Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Hernieuwbare energie

De uitbreiding van de opwekking van hernieuwbare energie speelt een sleutelrol op weg naar klimaatneutraliteit. Tegen 2030 moet minstens 80 procent van de elektriciteit die in Duitsland wordt verbruikt, afkomstig zijn van hernieuwbare energiebronnen. Het doel van broeikasgasneutraliteit en daarmee een bijdrage aan het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graden kan niet worden bereikt door alleen de efficiëntie te verhogen en te besparen. In Bocholt is het daarom vooral belangrijk om veel meer dan voorheen gebruik te maken van wind- en zonne-energie. Maar ook water, biomassa en geothermische energie kunnen bijdragen aan het doel van klimaatneutraliteit.

2020-01-19_Solaranlage_0006

Zonne-energie

Momenteel wordt er in Bocholt 44 GWh = gigawattuur aan zonne-energie opgewekt. Dit bestaat momenteel voornamelijk uit zonnecollectoren op daken. Om klimaatneutraal te worden, moet de hoeveelheid gebruikte zonne-energie verachtvoudigd worden. Huiseigenaren, commerciële en industriële bedrijven, de publieke sector en eigenaren van buitengebieden, waaronder boeren, kunnen hieraan bijdragen. Het is ook belangrijk voor Bocholt om het aantal zonneboilersystemen te verhogen. Dit zijn systemen die warmte opwekken uit zonlicht in plaats van elektriciteit. Op deze manier kan warm water voor douches en verwarming op het eigen dak worden geproduceerd.

banner_solar

PV-systemen op de grond

Naast zonnesystemen op daken kunnen fotovoltaïsche systemen op de grond, kortweg PV-FFA, een bijdrage leveren aan een klimaatneutrale energievoorziening. De stad Bocholt heeft een speciale catalogus met criteria opgesteld voor de ruimtelijke controle en technische evaluatie van het potentieel. De criteria omvatten de kwestie van netaansluiting, gemeentelijke waardecreatie en het aspect van burgerparticipatie. In principe is in Bocholt stedelijke ruimtelijke ordening vereist voor de goedkeuring van een PV-FFA; uitzonderingen kunnen gelden voor systemen in verband met agrarische activiteiten in overeenstemming met artikel 35 BauGB.

Windenergie

In Bocholt waren in 2023 ongeveer 20 windturbines in bedrijf. Ze wekken in totaal 48,8 GWh windenergie per jaar op. De turbines bevinden zich voornamelijk in de vier aangewezen windconcentratiegebieden in Hemden en Liedern. Om klimaatneutraal te worden, moet het aandeel windenergie dat in Bocholt wordt geproduceerd in de toekomst vele malen worden verhoogd. Dit kan worden bereikt door bestaande turbines te vernieuwen om hun vermogen te verhogen, maar ook door nieuwe turbines te plaatsen in het stedelijk gebied.

WWK Partnerschaft für Umweltplanung kreeg de opdracht om een locatieconcept voor windturbines in Bocholt op te stellen om de turbines ruimtelijk te controleren en te verdelen en om verdere potentiële gebieden buiten deze zones te identificeren. De resultaten van het onderzoek worden in de eerste helft van 2024 verwacht.

vlcsnap-2023-11-14-16h25m11s850

Waterkracht

Om energie op te wekken uit waterkracht, worden er in totaal drie waterkrachtcentrales geëxploiteerd op de Bocholter Aa in Bocholt, die de waterstroom omzetten in energie bij de stuw Eisenhütte en bij het Aasee meer.

Biogas

Er zijn ook verschillende biogasinstallaties in de stad Bocholt die CO2-neutrale energie opwekken. Dankzij de hoge flexibiliteit van de productie kan energie worden geleverd wanneer dat nodig is en kan vooral piekstroom worden ondersteund.

Energiekaart van het district Borken

Een overzicht van bestaande windenergie-, PV-, biogas- en waterkrachtcentrales en meer informatie is te vinden op de wijkenergiekaart van Borken: