Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Bevordering van kinderen, jongeren en gezinnen

In Bocholt staat familievriendelijkheid hoog in het vaandel. Er zijn veel interessante en ondersteunende aanbiedingen voor gezinnen in de meest uiteenlopende levensfasen en -situaties.

Helpers in alle situaties

Omslagfoto Bocholt Familiegids

De Gezinsgids Bocholt, uitgegeven in samenwerking met de Alliantie voor het Gezin in Bocholt, geeft informatie over de verschillende contactpunten en adressen die te maken hebben met het thema "gezin". De informatie wordt verstrekt door onafhankelijke organisaties, verschillende instellingen en de stad Bocholt. Naast de presentatie van het lokale hulpaanbod worden ook bovenregionale hulpverleningsinstanties vermeld.

Dit is wat er staat:

 • Begeleiding bij algemene levensvragen , recht en opvoeding.
 • Vroegtijdige hulp: Ondersteuning voor en na de geboorte
 • Mogelijkheden voor kinderopvang
 • Begeleiding bij opvoedingsvraagstukken
 • Financiële ondersteuning
 • Vrije tijd, recreatie en gezondheidsdiensten
 • School, voortgezet onderwijs en professionele ontwikkeling

Gezinspas

Korting bij zwembaden, bibliotheken en nog veel meer: de Bocholt gezinspas is een financiële tegemoetkoming voor gezinnen. De gezinspas wordt meestal "gratis" per post verstuurd. U kunt de gezinspas ook online aanvragen.


Jeugdleiderskaart

Jeugdleiderskaart

De jeugdleiderskaart (Juleica) is het landelijke uniforme identiteitsbewijs voor vrijwilligerswerk in het jeugdwerk. Het dient als legitimatie en bewijs van kwalificatie voor de houders.

In Bocholt krijgen Juleica-houders korting op kaartjes voor evenementen waar de stad Bocholt medeorganisator van is.

Meer informatie ...


Bevordering van jeugdclubs en -verenigingen

De clubs en verenigingen die in Bocholt actief zijn en kinder- en jeugdwerk uitvoeren, kunnen worden gesubsidieerd in overeenstemming met de gemeentelijke subsidierichtlijn:

 • Trainingen voor leiders en medewerkers
 • Educatieve evenementen voor kinderen en jongeren
 • Studiereizen
 • Maatregelen voor kinder- en jeugdrecreatie
 • Vakantiespelen
 • Materialen voor kinder- en jeugdwerk

Aanvraag voor een verklaring van goed gedrag

Vrijwilligers in het jeugdwerk moeten een uitgebreide verklaring van goed gedrag kunnen overleggen. Met het volgende formulier kunnen verenigingen zo'n verklaring van goed gedrag gratis per vrijwilliger aanvragen bij het burgerloket van de stad Bocholt.