Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Ontwikkeling van het Aasee-gebied

Kaderplanning Aasee

Aasee schets planning 2023
Het Aasee masterplan

De stad Bocholt streeft er voortdurend naar om de Aasee en omgeving verder te ontwikkelen. Het vormt het einde van de ontwikkelingsketen stadscentrum - KuBAaI - Aasee. Het gebied is daarmee een van de sleutelgebieden in het hart van het stadscentrum. De ontwikkelingen die plaatsvinden in de directe omgeving van het Aa-meer waren voor de stad Bocholt aanleiding om Lichtenstein Landschaftsarchitekten & Stadtplanung (LILASP) opdracht te geven voor de kaderplanning voor het Aa-meer in de zomer van 2022.

Enerzijds hebben de ontwikkelingen betrekking op de aangrenzende plannen op het KuBAaI-terrein en het ontwikkelingsplan langs de Uhlandstraße om bouwrechten te creëren voor horecalocaties aan de noordwestelijke oever van de Aasee (SO 8, 7e amendement Aasee-Terrassen, juridisch bindend sinds 1 juni 2023). Aan de andere kant hebben vragen over de uitbreiding van het stacaravanpark en in het gebied van de baai aanleiding gegeven tot de conceptuele ontwikkeling van het Aasee-gebied.

Raamwerk planningsproces

Om zowel de bestaande vrijetijdsactiviteiten als de toekomstige ontwikkelingen aan het Aa-meer te structureren en in te bedden in een totaalconcept, kreeg LILASP de opdracht om een stedenbouwkundig kaderplan op te stellen. Het raamplan is het resultaat van een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van het gebied en een brede participatie van het publiek en verschillende belangengroepen.

De verschillende participatievormen vonden plaats in de herfst/winter van 2022. Er werd ook rekening gehouden met de behoeften als gevolg van demografische veranderingen en de noodzaak van klimaatadaptatie. In de eerste helft van 2023 stelde het bureau vervolgens het ontwerpkaderplan op.

Het kaderplan omvat een brede catalogus van maatregelen voor het hele gebied. Daartoe heeft LILASP op basis van de participaties de maatregelen geprioriteerd op basis van kosten/baten/effectiviteit. Het ontwerpplan werd op 23 augustus 2023 voorgelegd aan de laatste Commissie voor Planning en Bouw (zie indiening MB/157/2023). Vervolgens werd een kosten- en financieringsoverzicht (KuF) opgesteld en goedgekeurd binnen het stadsbestuur.

De documenten kunnen hier worden gedownload:

Meer Aasee

Veelgestelde vragen over kaderplanning

Wanneer is het kaderplan vastgesteld?

Na de presentatie van de definitieve kaderplanning voor Bocholter Aasee door het in opdracht gegeven bureau Lichtenstein Landschaftsarchitektur & Stadtplanung GmbB (LILASP) uit Hamburg in augustus 2023, werd het bijbehorende kosten- en financieringsoverzicht (KuF) in oktober 2023 gepresenteerd aan de Commissie voor Planning, Bouw en Transport. De planning op hoofdlijnen en de KuF werden vervolgens op 23 oktober 2023 goedgekeurd door de gemeenteraad van Bocholt.

Wanneer en hoe worden de maatregelen geïmplementeerd?

De uitvoering van de maatregelen in het Aasee-kaderplan is gepland voor de periode van 2025 tot na 2030. Aangezien er aanzienlijke financiële middelen nodig zijn voor de uitvoering, zal de administratie de toegang tot mogelijke financieringsprogramma's voor de afzonderlijke maatregelen onderzoeken en begrotingsmiddelen toewijzen in overeenstemming met het "middellange financieringstraject" in het begrotingsoverleg voor de jaren vanaf 2025. De afzonderlijke maatregelen moeten ook planologisch worden geconcretiseerd en de KuF moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd. De Commissie voor planning, bouw en vervoer moet jaarlijks worden geïnformeerd over de stand van zaken bij de uitvoering van de kaderplanning.