Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Banencentrum

Video: Wat het Job Centre doet

Klicken Sie hier, um das Video anzuzeigen.

Datenschutz-Hinweis: An dieser Stelle ist ein externes Video eingebettet. Wenn Sie dieses Video abrufen, können dabei Daten an Drittanbieter übertragen werden. Klicken Sie nur, wenn Sie damit einverstanden sind.

Klicken Sie hier, um das Video anzuzeigen.

De arbeidsbureaus in het Münsterland bieden meer dan alleen financiële ondersteuning in de vorm van burgeruitkeringen. Ze dienen ook als aanspreekpunt voor werkgevers die op zoek zijn naar geschikt personeel. Zij kunnen het tekort aan geschoolde arbeidskrachten tegengaan door op maat gesneden arbeidsbemiddeling en advies over financieringsmogelijkheden.

Ondernemers uit de regio die contact hebben met arbeidsbureaus in het Münsterland om personeel te vinden, komen hier aan het woord.

En ze nemen vooroordelen weg.

Vaak gevraagd

Belangrijke termen - eenvoudig uitgelegd

Burgerinkomen - Het burgerinkomen is een basisinkomen of basiszekerheid voor mensen die kunnen werken en hulpbehoevend zijn. Het vervangt de vroegere werkloosheidsuitkering II, ook bekend als Hartz IV. Het burgerinkomen is in Duitsland beschikbaar sinds 01.01.2023.

Er bestaat een recht op het burgerinkomen:

  • In geval van nood
  • Als u in principe arbeidsgeschikt bent
  • meestal na een werkloosheidsuitkering I

Behoefte - Behoefte is de hoeveelheid geld die mensen nodig hebben om te leven. Dit omvat de aankoop van kleding en voedsel en alles voor de dagelijkse behoeften (inclusief elektriciteit). Dit bedrag wordt berekend en hangt af van leeftijd en gezinssituatie. Bij het Job Centre wordt het ook "Regelbedarf" genoemd.

Bedarfsgemeinschaft - Een Bedarfsgemeinschaft, ook afgekort BG, ontstaat wanneer meerdere personen uit één huishouden een uitkering aanvragen (bijv. een gezin met kinderen onder de 25 jaar, echtgenoten, geregistreerde partners of zelfs mensen die een vaste relatie met elkaar hebben). Ten minste één persoon moet in staat zijn om te werken. Zodat niet altijd alle leden van het gezamenlijke huishouden voor de aanvraag hoeven te verschijnen, kan voor bepaalde zaken schriftelijk een vertegenwoordiger van het gezamenlijke huishouden worden aangewezen. (zie ook: Huishoudgemeenschap)

Kennisgeving - Als u een burgeruitkering aanvraagt bij het Jobcenter Bocholt, krijgt u een schriftelijk antwoord. Dit wordt ook wel een beschikking genoemd. Deze beslissing bevat bijvoorbeeld informatie over hoe op uw aanvraag is beslist. Er staat in of uw aanvraag is goedgekeurd of niet, of er iets is veranderd, of dat u misschien ten onrechte een uitkering heeft ontvangen en iets moet terugbetalen.

Gegevensbescherming - U moet veel persoonlijke informatie verstrekken wanneer u inkomenssteun aanvraagt bij het Job Centre. Dit is belangrijk zodat het Jobcentre Bocholt kan berekenen of en op hoeveel geld u recht heeft. U kunt er echter zeker van zijn dat uw gegevens bij het Jobcenter goed worden behandeld en speciale bescherming krijgen. Er zijn regels waaraan het Jobcenter Bocholt zich strikt houdt.

Inkomen - Inkomen is geld dat je regelmatig ontvangt (bijvoorbeeld salaris, rente, huursubsidie, alimentatie, kinderbijslag, beroepsopleidingsuitkering of huurinkomsten). Maar ook eenmalige inkomsten, bijvoorbeeld belastingteruggaven, vergoedingen voor nutsvoorzieningen of inkomsten uit verkoop behoren tot het inkomen en moeten worden opgegeven.

Verdiencapaciteit - De verdiencapaciteit is het vermogen van iedereen boven de 15 jaar om ten minste 3 uur per dag te werken.

Huishoudgemeenschap - In tegenstelling tot de behoeftegemeenschap wonen de leden van de huishoudgemeenschap (ook wel HG genoemd) bij elkaar, maar behoren niet tot elkaar. Dit zijn bijvoorbeeld kinderen ouder dan 25 jaar, pleegkinderen, grootouders, ooms en tantes die mee in het huishouden wonen.

Hulpbehoevendheid - U wordt door het arbeidsbureau als hulpbehoevend beschouwd en kunt daarom meestal een burgeruitkering aanvragen als u niet genoeg geld heeft om van te leven of als het geld dat u verdient niet genoeg is voor het hele gezin. U bent ook hulpbehoevend als u al hulp krijgt van andere sociale instellingen (bv. kinderbijslag), maar het geld nog steeds niet genoeg is.

