Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
Integratie

Religieuze toewijding aan vrede, tolerantie en naastenliefde

De "Engel der culturen" is een kunstproject ter bevordering van de interculturele dialoog van kunstenaars Gregor Merten en Carmen Dietrich(www.engel-der-kulturen.de). In Bocholt werd in november 2016 op de Benölkenplatz een zogenaamde inlay in de bestrating gelegd. Sindsdien wordt er elk jaar in november een interreligieus gebed voor vrede gehouden om de belofte van vrede die in 2016 werd gedaan, te hernieuwen.

In het symbool "Engel der culturen" vertegenwoordigen de tekens van de drie Abrahamitische wereldgodsdiensten alle culturen en religies. Ze komen maar half tevoorschijn uit de omringende ring; de volledige vorm wordt pas zichtbaar door de innerlijke waarneming van de kijker. De geometrische basisvormen die herkenbaar zijn in de tekens - driehoek, vierkant en cirkel - symboliseren ook de diversiteit van alle culturele manifestaties.