Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bedrijf van het Jaar 2022

Onderneming van het Jaar 2022: BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

"Onderneming van het jaar 2022": En de winnaar is... BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG

Elke 2 jaar wordt de prijs "Onderneming van het Jaar" ter waarde van 5.000 euro uitgereikt aan een Bocholtse onderneming. Deze prijs is bedoeld om het bedrijf in kwestie erkenning te geven voor uitzonderlijke ondernemersprestaties en verantwoordelijkheid in de stad Bocholt. De successen van geëngageerde bedrijven en ondernemende persoonlijkheden moeten op deze manier worden gepromoot om impulsen te geven voor verdere innovaties en investeringen in Bocholt en de regio. Het doel is om de vestiging en werkgelegenheid in Bocholt te bevorderen.

De prijs is geïnitieerd en wordt sinds 1996 georganiseerd door de Stadtsparkasse Bocholt.

Met de prijs "Onderneming van het jaar 2012" werd de Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Bocholt mbH & Co. KG voor de eerste keer gevraagd om de organisatie van de selectie van het te onderscheiden bedrijf op zich te nemen, evenals de uitvoering en opzet van het feestelijke evenement. In deze context werden de gunningscriteria herzien. De ondernemersprijs wordt nog steeds gesponsord door de Stadtsparkasse Bocholt.

De prijs

Start: eerste in 1996

Ritme: tweejaarlijks, toegekend in het volgende jaar

Schenking: € 5.000

De prijswinnaar verbindt zich ertoe dit bedrag te gebruiken

a.) voor de bijscholing van zijn werknemers of

b.) voor investeringen -in de milieubescherming van het bedrijf, -voor de veiligheid en bescherming van de werknemers of -in wetenschap en onderzoek (innovaties)

c.) als fiscaal erkende schenking voor sociale, wetenschappelijke of andere liefdadigheidsdoeleinden.

Daarnaast: Prijs in natura (sculptuur van de Bocholtse kunstenaar Jürgen Ebert)

Prijs: In het kader van een openbare ceremonie waarbij de prestaties van de prijswinnaar op passende wijze worden erkend door een vaklezing.

Criteria voor de prijs

 • Inzet voor de locatie Bocholt alsmede buitengewone activiteiten voor de bedrijfslocatie Bocholt.
 • succesvolle vestiging of voortzetting van een bedrijf met bovengemiddelde voorzieningen
  nieuwe of toename van bestaande arbeidsplaatsen en opleidingsplaatsen
 • Succesvolle algemene ontwikkeling van het bedrijf en bijzondere ondernemersprestaties (bijv. succesvolle overnames, crisismanagement, heroriëntatie, investeringsontwikkeling)
 • bijzondere prestaties / activiteiten op het gebied van milieubescherming, energiebesparing en behoud van hulpbronnen
 • Succesvolle innovatie, modernisering en/of uitzonderlijke prestaties op het gebied van wetenschap en onderzoek (technologieoverdracht)
 • Buitengewoon sociaal of cultureel engagement. Dit omvat met name het onderwerp Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
 • Dienstverlening en klantnabijheid
  Voorbeelden:
  - Bijzondere klantenservice, speciale diensten, flexibiliteit, voortdurend contact.
  - Klantnabijheid: absolute bereidheid om intensief om te gaan met de wensen/behoeften van klanten, zowel met eigen knowhow als met vakbekwaamheid, intensieve persoonlijke ondersteuning, snelle respons.

De Jury

 • Burgemeester van de stad Bocholt (voorzitter van de jury)
 • Laatste prijswinnaar
 • Decanen van de afdelingen Business + Information Technology en Mechanical Engineering van de Westfaalse Hogeschool Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, afdeling Bocholt (bij toerbeurt)
 • Voorzitter van de raad van bestuur van Stadtsparkasse Bocholt
 • Voorzitter van de Commissie Economie en Toerisme
 • Uitgever van de mediagroep BBV

IHK Nord Westfalen, kantoor Bocholt en de Kreishandwerkerschaft, hoofdkantoor Bocholt (bij toerbeurt)

Tijdens de juryvergadering licht elk jurylid zijn of haar voorkeur voor een van de ingediende voorstellen toe op basis van de voorstellen van de gerechtigden, de bijbehorende motiveringen en de beschikbare wedstrijddocumenten. De voorstellen van de afzonderlijke juryleden worden besproken totdat de jury een consensus bereikt, in geval van twijfel bij meerderheid van stemmen. De leden van de jury geven de beslissingen van hun jury unaniem weer.

De beslissing van de jury blijft geheim tot de prijsuitreiking. Beroep tegen de beslissing van de jury is uitgesloten.

Voorstelprocedure

Gerechtigd om te nomineren zijn:

 • Kreishandwerkerschaft Borken, hoofdkantoor Bocholt
 • Kamer van industrie en handel van Noord-Westfalen, kantoor Bocholt
 • Westfaalse Hogeschool Gelsenkirchen Bocholt Recklinghausen, afdeling Bocholt
 • Ondernemingsontwikkelingsmaatschappij voor het district Borken mbH (WFG)
 • Bestuur van de Stadtsparkasse Bocholt
 • Commissie Economie en Toerisme
 • Maatschappij voor bedrijfsontwikkeling en stadsmarketing Bocholt GmbH & Co. KG

Zelf voordragen is uitgesloten. Iedere kandidaat mag één voorstel indienen. Elke voordracht moet worden gemotiveerd.