Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie voor noodgevallen

Wat te doen als het moeilijk wordt?

Als de stroom plotseling uitvalt, er een overstroming is of een andere onvoorziene gebeurtenis? Op deze pagina vindt u informatie, tips over hoe u zich moet gedragen en belangrijke contactpersonen in geval van een noodsituatie - en hoe u zich daarop kunt voorbereiden.

Gaat het gemeentebestuur van Bocholt uit van een grootschalige stroomuitval in de nabije toekomst?

Momenteel ziet het stadsbestuur geen reden om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis zich zal voordoen. Niettemin is de huidige situatie op het gebied van de gasvoorziening, die bekend staat als moeilijk, een goede reden om de kwestie van de noodvoorziening in een vroeg stadium en resultaatgericht aan te pakken.

In dit verband heeft het gemeentebestuur van Bocholt deze pagina opgezet en in navolging van de themapagina "Acuut" van het district Borken en de algemene aanbevelingen van het Bundesamt für Schutz und Katastrophenschutz (BBK) aanbevelingen opgesteld ter voorbereiding op een eventueel crisisscenario.

In geval van een grote noodsituatie treedt natuurlijk ook de overheidssteun in werking. Niettemin geldt het volgende: bij grootschalige schade kunnen reddingstroepen niet overal tegelijk zijn. "Als u voorbereid bent, kunt u uzelf, uw familieleden en buren helpen totdat de staatshulp arriveert en de schade beperken met beschermende maatregelen", aldus de BBK-pagina.

Noodgeneratoren

Voorraad eten en drinken

Is een noodvoorraad eten en drinken echt nuttig? Eén ding is duidelijk: In individuele gevallen kunnen zich situaties voordoen waarin een bescheiden voorraad levensmiddelen en dranken nuttig kan zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is de orkaan "Friederike" (2018). In die tijd deden zich in afzonderlijke regio's stroomonderbrekingen voor, die soms dagenlang aanhielden. Dan blijven supermarkten gesloten, kisten en koelkasten zijn buiten werking. Een ander voorbeeld is een door de gezondheidsautoriteiten opgelegde quarantaine: ook hier kan een voedselvoorraad helpen om risicovolle contacten te vermijden.

Hoeveel eten of drinken u wilt opslaan is een zeer individuele beslissing. Toch heeft het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding enkele algemene tips opgesteld voor de juiste voorraad ter oriëntatie:

 • Een noodvoorraad moet voedsel en drank bevatten voor tien dagen.
 • Dit betekent dat per persoon in het huishouden twee liter vloeistof per dag moet worden opgeslagen. Belangrijk: Water is niet alleen nodig om te drinken! Als ook de toevoer van leidingwater uitvalt, is water nodig om te koken.
 • Een vuistregel voor voeding is: ongeveer 2.200 kcal per persoon per dag.
 • Handel volgens het principe van de "levende voorraad". Dit betekent: integreer de voorraad in de dagelijkse voedselconsumptie. Dit zal u helpen verlopen voedsel te vermijden.
 • Bouw je noodvoorraad beetje bij beetje op! Het is niet nodig om alles "in één keer" te halen - neem in plaats daarvan elke keer dat je gaat winkelen een beetje meer mee. Dit helpt knelpunten in de bevoorrading te voorkomen.
 • Bewaar voedsel op de juiste wijze, d.w.z. op een koele, droge en bij voorkeur donkere plaats. Zorg ervoor dat de verpakking luchtdicht is.
 • Vergeet je huisdieren niet! Noodvoorzieningen omvatten ook voer voor huisdieren, beddengoed en noodzakelijke medicijnen voor honden, katten en co.

De BBK geeft op haar website uitgebreide tips over de juiste noodvoorzieningen.

Het verstandige medicijnkastje

Als u uw huis niet kunt verlaten in een acute noodsituatie (bijvoorbeeld tijdens een zware storm), kan een goed gevuld medicijnkastje helpen bij de behandeling van kleine verwondingen of kleine ziekten.

Voor geneesmiddelen geldt: vul de voorraad aan voordat deze op is - en let ook op eventuele houdbaarheidsdata.

Volgens de BBK moet het medicijnkastje bevatten:

 • Persoonlijke geneesmiddelen voorgeschreven door een arts
 • Pijnstillers en koortswerende middelen
 • Remedies voor verkoudheid
 • Remedies voor diarree, misselijkheid en braken
 • Remedies voor insectenbeten en zonnebrand
 • Elektrolyten ter compensatie van diarree
 • Klinische thermometer
 • Splinterpincet
 • Ontsmettingsmiddel voor de huid
 • Ontsmettingsmiddel voor wonden
 • Wegwerphandschoenen
 • Ademhalingsmasker
 • Verbandmateriaal

Bij het bewaren van geneesmiddelen is het belangrijk te onthouden dat deze in een afsluitbaar compartiment en buiten het bereik van kinderen moeten worden bewaard. Bovendien moeten geneesmiddelen op een koele en droge plaats worden bewaard.

Hier kunt u een checklist van het bondsministerie downloaden voor het samenstellen van een noodvoorraad.

Crisis

Sirene alarm! Wat nu?

Voorbeeld van een elektronische sirene
Voorbeeld van een elektronische sirene
© MdE, CC BY-SA 3.0 de, Wikimedia

Hoor je een sirenetoon en weet je niet wat het betekent? Je kunt de betekenis herkennen aan het type signaaltoon:

 • 1 minuut aanhoudende toon met twee onderbrekingen: waarschuwing voor de brandweer. Let op: In de regel worden de hulpdiensten in Bocholt niet via sirenes gealarmeerd. In de tussentijd gebeurt de melding en alarmering van de hulpdiensten voornamelijk via app- en berichtenontvangers.

