Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Banencentrum

Video: Wat het Job Centre doet

Klicken Sie hier, um das Video anzuzeigen.

Datenschutz-Hinweis: An dieser Stelle ist ein externes Video eingebettet. Wenn Sie dieses Video abrufen, können dabei Daten an Drittanbieter übertragen werden. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind.

Klicken Sie hier, um das Video anzuzeigen.

De arbeidsbureaus in het Münsterland bieden meer dan alleen financiële ondersteuning in de vorm van een uitkering. Ze dienen ook als aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar geschikt personeel. Ze kunnen het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegengaan door plaatsing op maat en advies over financieringsmogelijkheden.

Ondernemers uit de regio die contact hebben met arbeidsbureaus in het Münsterland om personeel te vinden, komen hier aan het woord.

En neem vooroordelen weg.

Veelgestelde vragen over de toepassing

Welke documenten moet ik indienen voor een verdere autorisatieaanvraag (WBA)?

Naast het "WBA"-formulier moet ook een actueel bewijs van vermogen worden ingediend. Dit zijn in ieder geval bankafschriften van de laatste drie maanden. Als je andere bezittingen hebt (bv. spaarboekje, spaarcontract bij een bouwvereniging, levensverzekering, creditcard, PayPal, ...) moet je ook actuele afschriften of bewijzen hiervan indienen.

Daarnaast moet je, als je dat nog niet hebt gedaan, uiterlijk bij je aanvraag voor een vervolgopleiding het huidige verbruiksoverzicht voor verwarmings- en waterkosten, de huidige energierekening en je loonstrookjes indienen. Als algemene regel geldt dat je het Job Centre op de hoogte moet stellen van wijzigingen in je woonsituatie zodra je daarvan op de hoogte bent.

Kan ik mijn documenten ook digitaal indienen?

Naast de brievenbus en het indienen bij de informatiebalie is het ook mogelijk om je sollicitatiedocumenten digitaal in te dienen. Je kunt het nieuwe contactformulier gebruiken om je documenten te uploaden en direct naar je contactpersoon te sturen.

Het contactformulier maakt het eenvoudiger om documenten digitaal in te dienen en is technisch veiliger dan het versturen per e-mail.

Moet ik mijn spaargeld opmaken voordat mijn aanvraag kan worden goedgekeurd?

In principe hoef je niet al je spaargeld op te gebruiken.

Er zijn toeslagen zodat je vermogen tot een bepaalde grens beschermd is:
Je gespaarde vermogen wordt niet meegeteld tijdens de wachtperiode in het eerste jaar dat je de Burgeruitkering ontvangt tot een bedrag van 40.000 euro en 15.000 euro voor elke extra persoon.

Na de wachttijd geldt een toeslag van 15.000 euro per persoon. Er zijn ook beschermde bezittingen, zoals een redelijke auto of een redelijk groot eigen huis of appartement, die je niet hoeft te gebruiken om je behoefte aan bijstand te ondervangen.

Details worden gecontroleerd nadat de aanvraag is ingediend en kunnen worden opgevraagd bij het Job Centre.

In de aanvraagdocumenten wordt mij gevraagd of ik mijn warm water decentraal produceer. Wanneer is dit het geval?

Als je een gedecentraliseerde warmwatervoorziening hebt, kun je hiervoor extra voordelen krijgen. Er is sprake van een decentrale warmwatervoorziening als het warme water niet centraal via het verwarmingssysteem wordt geproduceerd, maar apart, bijvoorbeeld via een doorstroomverwarmer/toestel onder de gootsteen in je eigen huis.

Facturering vindt dan meestal plaats via de huishoudelijke energie. Als dit het geval is, vermeld dit dan in de aanvraagdocumenten. Als uw warm water centraal wordt geleverd, wordt het warm water altijd gefactureerd via de verwarmingskosten.

Hoe lang duurt het voordat mijn aanvraag wordt goedgekeurd?

Nadat je het eerste contact hebt ingediend, worden de aanvraagdocumenten naar je opgestuurd door je dossierbeheerder. De verwerkingstijd hangt af van hoe uitgebreid je zaak is en hoe snel je alle benodigde aanvraagdocumenten indient.

Hoe weet ik dat mijn documenten zijn ontvangen?

Als je de documenten per e-mail indient, ontvang je een bevestigingsmail waarin staat dat je e-mail is ontvangen en wordt verwerkt. Documenten die je in de brievenbus deponeert of afgeeft bij de informatiebalie worden gescand en vervolgens doorgestuurd naar je contactpersoon.

