Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie voor noodgevallen

Wat te doen als het moeilijk wordt?

Wat als de stroom plotseling uitvalt of als er een overstroming of andere onvoorziene gebeurtenis plaatsvindt? Op deze pagina vindt u informatie, tips over wat u moet doen en belangrijke contactpersonen in het geval van een noodsituatie - en hoe u zich op een noodsituatie kunt voorbereiden.

Gaat het stadsbestuur van Bocholt uit van een grootschalige stroomuitval in de nabije toekomst?

Op dit moment ziet het stadsbestuur geen reden om aan te nemen dat een dergelijke gebeurtenis zich zal voordoen. Toch is de huidige, notoir moeilijke situatie met betrekking tot de gasvoorziening een goede reden om de kwestie van de noodvoorziening vroegtijdig en resultaatgericht aan te pakken.

In deze context heeft het stadsbestuur van Bocholt deze pagina opgezet en aanbevelingen ontwikkeld om zich voor te bereiden op een mogelijk crisisscenario, gebaseerd op de "Akut" themapagina van het district Borken en de algemene aanbevelingen van het Federale Bureau voor Burgerbescherming en Rampenbestrijding (BBK).

Natuurlijk wordt in het geval van een grote noodsituatie ook overheidssteun verleend. Toch geldt: Bij grootschalige schadesituaties kunnen de hulpdiensten niet overal tegelijk zijn. Wie voorbereid is, kan zichzelf, zijn familieleden en buren helpen tot de overheidshulp arriveert en de schade beperken met beschermende maatregelen", aldus de website van BBK.

Waarschuwingsdag voor de hele staat op 14 maart

Sinds 2018 vinden er in Noordrijn-Westfalen regelmatig sirenealarmrepetities plaats. Deze proefalarmen zijn uiteindelijk uitgewerkt tot een staatsbrede waarschuwingsdag.

Het doel van de repetitie is om de beschikbare waarschuwingsmiddelen te testen en de bevolking bewust te maken van het belang van de alarmen.

De volgende waarschuwingsdag vindt plaats op donderdag 14 maart. Deze begint om 11 uur 's ochtends. Dit jaar zal er speciale aandacht zijn voor het gebruik van websites en sociale media, evenals directe interventie door de controlecentra in de radioprogramma's van lokale radiostations.

Waarschuwingen via sociale media

Burgers kunnen informatie over crises krijgen via de volgende kanalen

Wat de waarschuwingstonen betekenen

Om 11 uur precies op 14 maart 24 zullen de sirenes met tussenpozen van vijf minuten de volgende signalen afgeven:

 • Alles veilig voor de bevolking: een enkel aanhoudend loeiend geluid
 • Waarschuwing: een enkel aanhoudend loeiend geluid dat stijgt en daalt - dit betekent gevaar.

Het wordt aanbevolen om de volgende maatregelen te nemen wanneer het sirenesignaal "waarschuwing" wordt gehoord:

 • Ga naar een afgesloten ruimte.
 • Sluit ramen en deuren.
 • Zet de radio aan en luister naar aankondigingen.
 • Luister ook naar luidsprekeraankondigingen van de brandweer of politie.
 • Bel de noodnummers 110 en 112 alleen in geval van een echte noodsituatie.

Aangezien dit slechts een testalarm is, zijn deze voorzorgsmaatregelen niet nodig op 14 maart 2024. De waarschuwingstoon wordt gevolgd door een annuleringstoon van één minuut in de vorm van een aanhoudend jammerend geluid.

Informatie op www.bocholt.de

De stad Bocholt verstrekt lokale informatie in noodgevallen via het stadsportaal www.bocholt.de. De startpagina verandert dan in een speciale noodpagina met belangrijke informatie en waarschuwings- en gedragsaanwijzingen voor de bevolking. Het stadsbestuur schakelt de noodpagina donderdag bij wijze van proef in bij het begin van het proefalarm vanaf 11 uur.

Noodgeneratoren

Sla eten en drinken in

Is een noodvoorraad eten en drinken echt nuttig? Eén ding is duidelijk: In individuele gevallen kunnen zich situaties voordoen waarin een matige voorraad eten en drinken nuttig kan zijn.

