Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Grenskwesties

Grensafmetingen: Waar ligt je grens?

Soms is het nodig om het verloop van de eigendomsgrens te kennen - bijvoorbeeld als er een hek moet worden geplaatst. Eigendomsgrenzen worden bepaald tijdens verschillende onderzoeken en worden opgenomen in het eigendomsregister. In het veld worden grenzen gemarkeerd met grensstenen of andere grenstekens en dus zichtbaar gemarkeerd. Daarnaast worden de resultaten van het grensonderzoek vastgelegd in een vervolgplan en in een grensregister. We informeren je graag over het verloop van de grens, de vastgestelde afbakeningen en de beschikbare grensmaten.

Als u de grens van uw eigendom ter plaatse wilt laten weergeven, kunt u contact opnemen met een door de overheid aangewezen landmeter (ÖbVI). Hieronder vindt u een lijst met alle openbaar aangestelde landmeters die werkzaam zijn in Noordrijn-Westfalen.

Arbitragekantoor: samenwerken is beter dan procederen

Als je problemen hebt met je buren, kan het Arbitragebureau beide partijen helpen op een kosteneffectieve en
endoelgericht voor beide partijen. Arbitragebureaus worden gerund door arbiters die op vrijwillige basis werken. Zij hebben hun activiteiten gericht op het behandelen van alledaagse civiele en juridische geschillen. Ze kunnen ook betrokken raken bij strafrechtelijke geschillen.
Meer informatie over de activiteiten en verantwoordelijkheden van het arbitragekantoor vind je hier.

Ook interessant


Overzicht van alle ÖbVi's