Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kunsthaus Bocholt

Kunsthaus Bocholt

Het Bocholt Kunsthaus (Osterstraße 69) ligt tegenover het Stadtmuseum, op de plaats van de oostelijke stadspoort die daar in de middeleeuwen stond. De villa in neorenaissancestijl, die door de eigenaar, de stichting van de Stadtsparkasse Bocholt ter bevordering van wetenschap, cultuur en milieubescherming, is gerestaureerd en langdurig aan de stad Bocholt is verhuurd, is de locatie voor hedendaagse kunsttentoonstellingen van zowel de hoofdorganisator, de EUREGIO-Kunstkreis Bocholt E.V., als de stad Bocholt.

Met het tegenoverliggende Stadsmuseum, een villa in Art Deco stijl, ligt hier een soort "culturele poort" aan de oostelijke ingang van het autovrije centrum van Bocholt.

Het Kunsthaus Bocholt organiseert tentoonstellingen van beeldende kunst, voornamelijk van de hedendaagse kunst.

De EUREGIO-kunstkring werd op 25 april 1972 opgericht door burgers van Bocholt en in overleg met de stad Bocholt. Het is de bedoeling een "sterkere heropleving van de ontmoeting met kunst" te bereiken door "uitgebreide deelname van burgers aan alle besluitvormingsprocessen". "...de eigen verantwoordelijkheid van burgers institutionaliseren, vooral bij kunsttentoonstellingen" is een ander doel van de pas opgerichte vereniging.

In bijzondere gevallen organiseert de culturele afdeling van de stad Bocholt ook eigen kunsttentoonstellingen in het Kunsthaus.

Het Kunsthaus herbergt een collectie en werkplek voor de Archeologische Groep Bocholt in de Verein für Heimatpflege Bocholt E.V. en voor een uitgebreide particuliere geologische collectie over de geologische geschiedenis van Bocholt.