Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Eikenprocessierups

Nesten van de eikenprocessierups ontdekt - wat te doen?

Vanaf half mei tot augustus zullen in het hele stadsgebied rupsen of rupsennesten van de eikenprocessierups verschijnen. Aangenomen mag worden dat een groot deel van de eikenbomen in het stadsgebied aangetast zal zijn. Om rupsen of rupsennesten van de eikenprocessierups op bomen in het gebied van de stad Bocholt te melden, gebruikt u het online meldingsformulier.

Let op: Op openbaar terrein is de gemeente verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten, op particulier terrein de eigenaar!

Hieronder vindt u een digitale kaart waarop alle reeds gemelde of bekende aantastingen in het stadsgebied zijn aangegeven. De online meldingsprocedure en de overzichtskaart werden ontwikkeld door het district Borken en de stad Bocholt en ter beschikking gesteld van de gemeenten en gemeenten die tot het district behoren.

De eikenprocessierups

Kaart: Gemelde nesten in het district

Op de volgende kaart kunt u zien waar in het district Borken nesten van de eikenprocessierups zijn gemeld:

Deze kaart is gelinkt aan het GeoData Portal van het district Borken. Wanneer ze worden opgevraagd, kunnen gebruiksgegevens aan derden worden doorgegeven. Als u hiermee akkoord gaat, klik dan hier. (Voor details zie het privacybeleid)

Gevaren door de eikenprocessierups

De brandharen van de rupsen, die een neteltoxine bevatten, kunnen aanzienlijke gezondheidsproblemen veroorzaken bij mens en dier.

Contact met de bijna onzichtbare haren veroorzaakt huiduitslag, branderigheid en jeuk. Zelden komen ernstigere reacties voor, zoals irritatie van de luchtwegen, bindvliesontsteking of koorts.

Bij allergische symptomen moet de behandelend arts of dermatoloog worden geraadpleegd!

Preventie met biologische middelen

Vanaf half mei zal de stad Bocholt de stedelijke eikenopstanden uit voorzorg laten behandelen met een microbiologisch biocide vanaf de grond of vanuit een hoogwerker. Het middel wordt bij correct gebruik onschadelijk geacht voor mens en dier. De werkzame stof is gebaseerd op een eiwit dat wordt geproduceerd door de bacterie Bacillus thuringiensis.

Door zijn selectieve werking is het bijzonder zacht voor nuttige insecten en niet gevaarlijk voor bijen. Het middel remt de ontwikkeling van de rupsen zodat er in eerste instantie geen brandharen worden gevormd. De bespuitingen worden eind april/begin mei uitgevoerd door het Entsorgungs- und Servicebetrieb Bocholt (ESB) en een extern gecontracteerd bedrijf.

Dankzij deze maatregelen kon in de afgelopen jaren een sterke afname van de populatie worden vastgesteld.

Stad vertrouwt op meesjes als aanvulling

Sinds vorig jaar probeert het bestuur in Bocholt naast de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen een nieuwe methode uit: meesjes moeten op een natuurlijke manier helpen de opkomst van de rupsen van de eikenprocessierups in te dammen.

Het idee komt uit Nederland. Daar zijn minder rupsenplagen waargenomen in straten met eikenbomen waar veel meesjes nestelen.

Op vier geselecteerde plaatsen in de buitenruimte werden nestkastjes voor meesjes opgehangen. Tijdens het broed- en nestseizoen gebruiken de vogels ook de rupsen van de eikenprocessierups als voedsel. Echter alleen zolang deze geen brandharen heeft gevormd. Bovendien worden gemelde nesten op openbare plaatsen door het stadsbestuur van Bocholt verwijderd.

Veelgestelde vragen

Wie is verantwoordelijk voor de bestrijding van de eikenprocessierups?

Dit hangt af van waar de nesten zich bevinden:

  • Op openbare terreinen is de stad Bocholt verantwoordelijk voor het verwijderen van de nesten.

  • Op privéterreinen is het verwijderen van de nesten de verantwoordelijkheid van de eigenaars.

Zijn de haren van de eikenprocessierups gevaarlijk?

De brandharen van de rupsen vanaf het derde larvale stadium bevatten het neteltoxine thaumetopoeïne (genoemd naar de wetenschappelijke naam van de eikenprocessierups), dat een immuunreactie kan uitlokken.

Dit uit zich in jeuk, huidontsteking en soms netelroos. Vooral als de brandharen in de ogen of luchtwegen terechtkomen, kunnen ernstiger reacties optreden.

Bron: Natuurbeschermingsunie (www.nabu.de)

Hoeveel bomen zijn er in Bocholt getroffen?

In Bocholt wordt ongeveer 170 hectare aan buitengebieden aangetast door de eikenprocessierups die de voorkeur heeft voor de Engelse eik.

Binnen zijn ongeveer 2.200 eiken op openbaar terrein geregistreerd. Daarnaast zijn er eiken op particulier terrein. De overheid heeft 181.000 euro begroot voor de bestrijding.