Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bevordering van kinderen, jongeren en gezinnen

In Bocholt staat familievriendelijkheid hoog in het vaandel. Er zijn veel interessante en ondersteunende aanbiedingen voor gezinnen in de meest uiteenlopende levensfasen en -situaties.

Helpers in alle situaties

Omslagfoto Bocholt Familiegids
© Stadt Bocholt

De Gezinsgids Bocholt, uitgegeven in samenwerking met de Alliantie voor het Gezin in Bocholt, geeft informatie over de verschillende contactpunten en adressen met betrekking tot het thema "gezin". De informatie wordt verstrekt door onafhankelijke organisaties, verschillende instellingen en de stad Bocholt. Naast de presentatie van het lokale hulpaanbod worden ook supraregionale hulpverleningsinstellingen vermeld.

Dit is wat er staat:

 • Begeleiding bij algemene levensvragen , recht en opvoeding.
 • Vroege hulp: Ondersteuning voor en na de geboorte
 • Mogelijkheden voor kinderopvang
 • Begeleiding bij opvoedingsproblemen
 • Financiële steun
 • Vrije tijd, recreatie en gezondheidszorg
 • School, voortgezet onderwijs en professionele ontwikkeling

Familiepas

Kortingen voor zwembaden, bibliotheken en meer: de Bocholt gezinspas is een financiële tegemoetkoming voor gezinnen. De gezinspas wordt meestal "gratis" per post verstuurd. U kunt de gezinspas ook online aanvragen.


Jeugdleiderskaart

Jeugdleiderskaart
© juleica.de

De jeugdleiderskaart (Juleica) is het landelijk uniforme legitimatiebewijs voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Het dient als legitimatie en bewijs van kwalificatie voor de houders.

In Bocholt krijgen Juleica-houders korting op kaartjes voor evenementen waar de stad Bocholt medeorganisator van is.

Meer informatie ...


Bevordering van jeugdclubs en -verenigingen

De in Bocholt actieve clubs en verenigingen die kinder- en jeugdwerk verrichten, kunnen worden gefinancierd overeenkomstig de gemeentelijke financieringsrichtlijn:

 • Opleiding van leiders en personeel
 • Educatieve evenementen voor kinderen en jongeren
 • Studiereizen
 • Maatregelen voor kinder- en jeugdrecreatie
 • Vakantiespelen
 • Materiaal voor kinder- en jeugdwerk

Aanvraag van een verklaring van goed gedrag

Vrijwilligers in het jeugdwerk moeten een uitgebreide verklaring van goed gedrag overleggen. Het volgende formulier kan door de verenigingen gebruikt worden om zo'n bewijs van goed gedrag voor elke vrijwilliger gratis aan te vragen bij het burgerloket van de stad Bocholt.