Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Informatie over de hoogte van onroerend goed

Dit is wat u in gedachten moet houden

Hebt u hoogte-informatie nodig voor uw eigendom in stedenbouwkundige gebieden voor de nog te realiseren definitieve wegenbouw?

U kunt deze informatie verkrijgen bij de afdeling Mobiliteit (stuur e-mail) na afronding van de bijbehorende bestemmingsplanprocedure, op voorwaarde dat het gaat om een bouwgebied dat wordt ontwikkeld onder leiding van de gemeentelijke TEB (afdeling 31 - Vastgoed en Grondbeheer).

Gelieve ons ook een geschaald grondplan van het betrokken groengebied in pdf-formaat toe te sturen. Wij sturen u dan het terreinplan met de vereiste hoogtevermeldingen terug. Overeenkomstige vragen over bouwterreinen van derden moeten worden gesteld aan de respectieve ontwikkelaars.

Het is helaas niet mogelijk om informatie te verstrekken over de hoogte van reeds ontwikkelde stedelijke wegen.