Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Advies en financiering

Van startende ondernemingen tot bedrijfsuitbreiding, wij bieden u de juiste informatie over financiering en ondersteuning uit één enkele bron.


Startadvies

Voor bedrijfsoprichters op het gebied van handel en industrie en vrije beroepen.

NRW Bedrijfsadviesprogramma (BPW)

Je krijgt subsidie voor advies over de ontwikkeling, het onderzoek en de implementatie van startconcepten voorafgaand aan de realisatie.

Er is financiering beschikbaar voor consultaties over de oprichting van kleine en middelgrote ondernemingen in de commerciële sector en vrije beroepen volgens de EU-definitie van KMO's (link opent in een nieuw venster).

Financiering wordt verstrekt voor 50% van de noodzakelijke kosten tot een maximum van 510 € per consultatiedag.

Hier vindt u meer informatie over de financiering.


Management consultancy

Bedrijven worden geconfronteerd met veranderende markten, diversificatie van de klanten- en productstructuur of toenemende concurrentiedruk. De hier genoemde financiering is bedoeld om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij het toekomstgericht veiligstellen en uitbreiden van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid.

Bevordering van bedrijfsadviesbureaus voor het MKB

Het doel van het federale programma "Promotie van managementadviesbureaus voor KMO's" is het verbeteren van de vooruitzichten op succes, prestaties en concurrentievermogen evenals de inzetbaarheid en het aanpassingsvermogen van kleine en middelgrote ondernemingen. Om dit te bereiken kunnen bedrijven advies inwinnen bij gekwalificeerde consultants over alle economische, financiële, personeels- en organisatorische kwesties van bedrijfsmanagement.

Financiering wordt verstrekt voor 50% van de noodzakelijke kosten - tot een maximum van € 1.750 voor de counseling.

Meer informatie over de financiering vindt u hier.

Potentieel advies

Het potentieeladvies is bedoeld om bedrijven en werknemers te ondersteunen bij het toekomstgericht veiligstellen en uitbreiden van het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. Met behulp van externe expertise wordt het advies in de zin van het financieringsinstrument uitgevoerd met deelname van werknemers op ten minste een van de vakgebieden werkorganisatie, digitalisering, competentieontwikkeling/kwalificatieadvies, demografische verandering of gezondheid.

Financiering wordt verstrekt voor 40% van de noodzakelijke uitgaven voor 1 tot 8 dagen begeleiding, tot maximaal 400 euro per begeleidingsdag.

Meer informatie over de financiering vindt u hier.

Transformatie advies

Bedrijven moeten zich verder ontwikkelen in de richting van een klimaat- en milieuvriendelijke economie om concurrerend te blijven en te voldoen aan de wettelijke eisen, maar ook aan de eisen van de klanten en, last but not least, aan de verwachtingen van de eindgebruikers ten aanzien van milieuvriendelijke en grondstofbesparende producten en diensten.

Er wordt financiering verstrekt voor 40% van de noodzakelijke uitgaven voor 1 tot 12 adviesdagen, tot maximaal 400 euro per adviesdag.

Hier vindt u meer informatie over de financiering.