Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Particuliere bouwmaatregelen

Op deze pagina's kunt u lezen waarmee u rekening moet houden bij de aanleg van toegangswegen, particuliere nutsleidingen en gevels die direct grenzen aan - of bouwen over - stedelijke verkeersgebieden.