Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Kringloopcentrum

Het eerste adres voor correcte verwijdering

Sinds 1997 geniet het recyclingcentrum aan de Schaffeldstraße grote populariteit. Tot 1000 bezoekers gebruiken het dagelijks voor de correcte verwijdering van recyclebare materialen en probleemafval. Onze deskundige medewerkers ondersteunen u bij alle verwijderingskwesties. Hieronder vindt u veel interessante informatie over een bezoek aan het recyclingcentrum.

Waar moet ik op letten tijdens de bevalling?

Als u uw afval rechtstreeks in het recyclingcentrum van Bocholt wilt afgeven, moet u met een aantal zaken rekening houden:

 • Het recyclingcentrum accepteert afval van particuliere huishoudens dat zich daar in kleine hoeveelheden ophoopt.
 • Alleen wie in Bocholt afvalverwerkingsbijdragen betaalt, kan er terecht. Neem uw identiteitskaart mee als u het recyclingcentrum bezoekt.
 • Sorteer het afval vooraf op materiaal bij het inladen. Wij behouden ons het recht voor om grote hoeveelheden ongesorteerd afval te weigeren.
 • Neem helpers mee voor het lossen! Natuurlijk helpen wij u graag, maar tijdens drukke periodes hebben onze medewerkers niet altijd tijd om u te helpen bij het lossen.
 • Volg voor een soepel verloop en voor uw eigen veiligheid de aanwijzingen van de medewerkers ter plaatse op.

Tip: Gebruik de minder drukke dagen woensdag en donderdag voor uw bezoek!

Wat voor soort afval kan worden ingeleverd?

Soort afval Voorbeelden Opmerkingen
Oude dossiers bijv. papier dat moet worden verwijderd in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming Kosten voor verwijdering!
Gebruikte vetten bijv. oude bak- en braadolie, frituurolie
Let op: geen motorolie
Oude kleding / schoenen bijv. bruikbare kleding, beddengoed, schoenen
Opgelet: Geen vodden, geen stofresten.
Inleveren in een afgesloten oude kledingzak of vuilniszak!
Oud papier

bijv. kranten, tijdschriften, karton, dozen, boeken, brochures
Opgelet: geenbehangpapier

Bouwpuin
bv. stenen, klinkers, tegels
Opgelet: Geen eternit, geen gemengd bouwafval, geen gipsplaten
Maximale hoeveelheid: 0,5 cbm
CD's / DVD's
Let op: Geen diskettes, geen muziekcassettes, geen videocassettes. Gelieve zonder verpakking en wikkel
Elektrische apparaten
bv. afgedankte elektrische en koeltoestellen van alle soorten
Opgelet: geen nachtkachels
Graag onverpakt inleveren. Batterijen / oplaadbare batterijen vooraf verwijderen en apart inleveren.
Verlichtingsmiddelen / TL-buizen
bijv. spaarlampen, TL-buizen en LED-lampen
Let op: geen gloeilampen, geen halogeenlampen.
Voorzichtig behandelen en niet breken!
Tuinafval
bijv. stekken van bomen en struiken
Let op: geen grasmaaisel, geen grasploegen, geen boomwortels, geen boomstammen
Maximale hoeveelheid: 2 cbm, diameter tot 8 cm, lengte tot 1,5 meter
Gele zakken
bijv. gevuld met verkoopverpakkingen van kunststof, blik, aluminium, composietmateriaal
Let op: geen niet-verpakkingsmateriaal zoals wasmanden of kinderspeelgoed.
Maximale hoeveelheid per levering: 20 zakken
Hout (meubelhout)
bijv. meubels, meubelonderdelen die als grofvuil gelden (bijv. kast, tafel, stoel) Maximum hoeveelheid: 2 cbm, gelieve in planken te snijden
Hout (constructiehout)
bijv. natuurlijk en gelakt hout, spaanplaat
Opgelet: geen spoorbielzen, geen geïmpregneerd hout van buitenaf, geen gipsplaat
Maximale jaarlijkse hoeveelheid: 1 cbm
Kurken
bv. kurken van flessen van natuurkurk
Opgelet: geen plastic kurken, geen kroonkurken
Kunststoffen
bijv. harde kunststoffen uit PE en PP (bijv. wasmanden, tuinstoelen)
Opgelet: geen bouwafval
Metalen
bv. ferrometalen, non-ferrometalen, aluminium, schroot, kabels
Probleemafval
bijv. verf, vernis, oplosmiddelen, lijm, zuren, logen, oplaadbare batterijen, accu's, medicijnen, spuitbussen met inhoud, pesticiden, giftig/olieachtig afval, reinigingsmiddelen, thermometers
Let op: geen explosief probleemafval (bijv. vuurwerk).
Inleveren bij het inzamelpunt voor probleemafval bij het kringloopcentrum. Niet mengen! In de originele verpakking laten! Bij grotere hoeveelheden vooraf het afvaladviescentrum bellen!
Restafval
Niet-recycleerbaar afval van particuliere huishoudens: bv. renovatieafval, behangresten, PVC, plastic strips, plastic stortbakken, gordijnen, lappen, huishoudelijk afval.
Opgelet: geen bouwmaterialen

Onderhevig aan vergoedingen!
zie hieronder

Maximale hoeveelheid: 1 cbm of 100 kg

Röntgenfoto's
Opgelet: geen papieren afdrukken, geen negatieven, geen foto's

Grofvuil
bv. omvangrijke inventaris (bv. stoelen, tafels, gestoffeerde meubelen, plastic tuinmeubelen, omvangrijk speelgoed, matrassen, bekleding, ski's, tenten)
Opgelet: geen auto-onderdelen, geen onderdelen

Houten meubelen: zie -> Hout

Maximale hoeveelheid: 2 cbm
2 x per jaar
Breng een ingevulde grofvuilkaart mee

Tapijtafval
bv. alle soorten tapijten, tapijttegels
Opgelet: geen PVC

Maximum hoeveelheid: 50 m² tapijtoppervlak

Het recyclingcentrum van Bocholt

Hoeveel kost de verwijdering me?

Voor de afgifte van restafval moet een vergoeding worden betaald. De maximale hoeveelheid is 1 cbm.

De vergoeding voor het afgeven van restafval:

 • Hoeveelheid tot 200 liter of 20 kilogram: 5 euro
 • Hoeveelheid tot 500 liter of 50 kilogram: 10 euro
 • Hoeveelheid tot 1000 liter of 100 kilogram: 15 euro

Betalen kan contant of met een EC-kaart bij de betaalautomaat.

Hoe werkt de verwijdering van grofvuil?

 • Breng een ingevulde grofvuilkaart mee. Als u zelf aflevert, vul dan het BLAUWE vakje in.
 • De hoeveelheid is beperkt tot 2 cbm niet-recycleerbaar grofvuil, zoals gestoffeerde meubelen, plastic stoelen, kinderbadjes.
 • Grofvuil zoals kasten en ladekasten moeten in "bordvorm" worden gebroken.
 • Breng helpers mee, want het personeel van het recyclingcentrum kan niet elk voertuig helpen uitladen.
 • Alleen grofvuil van particuliere huishoudens in Bocholt wordt geaccepteerd.