Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Particuliere toevoerleidingen

Dit is wat je in gedachten moet houden

Je wilt je eigendom voorzien van privé-leidingen (telecommunicatieleidingen, drainageleidingen, warmtetransportleidingen, waterleidingen, enz.)

De kosten voor het bouwproject (administratie-, gebruiks- en productiekosten) zijn voor rekening van de aanvrager. Particuliere elektriciteitsleidingen zijn over het algemeen uitgesloten van de gemeentelijke vergunning.