Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Steunfonds voor de economische ondersteuning van de landbouw in Bocholt

Bent u landbouwer of bewerkt u grond in het kadaster van de stad Bocholt?
Is deze grond beschadigd door natuurgeweld zoals waterschade of zaadschade?

Dan kunt u in aanmerking komen voor het steunfonds voor de economische ondersteuning van de landbouw in Bocholt.

De stad Bocholt heeft in 2021 een beleid vastgesteld om schade door natuurverschijnselen die niet verzekerbaar is, te vergoeden. In overleg met de agrarische stadsvereniging is deze richtlijn samen met vertegenwoordigers van alle fracties van de gemeenteraad opgesteld en in december 2021 door de politiek aangenomen.

Met dit steunfonds houdt Bocholt rekening met het idee van solidariteit met de plaatselijke landbouw, die individueel economische verliezen moet aanvaarden omwille van overstromingen en/of natuurbehoud . Deze komen immers ten goede aan de algemene bevolking of het algemeen belang.

In het geval van de volgende schade kan een overeenkomstige steunbetaling worden aangevraagd overeenkomstig de goedgekeurde richtlijn:

  • Waterschade als gevolg van regen en/of overstromingen
  • Zaadschade veroorzaakt door roeken

Details en algemene voorwaarden zijn te vinden in de "Richtlijn van de stad Bocholt voor het verlenen van steun aan landbouwers in geval van natuurschade". Voor de aanvraag moet het volgende formulier worden ingediend, samen met de in de richtlijn vermelde bijlagen.