Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Steunfonds voor de economische ondersteuning van de landbouw in Bocholt

Bent u landbouwer of bewerkt u grond die in het kadaster van de stad Bocholt is opgenomen?
Is deze grond beschadigd door natuurverschijnselen zoals waterschade of zaadschade?

Dan kunt u in aanmerking komen voor het steunfonds voor de economische ondersteuning van de landbouw in Bocholt.

In 2021 heeft de stad Bocholt een richtlijn aangenomen die kan worden gebruikt om schade te vergoeden die is veroorzaakt door natuurverschijnselen die niet verzekerbaar zijn. In overleg met de landbouwvereniging van de stad werd deze richtlijn opgesteld samen met vertegenwoordigers van alle fracties in de gemeenteraad en in december 2021 goedgekeurd door de politici.

Met dit steunfonds huldigt Bocholt het idee van solidariteit met de lokale landbouw, die individuele economische verliezen moet accepteren vanwege overstromingen en/of natuurbehoud . Dit komt namelijk ten goede aan de bevolking en het algemeen belang.

In het geval van de volgende schade kan een overeenkomstige steunvergoeding worden aangevraagd volgens de goedgekeurde richtlijnen:

  • Waterschade als gevolg van regen en/of overstromingen
  • Zaaischade veroorzaakt door roeken

Voor details en algemene voorwaarden verwijzen wij u naar de " richtlijn van de stad Bocholt inzake steunverlening aan landbouwers bij natuurschade". Voor de aanvraag moet het volgende formulier worden gebruikt, samen met de in de richtlijn vermelde bijlagen.