Een goed voorbeeld hiervan is de orkaan "Friederike" (2018). Toen waren er in afzonderlijke regio's stroomonderbrekingen, waarvan sommige dagenlang duurden. In dergelijke gevallen bleven supermarkten gesloten en waren kisten en koelkasten buiten werking. Een ander voorbeeld is een quarantaine op bevel van de gezondheidsautoriteiten: ook hier kan een voorraad voedsel helpen om risicovolle contacten te vermijden.

Hoeveel eten of drinken je wilt inslaan is een individuele beslissing. Toch heeft het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding enkele algemene tips opgesteld voor de juiste voorraad om je te oriënteren:

 • Een noodvoorraad moet voldoende voedsel en drank bevatten voor tien dagen.
 • Dit betekent dat per persoon in het huishouden twee liter vloeistof per dag moet worden opgeslagen. Belangrijk: Water is niet alleen nodig om te drinken! Als de kraanwatervoorziening uitvalt, is er ook water nodig om te koken.
 • De vuistregel voor voedsel is: ongeveer 2.200 kcal per persoon per dag.
 • Volg het principe van "levende voorraad", d.w.z. integreer de voorraad in je dagelijkse voedselconsumptie. Zo voorkom je dat voedsel over datum is.
 • Bouw je noodvoorraad beetje bij beetje op! Het is niet nodig om alles "in één keer te kopen" - neem in plaats daarvan elke keer dat je boodschappen doet een beetje meer mee. Dit helpt om bevoorradingstekorten te voorkomen.
 • Bewaar voedsel op de juiste manier, d.w.z. op een koele, droge en bij voorkeur donkere plaats. Zorg ervoor dat de verpakking luchtdicht is.
 • Vergeet ook je huisdieren niet! Onder noodvoorraden vallen ook voedsel voor huisdieren, beddengoed en noodzakelijke medicijnen voor honden, katten en andere huisdieren.

De BBK geeft op haar website uitgebreide tips over de juiste noodvoorraden.

Het verstandige medicijnkastje

Als je je huis niet kunt verlaten in een acute noodsituatie (zoals een hevige storm), kan een goed gevulde EHBO-doos helpen bij de behandeling van kleine verwondingen of kleine ziekten.

Voor medicijnen geldt: leg een voorraad aan voordat ze op zijn - en let op eventuele vervaldata.

Volgens de BBK moet het medicijnkastje het volgende bevatten

 • Persoonlijke medicatie voorgeschreven door een arts
 • Pijnstillers en koortswerende middelen
 • Middelen tegen verkoudheid
 • Middelen tegen diarree, misselijkheid en overgeven
 • Middelen tegen insectenbeten en zonnebrand
 • Elektrolyten ter compensatie van diarree
 • Medische thermometer
 • Splinterpincet
 • Ontsmettingsmiddel voor de huid
 • Ontsmettingsmiddel voor wonden
 • Wegwerphandschoenen
 • Ademhalingsmasker
 • Verbandmateriaal

Bij het bewaren van medicatie is het belangrijk om te weten dat de medicatie in een afsluitbaar vakje en buiten het bereik van kinderen bewaard moet worden. Medicatie moet ook op een koele en droge plaats worden bewaard.

Je kunt hier een checklist van het federale ministerie downloaden voor het samenstellen van een noodvoorraad.

Crisis

Sirene alarm! Wat nu?

Voorbeeld van een elektronische sirene
Voorbeeld van een elektronische sirene

Hoor je een sirene klinken en weet je niet wat het betekent? Je kunt de betekenis herkennen aan het type signaaltoon:

 • 1 minuut aanhoudende toon met twee onderbrekingen: waarschuwing voor de brandweer. Let op: In de regel worden de hulpdiensten in Bocholt niet via sirenes gealarmeerd. In de tussentijd worden de hulpdiensten voornamelijk gewaarschuwd en gealarmeerd via app- en berichtenontvangers.

 • 1 minuut aanhoudende toon: Nadat eerder de hulpdiensten zijn gewaarschuwd, is dit het bijbehorende veilige signaal.

 • 1 minuut stijgend en dalend signaal: Dit is een sirenealarm als waarschuwing voor de bevolking. In dit geval geldt het volgende:

Correct gedrag bij een sirenealarm voor de bevolking:

 • Schakel de radio in! Bij een crisis wordt relevante informatie verspreid via de radiozenders. Het lokale radiostation voor de regio (Radio WMW) in Bocholt is te bereiken via de VHF-frequentie 88,4 Mhz.

