Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Deskundigencommissie voor vastgoedwaarden in de stad Bocholt

De expertcommissie voor grondwaarden in de stad Bocholt verzamelt actuele gegevens, ontwikkelingen en trends op de lokale grond- en vastgoedmarkt in Bocholt - inclusief de standaard grondwaardekaart, het grondmarktrapport en de verzameling van aankoopprijzen. De deskundigencommissie is een onafhankelijk, neutraal orgaan van de deelstaat NRW.

Taken

  • Onderhoud en evaluatie van een collectie aankoopprijzen

  • Jaarlijkse vaststelling van standaardgrondwaarden voor het hele stadsgebied
    Bocholt (standaard grondwaarden)

  • Verstrekking van informatie over standaard grondwaarden

  • Bepaling en verstrekking van standaard vastgoedwaarden

  • Publicatie van gegevens over de lokale vastgoedmarkt (verslag over de vastgoedmarkt)

  • Bepaling van de voor de taxatie benodigde gegevens (bijv. rentevoeten voor onroerend goed, grondprijsindexreeksen, marktcorrectiefactoren)

  • Marktwaardetaxaties van ontwikkelde en onbebouwde eigendommen, alsmede rechten op eigendommen op aanvraag

Algemeen

De leden van de commissie van deskundigen worden benoemd door het districtsbestuur na de stad Bocholt te hebben gehoord; het zijn voornamelijk deskundigen op het gebied van architectuur, civiele techniek, landmeetkunde en vastgoedhandel. Het lidmaatschap is honorair.

Om haar werk voor te bereiden, in het bijzonder om een verzameling van aankoopprijzen op te zetten en bij te houden, maakt de deskundigencommissie gebruik van een bureau dat in Bocholt organisatorisch verbonden is aan de afdeling onroerend goed en grondbeheer.

Om de markt te beschrijven, moet men deze kennen. De expertcommissie verzamelt de aankoopprijzen. De gegevens die erin worden bijgehouden zijn afkomstig van de eigendomscontracten die de notariskantoren (notarissen) aan de deskundigencommissie ter beschikking stellen. Deze contracten worden wiskundig-statistisch geanalyseerd met behoud van gegevensbescherming en in geaggregeerde vorm gepubliceerd. Ze vormen ook de basis voor taxaties.

Website van het comité van deskundigen van de stad Bocholt

Logo Bocholt Taxatiecommissie

Meer informatie over het werk en de taken van het deskundigencomité.

Interessante links

Logo Boris NRW

BORIS.NRW (standaard informatiesysteem voor grondwaarde)

Centraal informatieportaal van de deskundigencommissies voor grondwaarden in Noordrijn-Westfalen. Informatie over standaard grondwaarden, standaard vastgoedwaarden, vastgoedmarktrapporten, aankoopprijsverzameling, etc. Meer informatie ...