Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

De dag van de boom

Een eredag voor de bomen van Bocholt

25 april is Arbor Day in Duitsland - en dat al meer dan 70 jaar. De actiedag werd in 1952 ingesteld door de Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. (Duitse vereniging voor bosbescherming) om "de aandacht te vestigen op het zware verlies van bossen door de oorlog".

In Bocholt wordt op Arbor Day de desbetreffende boom geplant, die jaarlijks wordt gekozen door de vereniging "Boom van het jaar" van de Dr. Silvius Wodarz Stichting. Meer dan 32 milieuorganisaties die zich inzetten voor de bescherming van het bos zijn betrokken bij het bestuur van de vereniging.

Manier van het jaar Bomen

De groenstrook van 6,5 hectare tussen de Annette von Droste-Hülshoffschool en de wijk Lowick is sinds 2013 het pad van de jaarlijkse bomen. Sindsdien worden daar elk jaar op Arbor Day bomen geplant.

Wandelaars krijgen de gelegenheid om de eenjarige bomen te leren kennen en interessante feiten over hen te leren. Na het planten wordt aan elke boom een folder met informatie over de desbetreffende boom bevestigd, samen met de naam van de boomsponsor. Sponsoring staat open voor zowel inwoners van Bochol als lokale bedrijven en verenigingen.

Wat kost een boomsponsoring?

Belangstellende inwoners van Bocholt kunnen een jaarlijkse boom sponsoren voor 500 euro. De kosten omvatten reeds de aankoop en het planten van de bomen en de verzorging ervan.

Interesse? Neem dan contact op!

Het pad van de eenjarige bomen

Geschiedenis van de Bocholt Jaarlijkse Bomen en Boomsponsors

Jaar Soort boom Bomensponsor
2023 Wilde berk(Betula pubescens) Duits-Britse vereniging
2022 Beuk (Fagus sylvatica) Logata Digital Solutions GmbH
2021 Hulst (Ilex aquifolium) Petra en Detlf S. Schultz
2020 Bomenacacia (Robinia pseudoacia) Gemeentelijke landbouwvereniging
2019 Fladderiep (Ulmus laevis) Vereniging van imkers
2018 Tamme kastanje (Castanea sativa) Elektrische hond
2017 Rode spar (Picea abies) Jusa e.V.
2016 Grootbladige linde (Tilia cordata) Ulrich Krabbe
2015 Veldesdoorn (Acer campestre) Gisela Pieron
2014 Wintereik (Quercus petraea) Sonja en Bernhard Krabbe
2013 Wilde appel (Malus sylvestris) Verwijdering en servicebedrijf
2012 Europese lariks (Larix decidua) Volwassenenonderwijs Bocholt-Isselburg
2011 Dienstboom (Sorbus torminalis) Sociale Dienst van Katholieke Vrouwen Bocholt
2010 Vogelkers (Prunus avium) Vereniging voor kinderbescherming Bocholt
2009 Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) Bond voor het gezin Bocholt
2008 Walnoot (Juglans regia) B'90 De Groenen Bocholt
2007 Grove den (Pinus sylvestris) Muziekschool Bocholt-Isselburg
2006 Zwarte populier (Populus nigra) Hainke & Iding GmbH
2005 Paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) Mevrouw Priemer
2004 Zilverspar (Abies alba) Huwelijks-, gezins- en levensbegeleiding
2003 Zwarte els (Alnus glutinosa) reeds aanwezig*
2002 Jeneverbes (Juniperus communis) Kolibrie
2001 Es (Fraxinus excelsior) reeds aanwezig*
2000 Zandberk (Betula pendula) Tuinontwerp Buthmann
1999 Zilverwilg (Salix alba) reeds aanwezig*
1998 Wilde peer (Pyrus communis) CDU fractie Bocholt
1997 Berg-es (Sorbus aucuparia) Caritas Bocholt
1996 Haagbeuk (Carpinus betulus) SKM Katholieke Vereniging voor Maatschappelijke Dienstverlening Bocholt
1995 Noorseesdoorn (Acer platanoides) Burgercoöperatie Bocholt
1994 Taxus (Taxus baccata) Christa en Andre Leder
1993 Speierling (Sorbus domestica) Nabu
1992 Bergiep (Ulmus glabra) Gezinnen Onderwijscentrum
1991 Beuk (Fagus sylvatica) SPD fractie Bocholt
1990 Engelse eik (Quercus robur) reeds aanwezig*

* Bomen al gedeeltelijk aanwezig

De eenjarige bomen van de jaren 1990, 1999, 2001 en 2003 hebben geen boomsponsors. Waarom? Deze bomen waren al aanwezig in het park langs de "Weg van de Jaarbomen" - en werden dus niet nieuw geplant met steun van boomsponsors.