Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Integratie


Integratieraad spreekt zich uit tegen vluchtelingenopvang aan de rand van de stad

In een verklaring distantieert de integratieraad van de stad Bocholt zich van het initiatief over de geplande burgerpetitie - en benadrukt tegelijkertijd de sociale verantwoordelijkheid van alle burgers van Bocholt.

Tijdens de vergadering van de integratieraad op 7 juni 2023 werd onder andere gesproken over de geplande burgerpetitie tegen de bouw van een vluchtelingenopvang met een capaciteit van maximaal 250 personen in Biemenhorst, zoals besloten door de gemeenteraad. Juan Lopez Casanava, voorzitter van de Integratieraad, benadrukte de sociale verantwoordelijkheid van iedereen: "We moeten samen staan voor een bedachtzame, waarderende en respectvolle omgang met elkaar"!

Hij zei dat hij het niet zou accepteren als er angsten worden aangewakkerd, vooral door ongepast taalgebruik, en pogingen worden gedaan om de samenleving te verdelen. "Ik neem de terechte zorgen en vermeende angsten zeker serieus - en ik spreek namens de Integratieraad - en ik zal mijn geest nooit sluiten voor een feitelijke discussie en uitwisseling," benadrukt Lopez Casanava.

Verklaring van de Integratieraad in bewoordingen

De gemeenteraad heeft besloten om in Biemenhorst een vluchtelingenopvang te bouwen op het terrein aan de straat "Auf dem Takenkamp". Tijdens verschillende openbare informatiebijeenkomsten presenteerde de gemeente de plannen en legde de noodzaak uit.

Nu is er een initiatief om een petitie te starten voor een referendum "Vluchtelingenopvang op de locatie "Auf dem Takenkamp"" tegen de gemeentelijke plannen. Momenteel wordt er een flyer verspreid door de stad.

Het Integratieberaad vindt de formulering van de folder zeer twijfelachtig. Zelfs als er expliciet op wordt gewezen dat het niet gaat om het weigeren van hulp aan vluchtelingen in het algemeen en dat de initiatiefnemers waarschijnlijk wel willen helpen, is het duidelijk dat deze hulp niet voor de eigen deur mag worden aangeboden.

Het aanbod van hulp en ondersteuning is vooral twijfelachtig in het geval van mogelijke burgerpetities in andere delen van de stad, als daar ook locaties gepland zijn. "Als je nu bij mij tekent, help ik je ook met de burgerpetitie als die bij jou voor de deur, in jouw wijk, gepland staat." De integratieraad vraagt zich af hoe vaak de inwoners van Bocholt naar de stembus moeten worden geroepen.

In de brief, die de mensen van Bocholt moet overtuigen om de petitie te ondertekenen, wordt beweerd dat zorgen en bezorgdheden natuurlijk objectief kunnen worden geuit, aangepakt en besproken. De brief bevat geen argumenten voor of tegen de burgerpetitie.

De Integratieraad is van mening dat iemand die serieus bezorgd is en deze ook serieus wil bespreken zoiets niet anoniem doet.

De Integratie Raad vindt het zeer bedenkelijk als men anoniem in zo'n procedure verschijnt, geen feitelijke argumenten aandraagt en ook geen alternatieven aandraagt.

De Integratieraad wijst erop dat de juiste plaats voor zo'n vluchtelingenopvang alleen een plaats kan zijn die midden tussen de inwoners van Bocholt ligt.

De Integratieraad is honderd procent tegen vluchtelingenopvang aan de rand van de stad.

In Bocholt leven mensen met een internationale familiegeschiedenis uit veel verschillende landen al tientallen jaren vreedzaam samen in goede burenrelaties, als vrienden op het werk, op school, in verenigingen en op bijna alle gebieden van de samenleving. Ze verrijken onze stad met hun cultuur, muziek, keuken, taal en als mensen. De meesten van hen zijn nu al volledig geïntegreerd in Bocholt en hebben de Duitse nationaliteit.

De integratieraad wil niet alleen dat de initiatiefnemers van de burgerpetitie meenemen dat de samenleving niet eerst mogelijke problemen moet aanpakken, maar de kansen moet herkennen die kunnen ontstaan. Deze mogelijkheden moeten besproken worden en niet de vermeende problemen. Bocholt is anders dan deze brief duidelijk maakt - Bocholt is openhartig, divers en kleurrijk.

De Integratieraad veroordeelt de formuleringen en eisen in de "docket/flyer" van de initiatiefnemers van de burgerpetitie en besluit zich duidelijk te distantiëren van deze geplande burgerpetitie en richt de volgende oproep aan de inwoners van Bocholt:

"Wij nodigen alle burgers van Bocholt uit om zich bij deze brief aan te sluiten, maar in ieder geval niet om de burgerpetitie met hun handtekeningen te ondersteunen. De integratieraad wil ook de initiatiefnemers van de burgerpetitie uitnodigen voor een discussie waarin de argumenten kunnen worden uitgewisseld," zegt Juan Lopez Casanava, voorzitter van de integratieraad.


Nieuws en acties