Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Integratieprijs

Over de prijs

De stad Bocholt ziet zichzelf als een "kleurrijke stad" waarin inclusie en gelijke kansen volledig worden gerealiseerd. Dit houdt onder meer in dat Bocholt zich moet ontwikkelen tot een plaats waar diversiteit wordt gewaardeerd, participatie voor iedereen actief mogelijk wordt gemaakt en niemand wordt uitgesloten.

Het concrete integratiewerk vindt plaats op gemeentelijk niveau en wordt grotendeels ondersteund door de inzet van vele particuliere en vrijwillige initiatieven. Om hun inzet te honoreren, de daarmee gepaard gaande financiële uitgaven te ondersteunen en meer bekendheid te geven, maar ook om het integratiewerk te bevorderen en erkenning te geven voor het geleverde werk, wordt om de twee jaar de Integratieprijs van de stad Bocholt uitgereikt.

Op voordracht van de integratieraad heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 26 oktober besloten de integratieprijs van de stad Bocholt toe te kennen en in zijn vergadering van 14 december de bijbehorende richtlijnen voor de toekenning.