Zodra je aanvraag is verwerkt, ontvang je hierover bericht per post. Als we nog meer documenten nodig hebben, ontvang je ook een brief van het Job Centre.

Veelgestelde vragen over huisvestingskosten en verhuizing

Met welke huisvestingskosten wordt rekening gehouden?

Burgeruitkering en sociale bijstand dekken ook de behoefte aan huisvesting en verwarming. Dit geldt zowel voor de vereisten voor huurwoningen als voor woningen die door de eigenaar worden bewoond.

De kosten die in aanmerking worden genomen voor huurwoningen zijn de kale huur, bijkomende kosten en verwarmingskosten. Bij een koopwoning kan rekening worden gehouden met schuldrente en woonlasten. Aflossingstermijnen worden slechts in enkele uitzonderlijke gevallen in aanmerking genomen.

In het eerste jaar dat je een uitkering ontvangt, worden de huisvestingskosten meestal volledig meegerekend bij de berekening van het recht op een uitkering. Daarna wordt, als er onredelijke kosten zijn, gekeken of een verandering van woning voordelig is. In dat geval worden de onredelijke kosten erkend zolang het niet mogelijk of redelijk is om de kosten te verlagen, meestal maximaal zes maanden. Verwarmingskosten worden alleen in het eerste jaar in aanmerking genomen als ze redelijk zijn.

Eisen voor huishoudelijke elektriciteit (behalve voor verwarming) maken deel uit van de standaarduitkering.

Wanneer is een flat geschikt?

Dit overzicht laat richtwaarden zien voor wat over het algemeen als redelijke woonlasten* worden beschouwd in Bocholt:

 • 1 persoon: 425,50 euro
 • 2 personen: 521,95 euro
 • 3 personen: 620,80 euro
 • 4 personen: 747,65 euro
 • 5 personen: 964,70 euro
 • elke extra persoon: plus 131,55 euro

* Redelijke bruto kille huur (kale huur plus bijkomende kosten), vanaf 2/2024

Het arbeidsbureau of de sociale dienst beslist in individuele gevallen of een flat geschikt is, ondanks de hogere brutohuur. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een zorgbehoefte.

Waar moet ik rekening mee houden als ik wil verhuizen?

Als je een burgeruitkering of sociale bijstand ontvangt en van plan bent om te verhuizen, moet de overname van de verblijfskosten en de kosten in verband met de verhuizing opnieuw worden beoordeeld.

Als je er zeker van wilt zijn dat de huisvestingskosten in de toekomst gedekt zijn, neem dan van tevoren contact op met je verantwoordelijke dossierbeheerder. Zij zullen je adviseren over de verhuisprocedure.

Ik verhuis naar een nieuwe flat en heb geen meubels. Kan het arbeidsbureau dit voor mij subsidiëren?

Het arbeidsbureau kan een eerste toelage voor meubilair toekennen als aan de relevante voorwaarden wordt voldaan. Een informele aanvraag is hiervoor voldoende. De details worden gecontroleerd nadat de aanvraag is ingediend en kunnen worden opgevraagd bij het Job Centre.

De eerste inrichting omvat forfaitaire bedragen voor meubilair en huisraad. In individuele gevallen kan een vervangende aankoop ook als lening worden toegekend.

Ik ben verhuisd naar een nieuwe flat en moet een huurwaarborg betalen. Kan het Job Centre de huurwaarborg betalen?

Het arbeidsbureau kan je een lening geven voor de huurwaarborg als je aan de voorwaarden voldoet. Verdere details worden uitgelegd in een gesprek.

Je betaalt de lening terug in termijnen, die van je recht worden afgetrokken. De aanvraag kan informeel worden gedaan.

Veelgestelde vragen over leningen en afbetalingen

Kan ik ook in andere situaties een lening krijgen?

In individuele gevallen kan een onvermijdbare onbevredigde behoefte als lening worden toegekend, zelfs als deze in het algemeen wordt gedekt door de standaardbehoefte.

Een behoefte wordt als onvermijdelijk beschouwd als deze niet kan worden uitgesteld om een noodsituatie te voorkomen (bijv. elektriciteitsschulden bij een dreigende elektriciteitsonderbreking). Je moet passend bewijs leveren of uitleggen waarom jouw individuele behoefte onvermijdelijk is en een lening daarom noodzakelijk is.

Ik heb een bericht ontvangen van het arbeidsbureau waarin staat dat ik een deel van mijn uitkering moet terugbetalen. Ik kan deze terugbetaling niet in één keer doen. Wat moet ik doen?

