Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Burgemeester en Raad van Bestuur

Thomas Kerkhoff

Burgemeester Thomas Kerkhoff heeft een open oor voor alle burgers. Afspraken voor een persoonlijk gesprek met hem kunnen worden gemaakt via het burgemeesterskantoor.

Verenigingen, groepen en instellingen kunnen ook altijd contact met hem opnemen om hun zorgen direct te bespreken.

-> Meer informatie over burgemeester Thomas Kerkhoff.

Ere-afgevaardigden:

  • Elisabeth Kroesen (eerste locoburgemeester)
  • Kerstin Erkens (tweede locoburgemeester)
  • Gudrun Koppers (derde locoburgemeester)

Björn Volmering

Eerste gemeenteraadslid Björn Volmering is de algemene plaatsvervanger van de burgemeester en is als hoofd van de uitvoerende afdeling direct verantwoordelijk voor de volgende afdelingen en stafafdelingen:

  • Openbare orde
  • Cultuur en onderwijs
  • Sociale Zaken
  • Jeugd en gezin
  • School en sport
  • Brandweer
  • Demografie

Daniel Zöhler

Daniel Zöhler is het eerste aanspreekpunt als het gaat om stadsontwikkeling, bouw en zaken die te maken hebben met de infrastructuur van de stad. Het hoofd van de bouwafdeling van Bocholt is ook verantwoordelijk voor de volgende onderwerpen:

Jennifer Schlaghecken

De financiën van de stad Bocholt zijn de focus van stadsthesaurier Jennifer Schlaghecken. Het raadslid is sinds 2021 lid van de raad van bestuur van de stad.