 • 1 minuut aanhoudende toon: Na eerdere alarmering van de hulpdiensten is dit het bijbehorende veilige signaal.

 • 1 minuut stijgend en dalend signaal: Dit is een sirenealarm als waarschuwing voor de bevolking. In dit geval geldt het volgende:

Correct gedrag bij een sirenealarm voor de bevolking:

 • Zet de radio aan! Bij een crisis wordt relevante informatie verspreid via de radiozenders. Het lokale radiostation voor de regio (Radio WMW) in Bocholt is te bereiken via de FM-frequentie 88,4 Mhz.

 • Open de website www.bocholt.de. Daar wordt actuele informatie over noodsituaties in geval van een crisis op een bovenliggende noodpagina gepubliceerd.

 • Blijf rustig! Bel het alarmnummer alleen als er sprake is van een acute noodsituatie.

Meer informatie op het net

Meer informatie over het sirenealarm is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen.

Hulp bij noodinformatiepunten

In het onwaarschijnlijke geval dat zich toch een langdurige noodsituatie voordoet, bijvoorbeeld in het geval van een langdurige, wijdverspreide stroomstoring, geldt het concept van de noodinfopunten in het hele district - en dus ook in Bocholt.

Wat zijn noodinformatiepunten?

De noodinformatiepunten zijn plaatsen die op korte termijn in het hele stadsgebied worden ingericht in geval van een speciale noodsituatie. Burgers kunnen daar terecht voor kleine hulp en hebben de mogelijkheid om noodoproepen te doen als het telefoon- en/of mobiele telefoonnetwerk uitvalt bij een stroomstoring.

De stad Bocholt heeft nooddieselgeneratoren aangeschaft voor de noodinformatiepunten in geval van een crisis. In het geval van een langdurige stroomstoring moeten deze onder andere helpen om de communicatiekanalen tussen de infopunten en autoriteiten op hoger niveau (zoals het district Borken) open te houden.

Dit is wat de noodinfopunten bieden:

 • Meldpunt voor noodgevallen/noodoproepen (vervanging voor 112/110).
 • Actuele officiële informatie over de algemene situatie

Belangrijk: Op de noodinfopunten is geen accommodatie (slaapruimte) of voedselvoorziening aanwezig, noch is er aanvankelijk noodstroomvoorziening of warm water (alleen als de situatie in verdere uitbreidingsfasen verslechtert).

De noodinfopunten zijn uitdrukkelijk bedoeld voor acute noodsituaties!

Volgens de huidige stand van zaken (februari 2023) worden in Bocholt op de volgende locaties in geval van acute nood nood nood noodinfopunten ingericht:

 • Mariengymnasium Bocholt
 • Gymnasium, Liebfrauen basisschoolgroep in Barlo
 • Gymnasium, Liebfrauen basisschoolgroep in Stenern
 • Gymnasium, Euregio-Gymnasium
 • Gymnasium, basisschool St. Bernard in Lowick
 • Schoolgebouw, Biemenhorst basisschool
 • Sporkerhal

Daarnaast zijn de brandweerkazerne aan de Dingdener Straße, de brandweerkazerne in Suderwick en het politiebureau aan de Dinxperloer-Straße beschikbaar voor noodgevallen.

Kaart met informatiepunten voor noodgevallen in het district Borken

Hier vind je een overzicht van de actuele noodinformatiepunten in het hele district Borken. De noodinformatiepunten worden dynamisch uitgebreid, zodat er geleidelijk meer locaties bijkomen.

beter_klaar_banner

Informatiecampagne #beterklaar

Hoewel een grootschalige stroomstoring van meerdere dagen op dit moment niet aanstaande is, kan een dergelijke noodsituatie niet worden uitgesloten tegen de achtergrond van het energietekort. Het helpt om hier van tevoren over na te denken en tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen voor het geval de stroom toch uitvalt.

De stad Bocholt sluit zich aan bij de campagne #besserbereit, die wordt ondersteund door het districtsbestuur van Münster en het district Borken.

#betterready in de sociale netwerken

Vragen en antwoorden

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

Verdere belangrijke tips en informatie vindt u op de volgende pagina's:

Is er informatiemateriaal beschikbaar om te downloaden?

Het Federaal Bureau voor Burgerbescherming en Rampenbestrijding heeft een uitgebreide brochure samengesteld met informatie over crisissituaties en tips over hoe je je moet gedragen.

Deze kan hier worden gedownload (klik hier).

Waar kan ik advies krijgen over de juiste voorzorgsmaatregelen?

Burgers die vragen hebben over het voorbereid zijn op noodsituaties en zelfbescherming kunnen gebruik maken van de gratis advieslijn van het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding.

Deze is beschikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur onder het telefoonnummer

(0228) 99 550-3670

bereikbaar.

Tips voor energiebesparing in het dagelijks leven


Kost weinig en brengt veel

Hier vind je praktische tips die je meteen kunt toepassen om je energiekosten en -verbruik in het dagelijks leven te verlagen. (Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming)


Heb je nog vragen?

Herr Heine

Allgemeine Ordnung, Gewerbe

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2109

Dieter Helbig

Allgemeine Ordnung, Gewerbe

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2104

Markus Telahr

Allgemeine Ordnung, Gewerbe

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2110