Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Toegang tot eigendom

Dit is wat u in gedachten moet houden

U wilt uw eigendom vanaf de openbare weg toegankelijk maken, bijvoorbeeld voor een parkeerplaats? Als eigenaar heeft u voor de aanleg of ombouw van een toegangsweg altijd de toestemming nodig van de afdeling "Mobiliteit en Milieu" van de stad Bocholt, die via het Wirtschafts-Service-Portal.NRW moet worden aangevraagd.

Als uw perceel al bereikbaar is via een bestaande toegangsweg, moeten extra parkeerplaatsen op uw perceel via deze bestaande toegangsweg worden ontsloten, tenzij de goedkeuring voor uw bouwproject van de afdeling "Stedenbouw en bouwvoorschriften" van de stad Bocholt apart geregelde toegangswegen voorschrijft.

In geval van goedkeuring moet de toegangsweg binnen een jaar worden voltooid door een erkend gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor het bouwproject (administratiekosten en bouwkosten) zijn voor rekening van de aanvrager. Na afloop van de termijn van een jaar voor de voltooiing van de goedgekeurde bouwmaatregel vervalt de vergunning en moet ze eventueel opnieuw worden aangevraagd bij de stad Bocholt (afdeling "Mobiliteit en Milieu").

Het gespecialiseerde bedrijf dat de bouwwerkzaamheden uitvoert, moet een schriftelijk bewijs leveren van zijn erkenning als civieltechnisch of wegenbouwbedrijf met zijn inschrijving in het ambachtsregister bij de dienst "Mobiliteit en Milieu" van de stad Bocholt.