 • Open de website www.bocholt.de. Daar wordt actuele informatie over noodsituaties in geval van een crisis op een bovenliggende noodpagina gepubliceerd.

 • Blijf rustig! Bel het alarmnummer alleen als er sprake is van een acute noodsituatie.

Meer informatie online

Meer informatie over het sirenealarm is te vinden op de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen.

Hulp bij noodinformatiepunten

In het onwaarschijnlijke geval dat zich toch een langdurige noodsituatie voordoet, bijvoorbeeld bij een langdurige, wijdverspreide stroomstoring, wordt het concept van de noodinfopunten in het hele district - en dus ook in Bocholt - gebruikt.

Wat zijn noodinformatiepunten?

De noodinfopunten zijn locaties die in geval van nood op korte termijn overal in de stad worden ingericht. Burgers kunnen daar terecht voor kleine hulp en hebben de mogelijkheid om noodoproepen te doen als het telefoon- en/of mobiele telefoonnetwerk uitvalt bij een stroomstoring.

De stad Bocholt heeft nooddieselgeneratoren aangeschaft voor de noodinformatiepunten in geval van een crisis. In het geval van een langdurige stroomstoring zouden deze onder andere moeten helpen om de communicatiekanalen tussen de infopunten en autoriteiten op hoger niveau (zoals het district Borken) open te houden.

Dit is wat noodinformatiepunten bieden:

 • Meldpunt voor noodgevallen/noodoproepen (vervanging voor 112/110)
 • Actuele officiële informatie over de algemene situatie

Belangrijk: Op de noodinfopunten wordt geen accommodatie (slaapgelegenheid) of voedselvoorziening aangeboden, en in eerste instantie ook geen noodstroom of warm water (pas als de situatie in verdere uitbreidingsfasen verslechtert).

De noodinfopunten zijn uitdrukkelijk bedoeld voor acute noodgevallen!

In de huidige situatie (februari 2023) zullen op de volgende locaties in Bocholt noodinfopunten worden ingericht in geval van een acute noodsituatie

 • Mariengymnasium Bocholt
 • Gymzaal, basisschool Liebfrauen in Barlo
 • Gymnasium, Liebfrauen basisschool in Stenern
 • Gymnasium, Euregio-Gymnasium
 • Gymnasium, basisschool St Bernhard in Lowick
 • Schoolgebouw, Biemenhorst basisschool
 • Spork hal

De brandweerkazerne aan de Dingdener Straße, de brandweerkazerne in Suderwick en het politiebureau aan de Dinxperloer-Straße zijn ook beschikbaar voor noodgevallen.

Kaart met informatiepunten voor noodgevallen in de wijk Borken

Hier vindt u een overzicht van de actuele noodinformatiepunten in het district Borken. De noodinformatiepunten worden dynamisch uitgebreid, zodat er geleidelijk meer locaties bijkomen.

Vragen en antwoorden

Waar kan ik meer informatie vinden over dit onderwerp?

Op de volgende pagina's vindt u nog meer belangrijke tips en informatie:

Is er informatiemateriaal om te downloaden?

Het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding heeft een uitgebreide brochure samengesteld met crisisinformatie en gedragstips.

Deze kan hier worden gedownload (klik hier).

Waar kan ik advies krijgen over de juiste pensioenvoorziening?

Burgers die vragen hebben over het voorbereid zijn op noodsituaties en zelfbescherming kunnen gebruik maken van de gratis advieslijn van het Federaal Bureau voor Civiele Bescherming en Rampenbestrijding.

Deze is bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur op het telefoonnummer

(0228) 99 550-3670

bereikbaar.

Energiebesparende tips voor het dagelijks leven


Kost weinig en brengt veel

Hier vind je praktische tips die je meteen kunt toepassen om je energiekosten en -verbruik in het dagelijks leven te verlagen. (Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming)


Heb je nog vragen?

Dieter Helbig

Allgemeine Ordnung, Gewerbe und Wahlen

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2104

Markus Telahr

Allgemeine Ordnung, Gewerbe und Wahlen

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2110

Herr Heine

Allgemeine Ordnung, Gewerbe und Wahlen

Öffentliche Ordnung

Stuur e-mail

+49 2871 953-2109