Terugvorderingen voor toegekende uitkeringen kunnen ook in termijnen worden terugbetaald. Neem contact op met uw uitkeringsambtenaar of dien een termijnvoorstel in waarin u aangeeft in welke maandelijkse termijnen u de terugbetaling wilt doen.

Indien mogelijk worden de termijnen dan ingehouden op uw huidige uitkeringsrecht en direct ingehouden totdat het vereiste totaalbedrag is terugbetaald.

Andere vragen en informatie

Waar vind ik informatie over de kaart van Münsterland?

Hoe kan ik worden vrijgesteld van de licentievergoeding?

Als je een burgeruitkering ontvangt, kun je worden vrijgesteld van de verplichting om de omroepbijdrage te betalen. Hiervoor kun je een aanvraag voor vrijstelling van de omroepbijdrage indienen bij de Beitragsservice en het bewijs leveren dat je een burgeruitkering ontvangt.

Dit bewijs staat in het eerste toekenningsbericht en in elk volgend toekenningsbericht van het arbeidsbureau. Toon dit bewijs van je uitkering wanneer je een aanvraag indient bij de Beitragsservice.

Ik wil graag op vakantie. Moet ik dit bespreken met het arbeidsbureau?

Informeer je casemanager als je op vakantie gaat of Bocholt om andere redenen tijdelijk wilt verlaten. In principe heeft u toestemming nodig van het Job Centre om weg te gaan, omdat u gedurende deze tijd niet gecontacteerd kunt worden om aan het werk te gaan.

Belangrijke termen - eenvoudig uitgelegd

Burgerinkomen - Het burgerinkomen is een basisinkomen of basiszekerheid voor mensen die kunnen werken en hulpbehoevend zijn. Het vervangt de vroegere werkloosheidsuitkering II, ook bekend als Hartz IV. Het burgerinkomen is beschikbaar in Duitsland sinds 01.01.2023.

Je hebt recht op een burgerinkomen:

 • in geval van nood
 • in geval van basisverdiencapaciteit
 • Gewoonlijk na werkloosheidsuitkering I

Behoefte - De behoefte is de hoeveelheid geld die mensen nodig hebben om te leven. Dit omvat de aankoop van kleding en voedsel en alles voor de dagelijkse behoeften (inclusief elektriciteit). Dit bedrag is berekend en hangt af van leeftijd en gezinssituatie. Bij het arbeidsbureau wordt dit ook wel de "standaardbehoefte" genoemd.

Behoeftengemeenschap - Een behoeftengemeenschap, ook afgekort tot BG, ontstaat wanneer meerdere mensen uit één huishouden een uitkering aanvragen (bijv. een gezin met kinderen onder de 25, echtgenoten, geregistreerde partners of mensen met een vaste relatie). Ten minste één persoon moet kunnen werken. Voor bepaalde zaken kan schriftelijk een vertegenwoordiger van het gezamenlijke huishouden worden aangewezen, zodat niet altijd alle leden van het gezamenlijke huishouden bij de aanvraag aanwezig hoeven te zijn. (zie ook: Gezamenlijk huishouden)

Kennisgeving - Als u een aanvraag voor een burgeruitkering indient bij het Jobcentrum Bocholt, ontvangt u een schriftelijk antwoord. Dit wordt ook wel een beslissing genoemd. Dit bericht bevat bijvoorbeeld informatie over hoe er op uw aanvraag is beslist. Met andere woorden, of je aanvraag is goedgekeurd of niet, of er iets is veranderd of dat je misschien ten onrechte een uitkering hebt ontvangen en iets moet terugbetalen.

Gegevensbescherming - Je moet veel persoonlijke gegevens verstrekken wanneer je een aanvraag voor een burgeruitkering indient bij het Jobcenter. Dit is belangrijk zodat het Jobcenter Bocholt kan berekenen of en op hoeveel geld je recht hebt. Je kunt er echter zeker van zijn dat je gegevens volgens de regels van het Jobcenter worden behandeld en dat ze speciaal worden beschermd. Er zijn regels waaraan het Jobcenter Bocholt zich strikt houdt.

Inkomen - Inkomen is geld dat je regelmatig ontvangt (bijv. salaris, rente, huursubsidie, alimentatie, kinderbijslag, beroepsopleidingsuitkering of huurinkomsten). Eenmalige inkomsten zoals belastingteruggave, vergoeding van bijkomende kosten of inkomsten uit verkoop vallen echter ook onder inkomen en moeten worden opgegeven.

Verdiencapaciteit - De verdiencapaciteit is het vermogen van iedereen ouder dan 15 om minstens 3 uur per dag te werken.

