Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Medische zorg in Bocholt

Poliklinische huisartsenzorg is een belangrijke bouwsteen van onze gezondheidszorg en een belangrijke factor voor de levenskwaliteit in een stad.

Huisartsen zijn het eerste en meestal het belangrijkste contactpunt voor patiënten, vooral voor ouderen. De vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt is de kern van onze gezondheidszorg.

Op 7 april 2016 werd met steun van de stad Bocholt de vereniging "Ärztenetz BOHRIS" opgericht. In dit netwerk werken huisartsen, specialisten en psychotherapeuten nauw samen.

Door middel van een samenwerkingsovereenkomst tussen het artsennetwerk BOHRIS, het Klinikum Westmünsterland en de gemeenten Bocholt, Rhede en Isselburg wordt sindsdien het gemeenschappelijke doel nagestreefd om de medische zorg voor de burgers in de regio verder te versterken.

Naast bijscholing voor medisch personeel en gezamenlijke optredens bij evenementen omvat de samenwerking met name de werving en gerichte promotie van jonge artsen. Het doel is het tekort aan artsen in de plattelandsregio tegen te gaan, opgeleide artsen in de regio in dienst te nemen en hen te stimuleren zich hier te vestigen.

Stedelijke promotie

Bent u arts en geïnteresseerd in onze mooie stad Bocholt? Neem contact met ons op en ontdek de financieringsmogelijkheden.

Wij zullen u graag ondersteunen!

"Allround zorgeloos pakket" voor toekomstige artsen

Tijdens de klinische stage, het praktijkjaar en de verdere opleiding tot specialist worden toekomstige artsen ondersteund. De jonge artsen krijgen een medische opleidingsplaats en ondersteuning in de vorm van huisvesting, mobiliteit en vrijetijdsbesteding in zowel de ambulante als de klinische omgeving uit één hand.

De opleiding vindt plaats bij BOHRIS-artsen voor het poliklinische gedeelte en bij het Klinikum Westmünsterland voor het intramurale gedeelte. De kliniek stelt appartementen ter beschikking, de drie steden en het artsennetwerk BOHRIS stellen fietsen, auto's of kaartjes voor het openbaar vervoer ter beschikking. Vrijetijdsactiviteiten worden door alle partners georganiseerd en geregeld.

BOHRIS" artsennetwerk

Banner van het BOHRIS medisch netwerk
© Rawpixel Ltd. / Envato.com

Meer informatie over het netwerk van BOHRIS-artsen is online beschikbaar op www.bohris.net.