Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Beheer van gemeentelijke integratie (KIM)

Logo gemeentelijk integratiebeheer NRW

Het Gemeentelijk Integratiemanagement (KIM) adviseert mensen met een immigratieachtergrond, rekening houdend met hun individuele levenssituatie en behoeften. Op deze manier bieden de casemanagers gedurende een langere periode ondersteuning op zoveel mogelijk levensgebieden om samen ideeën en oplossingen te ontwikkelen.

Een ander doel van het KIM is om samen te werken met verschillende instanties en actoren om de integratieprocessen te analyseren en verder te ontwikkelen.

Het Ministerie voor Kinderen, Jeugd, Gezin, Gelijkheid, Vluchtelingen en Integratie van Noordrijn-Westfalen biedt financiële ondersteuning voor gemeentelijk integratiemanagement. De stad Bocholt neemt deel aan het programma in samenwerking met het gemeentelijke integratiecentrum van het district Borken.

Meer informatie over het programma vindt u hier: Website van het district Borken over gemeentelijk integratiemanagement

Gesponsord door