Huishoudgemeenschap - In tegenstelling tot de uitkeringsgemeenschap leven de leden van de huishoudgemeenschap (ook wel HG genoemd) samen, maar horen niet bij elkaar. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen ouder dan 25 jaar, pleegkinderen, grootouders, ooms en tantes die ook in het huishouden wonen.

Hulpbehoevendheid - Je wordt door het Job Centre beschouwd als hulpbehoevend en kunt daarom over het algemeen een burgeruitkering aanvragen als je niet genoeg geld hebt om van te leven, of als het geld dat je verdient niet genoeg is voor het hele gezin. Je bent ook hulpbehoevend als je al hulp krijgt van andere sociale organisaties (bijv. kinderbijslag), maar het geld nog steeds niet genoeg is.

Informatie - Je ontvangt altijd informatie van Jobcenter Bocholt als er voor jou belangrijke veranderingen zijn. Lees daarom alle brieven goed door en informeer indien nodig. De gegevens van je contactpersoon vind je rechtsboven in de brief.

Huisvestingskosten (KdU) - Jobcenter Bocholt vergoedt de kosten van je huisvesting en verwarmingskosten, mits deze redelijk zijn. Dit wordt berekend door uw verantwoordelijke maatschappelijk werker, die u ook kan vertellen wat de huidige bovengrenzen zijn voor huur en de grootte van de flat. Zelfs als je in je eigen huis of flat woont, zal het Job Centre de kosten dienovereenkomstig berekenen.

Extra behoeften/speciale extra behoeften - Soms zijn de normale standaardbehoeften niet genoeg als je je in een speciale situatie bevindt. Het kan daarom mogelijk zijn om extra behoeften aan te vragen. Dit is mogelijk als je zwanger bent (vanaf de 13e week van de zwangerschap), een handicap hebt, afhankelijk bent van speciale voeding of boeken moet kopen die door de school zijn voorgeschreven.

Er zijn ook speciale extra behoeften als de kosten voor levensonderhoud en speciale redenen hoger zijn. Dit zijn bijvoorbeeld speciale hygiëneproducten voor speciale ziekten of reiskosten voor contact met je eigen kind. Brillen en kunstgebitten worden niet als speciale behoeften beschouwd!

Medewerkingsplicht - Alle mensen die een burgeruitkering ontvangen, moeten samenwerken met het arbeidsbureau. Dit wordt ook wel de medewerkingsplicht genoemd. Je moet dus

 • altijd juiste en volledige informatie geven
 • je verklaringen kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door documenten of certificaten te laten zien
 • het arbeidsbureau onmiddellijk op de hoogte brengen als er iets in uw leven verandert dat belangrijk is voor het ontvangen van een uitkering. Bijvoorbeeld als je een baan hebt gevonden of je huur is gestegen.
 • een bewijs van arbeidsongeschiktheid indienen bij het Job Centre als je momenteel met ziekteverlof bent.

Scholieren - Omdat iedereen boven de 15 jaar als arbeidsgeschikt wordt beschouwd, worden jongeren vanaf deze leeftijd ook uitgenodigd voor het casemanagement van het Jobcentre Bocholt. Het doel van de begeleiding hier is natuurlijk om leerlingen de best mogelijke ondersteuning te bieden in hun schoolcarrière, bij het kiezen van een stageplaats of bij het bereiken van andere professionele doelen.

Vermogen - Als u een aanvraag voor een burgeruitkering indient bij het Jobcentre Bocholt, moet u ook uw vermogen aangeven. Hieronder vallen bijvoorbeeld bankrekeningtegoeden, auto's, motorfietsen, levensverzekeringen, spaarcontracten, grond, huizen, appartementen, waardevolle sieraden of andere waardevolle voorwerpen.

Prioritaire uitkeringen - Voordat uitkeringen onder de 2e Sociale Zekerheidscode kunnen worden opgenomen, moet u eerst controleren of er andere uitkeringen zijn die eerst moeten worden gebruikt, de zogenaamde "prioritaire uitkeringen". Dit zijn bijvoorbeeld kinderbijslag, kindertoeslag, huursubsidie, onderhoudsvoorschot, pensioen, ziekte-uitkering, ouderschapsuitkering, BafÖg of werkloosheidsuitkering I.

Bezwaar - Als u een brief ontvangt van het Jobcentre Bocholt met een beslissing waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet het bezwaar schriftelijk indienen en een reden geven waarom u het niet eens bent met de beslissing van het Jobcentre Bocholt.