Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Fotovoltaïsche en zonne-energie

Je eigen elektriciteit van het dak van je huis?

Fotovoltaïsche systemen bieden huiseigenaren een duurzame manier om hun eigen elektriciteit te produceren en hun energiekosten te verlagen. Door zonnepanelen op het dak of in de tuin te installeren, kunnen huiseigenaren zonne-energie opvangen en omzetten in elektriciteit die kan worden gebruikt voor dagelijkse behoeften.

Fotovoltaïsche systemen zijn niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook voor het milieu, omdat ze de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen en de CO2-uitstoot verlagen. Kortom, fotovoltaïsche systemen zijn een slimme investering voor huiseigenaren die op lange termijn willen besparen en tegelijkertijd de klimaatverandering willen helpen bestrijden.

Fotovoltaïsch

Wettelijke voorschriften

In principe zijn zonne-installaties op en aan het dak en op buitenmuren vrijgesteld van goedkeuring volgens de bouwvoorschriften (§ 65 Bauordnung Nordrhein-Westfalen). Volgens de huidige bouwverordening (BauNVO) zijn de installaties toegestaan in alle bouwgebieden, zelfs als de elektriciteit aan het net wordt geleverd of als de opgewekte energie de eigen behoeften overschrijdt (§ 14 BauNVO).

In Bocholt bevatten sommige bestemmingsplannen een bepaling voor groene daken. In principe worden fotovoltaïsche systemen op daken toegejuicht, en daarom is in recentere bestemmingsplannen de bepaling geconcretiseerd of verduidelijkt dat "het gebruik van zonne-energie [...] is toegestaan boven het groene dak, mits dit niet in strijd is met de functie ervan".

Ook oudere bestemmingsplannen bevatten vaker voorschriften over groene daken. Volgens deze voorschriften kunnen "installaties voor gebouwgebonden diensten (bv. luchtwarmtepompen, zonnecollectoren) bij wijze van uitzondering worden toegestaan indien zij het beoogde gebruik van het gebouw dienen en niet meer dan 10 % van het dakoppervlak beslaan". Ook hier is niet voorzien in een beperkende werking of zelfs een uitsluiting voor fotovoltaïsche systemen, maar alleen in een beperking van de oppervlaktes voor luchtwarmtepompen of zonnecollectoren.

Indien het gebouw op de monumentenlijst staat, moet bovendien toestemming worden verkregen van de Dienst Monumentenzorg van de stad Bocholt, afdeling Stedenbouw en Bouwvoorschriften.

Dakoppervlakken en zonnepotentieel

Informatie over geschikte gebieden is te vinden in het zonnepotentieregister.

Is een systeem de moeite waard?

Geschikte gebieden voor PV-systemen kunnen worden gevonden in het zonnepotentiaalregister van de stad Bocholt. Daarnaast kunnen burgers informatie vinden over het plannen en bouwen van hun eigen zonnesysteem en waardevolle links.

De basis voor de analyse van het zonnepotentieel zijn laserscangegevens die zijn verkregen door over het betreffende studiegebied te vliegen.

Gesubsidieerd zonneadvies

In samenwerking met het Klimaatagentschap Rijn-Ruhr biedt de stad Bocholt zonneadvies voor geïnteresseerde burgers.

De adviezen zijn individueel en concreet op maat gemaakt. Ze omvatten afschrijvingsberekeningen ("Wanneer begint het terug te betalen?") op basis van de wensen van de huiseigenaren, evenals een schriftelijk rapport over de resultaten van de betreffende analyse.

Lees meer...