even huisnummers 14 tot 30, Hohenzollernstraße met huisnummers 19 en 21 en even huisnummers 24 tot 36, Salierstraße met huisnummers 1 en 1a, inclusief Willy-Brandt-Straße met huisnummer 15 in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB) met correctie van het bestemmingsplan

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging 8-7, 3e wijziging Händelstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 3e wijziging van bestemmingsplan 8-7 in het gebied Händelstraße, ten oosten van de percelen Händelstraße huisnr. 12 (perceelnr. 29) en ten westen van Händelstraße huisnr. 9 (perceelnr. 148) in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging SO 28, 7e wijziging Aasee-Terrassen

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 7e wijziging van bestemmingsplan SO 28 voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten oosten van de Uhlandstraße en ten zuiden van het caravanpark

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 116e wijziging van het bestemmingsplan Aasee-Terrassen

Mededeling van de stad Bocholt

over de inwerkingtreding van de 116e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied ten westen van de Bocholter Aasee, ten noorden van de Bocholter Aa, ten oosten van de Knufbach en ten zuiden van de woonwagenstandplaats

Meer informatie ...

Wettelijk bindend karakter van de statuten van de buitenruimte Brückendeich

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de inrichting van een statuut voor de buitenruimte overeenkomstig § 35 (6) van het Duitse Baugesetzbuch (BauGB) in het gebied ten zuiden van de Brückendeich/Anholtseweg, ten westen van perceel 516 in perceel 7, wijk Suderwick, ten noorden van de percelen910, 911, T.a. 444, T.a. 445, 1049, T.a. 447, 901, T.a. 939 en T.a. 450 in perceel 7, wijk Suderwick en in het oosten door perceel 349 in perceel 7, wijk Suderwick.

Lees meer ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging NW 2, 32e wijziging Kurfürstenstraße/ Hitzestraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 32e wijziging van het bestemmingsplan NW 2 in het gebied van de Kurfürstenstraße met de oneven huisnummers 157 a tot 171 a en de Hitzestraße met de oneven huisnummers 53 tot 61, 65 tot 83 a en 85 a tot 95 als bestemmingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch (bouwwetboek)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van het ontwikkelingsplan amendement 8-6/14, 4e amendement Telingskamp

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 4e wijziging van bestemmingsplan 8-6/14 voor het gebied ten zuiden van de Alfred-Flender-Straße (L 505), ten westen van de Mussumer Ringstraße (L 604) en ten noorden van de keerslag in het oosten van Telingskamp als bestemmingsplan in een vereenvoudigde procedure volgens § 13 van het Duitse BauGB (bouwwetboek)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging NW 9, 1e wijziging Nordwall/ Urbanstraße

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 1e wijziging van bestemmingsplan NW 9 in het gebied ten noorden van de Nordwall, aan weerszijden van de Urbanstraße en ten westen van de Dietrichstraße in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch als bestemmingsplan voor interne ontwikkeling met correctie van het bestemmingsplan

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van het bestemmingsplan SO 41, Königsmühlenweg

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van het verkavelingsplan SO 41 in het gebied Königsmühlenweg met de even huisnummers 4 tot 22 als verkavelingsplan voor interne ontwikkeling in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse bouwbesluit (BauGB)

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van het ontwikkelingsplan NW 23, Eschkante

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de voorbereiding van ontwikkelingsplan NW 23 voor het gebied ten zuiden van de geplande Nordring; ten westen van de Hemdener Weg; ten noorden van de bestaande dorpsrand aan de Rubensweg en de Rembrandtstraße; ten oosten van de bestaande dorpsrand aan de Frida-Kahlo-Straße, de Markgrafenstraße en de Käthe-Kollwitz-Straße en ten oosten van Eschkante, met inbegrip van

  • de externe compensatiemaatregel voor de gevolgen voor natuur en landschap op het perceel in de wijk Stenern, perceel 4, perceel 273 gedeeltelijk en
  • de externe compensatiemaatregel voor de gevolgen voor de soortenbescherming op het perceel in het district Stenern, perceel 4, perceel 273 gedeeltelijk en ten noorden van dit perceel

Meer informatie ...

Effectiviteit van de 119e wijziging van het bestemmingsplan West- / Nordring

Mededeling van de stad Bocholt

over het van kracht worden van de 119e wijziging van het bestemmingsplan voor het gebied van de geplande hoofdweg (noordelijke en westelijke ringweg), tussen de Hemdener Weg in het oosten, de bestaande rand van de nederzetting (Schongauerweg / Dürerstraße / Rembrandtstraße) en de Dinxperloer Straße in het zuiden, de bestaande rand van de nederzetting (Efingstraße / Falkenstraße) in het westen en de Bussardweg in het noorden

Meer informatie ...

Rechtsgeldigheid van bestemmingsplanwijziging K 13, 2e wijziging Ostermarkt

Mededeling van de stad Bocholt

over het juridisch bindende karakter van de 2e wijziging van bestemmingsplan K 13 in het gebied ten zuiden van de Liebfrauenplatz en de Gasthausstraße, ten westen van de Langenbergstraße, ten noorden van de Osterstraße en ten oosten van de Bertold-Löwenstein-Platz als binnenplans bestemmingsplan in de versnelde procedure volgens § 13a van het Duitse Baugesetzbuch met correctie van het bestemmingsplan.

Meer informatie ...


Ontwikkelingsplannen en bestemmingsplan

Hier vindt u een overzicht van de ontwikkelingsplannen en het bestemmingsplan (FNP) van de stad Bocholt. Klik op afzonderlijke planonderdelen voor meer informatie. U kunt het bestemmingsplan en eerdere bestemmingsplanwijzigingen weergeven met behulp van de bijbehorende laag (selectie via lagenlijst - middelste symbool rechtsboven).

De gepresenteerde informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en mag niet worden gebruikt als officiële planologische basis, bijv. voor het indienen van een bouwaanvraag. Originelen van de wettelijk bindende bestemmingsplannen en hun wijzigingen kunnen worden ingezien op de hoofdadministratie van de stad Bocholt, Kaiser-Wilhelm-Straße 52-58, afdeling Stedenbouw.

Heeft u informatie nodig van ontwikkelingsplannen of heeft u er vragen over? Wij helpen u graag!

Neem contact op met

Frau Laukmann

Verwaltung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3107

Lea Methling

Verwaltung

Stadtplanung und Bauordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-3109