Informatie - U ontvangt altijd informatie van het Job Centre Bocholt als er voor u belangrijke veranderingen zijn. Lees daarom alle brieven goed door en vraag zo nodig om meer informatie. De gegevens van uw contactpersoon staan rechtsboven in de brief.

Kosten van huisvesting (KdU) - Het Jobcenter Bocholt betaalt uw huisvestings- en verwarmingskosten, op voorwaarde dat ze redelijk zijn. Dit wordt berekend door de persoon die verantwoordelijk is voor uw zaak. Hier kunt u ook vragen naar de huidige bovengrenzen voor huur of de grootte van de flat. Zelfs als u in uw eigen huis of flat woont, zal het Job Centre de kosten dienovereenkomstig berekenen.

Extra behoeften/speciale extra behoeften - Soms zijn de normale standaardbehoeften niet voldoende als u zich in speciale situaties bevindt. Daarom kan het mogelijk zijn om extra behoeften aan te vragen. Dat kan als je zwanger bent (vanaf de 13e week van de zwangerschap), een handicap hebt, afhankelijk bent van speciale voeding of door de school voorgeschreven boeken moet kopen.

Verder zijn er speciale extra behoeften als de kosten van levensonderhoud en bijzondere redenen hoger zijn. Dit zijn bijvoorbeeld speciale hygiëneproducten voor bijzondere ziekten of reiskosten voor contact met het eigen kind. Een bril en een kunstgebit behoren niet tot de bijzondere behoeften!

Medewerkingsplicht - Alle mensen die inkomensondersteuning ontvangen moeten meewerken met het Job Centre. Dit wordt ook wel de medewerkingsplicht genoemd. U moet dus:

  • altijd juiste en volledige informatie geven
  • de informatie die u hebt gegeven kunnen bewijzen, bijvoorbeeld door documenten of certificaten te laten zien
  • ons onmiddellijk op de hoogte brengen als er iets in uw leven verandert dat belangrijk is voor het ontvangen van een uitkering. Bijvoorbeeld als u een baan heeft gevonden of uw huur is gestegen.
  • een bewijs van arbeidsongeschiktheid bij het Job Centre indienen als u momenteel met ziekteverlof bent.

Scholieren - Aangezien iedereen boven de 15 jaar arbeidsgeschikt wordt geacht, worden ook jongeren van deze leeftijd uitgenodigd voor het casemanagement van het Job Centre Bocholt. Hier gaat het er natuurlijk om de leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden in hun schoolloopbaan, bij het kiezen van een stageplaats of bij het bereiken van andere beroepsdoelen.

Vermogen - Wanneer u een burgeruitkering aanvraagt bij het Job Centre Bocholt, moet u ook uw vermogen aangeven. Dit zijn bijvoorbeeld: bankrekeningtegoeden, auto's, motorfietsen, levensverzekeringen, spaarcontracten, grond, huizen, koopwoningen, waardevolle juwelen of andere waardevolle voorwerpen.

Prioritaire uitkeringen - Voordat uitkeringen uit hoofde van het 2e Sociaal Wetboek kunnen worden ontvangen, moet u eerst nagaan of er geen andere uitkeringen zijn die eerst moeten worden gebruikt, de zogenaamde "prioritaire uitkeringen". Dit zijn bijvoorbeeld kinderbijslag, kindertoeslag, huursubsidie, onderhoudsvoorschot, pensioen, ziekengeld, ouderschapsuitkering, BafÖg of werkloosheidsuitkering I.

Bezwaar - Als u een brief ontvangt met een beslissing van het Jobcentrum Bocholt waar u het niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet het bezwaar schriftelijk indienen en aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissing van het Jobcentrum Bocholt.

Vragen en antwoorden

Vraag: Ik wil een burgeruitkering aanvragen, met wie moet ik contact opnemen?

Antwoord: U kunt de aanvragen online downloaden of ophalen in de lobby van het jobcenter in de arcades. U kunt de ingevulde aanvragen dan in de brievenbus van het jobcenter deponeren, van waaruit ze worden doorgestuurd naar de bevoegde medewerkers en verwerkt. U ontvangt dan een antwoord.

Vraag : Kan ik de bijstandsuitkering voor burgers ook online aanvragen?

Antwoord: Ja, de online formulieren vindt u hier

Vraag : Wat is het verschil tussen mijn uitkeringsambtenaar en mijn casemanager?

Antwoord: Het verschil tussen beide is dat de uitkeringsambtenaar zich bezighoudt met alle financiële zaken, zoals de hoogte van uw recht, kosten van huisvesting, belastbaar inkomen etc. De casemanager houdt zich bezig met alle financiële zaken.

De casemanager regelt alles wat nodig is zodat u een baan, opleiding, bijscholing of andere maatregelen voor uw loopbaan kunt starten.