Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Gele bak

De bak voor recyclebare materialen

De gele bak is het nieuwste product in onze familie van afvalcontainers. In 2020 verving hij de onbeminde gele zakken. Sindsdien is hij in de meeste huishoudens beschikbaar voor de verwijdering van verkoopverpakkingen. Er is nauwelijks een andere afvalcontainer waar zoveel onduidelijkheid bestaat over het gebruik ervan als de gele bak. Hieronder willen wij deze misverstanden uit de weg ruimen.

Verkoopverpakkingen van metaal, kunststof en composietmateriaal worden in Bocholt via de gele bak ingezameld. Grotere hoeveelheden, bijvoorbeeld na feesten, kunnen in doorzichtige zakken worden verpakt en bij het recyclingcentrum worden ingeleverd.

Dit hoort in de gele zak

Veelgestelde vragen

In welke maten is de gele bak verkrijgbaar?

De gele bak heeft een grijze romp en een geel deksel. Hij is verkrijgbaar in deze bakmaten met een volume van:

 • 120 l (kleine bak)
 • 240 l (grote bak = standaard)
 • 1.100 l verrijdbare afvalbak (voor grotere woningen)

Alle woningen hebben standaard een gele bak van 240 l ontvangen. Deze maat is meestal voldoende voor een huishouden van 4 tot 5 personen.

Voor grote woonwijken met 20 of meer bewoners en voor verpakkingsintensieve commerciële panden (bijv. restaurants, hotels) adviseren wij 4 x 240 l gele bakken of een rolcontainer van 1.100 l.

Zeer kleine huishoudens of huishoudens met zeer weinig verpakkingsafval kunnen een gele bak van 120 l aanvragen.

Wat kost de gele bak mij?

U betaalt geen vergoeding voor de gele bak!

De inzameling en recycling van verkoopverpakkingen wordt door de Dual Systems gefinancierd via zogenaamde licentievergoedingen, die u als consument al bij de aankoop van verpakte producten hebt betaald.

U maakt alleen kosten als de gele bak met merkbare hoeveelheden restafval of vreemde stoffen voor lediging beschikbaar is gesteld. De gele bak blijft dan voorlopig leeg. Hij wordt dan meestal tegen betaling geleegd bij de eerstvolgende restafvalinzameling. Zorg er dus voor dat de gele bak goed gevuld is.

Hoe vaak wordt de gele bak geleegd?

De gele bak wordt om de vier weken geleegd. De ledigingsdata voor uw gele bak vindt u in de online afvalkalender (klik hier).

Een uitzondering geldt voor de straten direct in het stadscentrum: hier worden de vuilnisbakken om de 14 dagen geleegd.

Wat moet ik doen als mijn gele bak vol is?

Overtollige hoeveelheden lichte verpakkingen die niet in de gele bak passen, kunnen bij het recyclingcentrum worden afgeleverd. Gelieve hiervoor doorzichtige vuilniszakken te gebruiken. Om organisatorische redenen aanvaardt het kringloopcentrum maximaal 20 zakken per levering.

Als het volume regelmatig onvoldoende is, kunt u een extra bak aanvragen (klik hier).

Worden gele zakken ook meegenomen als de gele bakken worden geleegd?

Nee. Gele zakken worden niet meegenomen als de gele bakken worden geleegd.

Overtollige hoeveelheden verkoopverpakkingen kunnen in gele of doorzichtige zakken naar het recyclingcentrum worden gebracht en daar worden gedeponeerd.

Waar kan ik gele zakken krijgen?

Bewoners van woningen waar een of meer gele afvalbakken zijn verstrekt, krijgen geen gele zakken meer.

Huishoudens die geen gele bak willen gebruiken, kunnen een aanvraag indienen om gele zakken te blijven gebruiken. De gevulde gele zakken moeten dan wel zelf naar het recyclingcentrum worden gebracht.

Huishoudens zonder gele bak ontvangen alleen gele zakken op vertoon van een inzamelkaart. Deze wordt door de ESB uitgereikt en opgestuurd. Het enige distributiepunt voor gele zakken is het kringloopcentrum.

Wat hoort er in de gele bak?

Verkoopverpakkingen van kunststof, metaal en composietmateriaal zoals bijv:

 • Folies, plastic flessen, bekers
 • Melk- en drankkartons
 • Drank- en voedselblikken
 • Styrofoam containers

Wat hoort niet in de gele bak?

 • Sterk vervuilde verpakking
 • Sog. Niet-verpakking zoals plastic kommen of kinderspeelgoed
 • Papier en oud glas
 • Verpakking met inhoud
 • Restafval en gevaarlijk afval

Waarop moet ik letten bij de verwijdering van het afval?

 • Alle verpakkingen horen los in de gele bak.
 • Alle verpakkingen moeten volledig leeg zijn. Je hoeft ze niet te spoelen.
 • Stapel alleen verpakkingen van hetzelfde materiaal in elkaar, zoals yoghurtpotten.
 • Melk- en sapdozen kunnen worden opgevouwen om ruimte te besparen vóór het vullen.
 • Gelieve verpakkingsonderdelen van verschillend materiaal te scheiden en afzonderlijk in de vuilnisbak te deponeren. Bijvoorbeeld: verwijder het aluminium deksel van de yoghurtpot of de kartonnen verpakking van het boterkarton of schroef het plastic deksel van het melkpak.
 • Doe geen vreemde materialen (glas, papier, restafval) in de gele bak. Als de bak niet goed gevuld is, laten we hem leeg.
 • Vul de gele bak niet te vol. Het deksel moet nog sluiten.

Kan ik de grootte van mijn bak veranderen?

De gele bak van 240 l wordt beschouwd als een beproefde standaardmaat. Toch zijn er verschillende alternatieven:

 • Extra gele bak: In grote huishoudens met veel verpakkingsafval is het standaardvolume mogelijk niet voldoende. U kunt een extra bak aanvragen.
 • 120 l bak: Zeer kleine huishoudens en huishoudens met zeer kleine hoeveelheden verpakkingsafval kunnen een 120 l gele bak aanvragen in plaats van een 240 l gele bak.
 • Geen gele bak: Huishoudens die geen gele bak willen plaatsen, kunnen de gele bak afmelden. In plaats daarvan ontvangen zij gele zakken op vertoon van een inzamelingskaart in het recyclingcentrum. De gevulde gele zakken moeten echter worden afgeleverd bij het recyclingcentrum. De gele zakken worden niet meer opgehaald.

Wijzigingen ten opzichte van de standaardmaat kunnen worden geregistreerd via ons online formulier (klik hier).

Waar kan ik meer gedetailleerde informatie vinden?

De website van Dual Systems, "Mülltrennung wirkt", biedt uitgebreide nadere informatie. www. muelltrennung-wirkt.de

Uitgebreide informatie is ook te vinden op de website van de Unie voor het behoud van de natuur en de biodiversiteit: https://www.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/abfall-und-recycling/20810.html