Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Begrafenis opties

Overzicht: graftypes op de begraafplaats van Bocholt

Voor veel rouwenden is het graf van een geliefde een plaats van bezinning en herinnering. Daarom moet de keuze voor een bepaald type graf zorgvuldig worden gemaakt. Naast de wensen van de overledene zijn de inrichtingsmogelijkheden en de hoeveelheid benodigde zorg voor veel nabestaanden belangrijke aspecten.

Op de begraafplaats van Bocholt kunt u kiezen uit verschillende begraafmogelijkheden voor zowel doodskisten als urnen. Naast de mogelijkheid om zelf een graf te ontwerpen en te onderhouden, biedt de begraafplaatsadministratie aantrekkelijke onderhoudsvrije graven aan. U kunt natuurlijk ook begraafplaatshoveniers opdracht geven een graf te ontwerpen en te onderhouden.

Op deze pagina laten we u kennismaken met de verschillende soorten graven. Daarnaast wordt u van harte uitgenodigd om de begraafplaats te bezoeken om een idee te krijgen van het brede scala aan begraafmogelijkheden. Het personeel van de begraafplaatsadministratie zal u ook graag persoonlijk adviseren.

Rhododendron in volle bloei

Individueel in te richten graven

Gekozen graven

Optionele graven bieden de meeste ontwerpmogelijkheden wat betreft beplanting en het kiezen van een grafsteen. U kunt kiezen uit verschillende locaties op de begraafplaats. Het ontwerp en onderhoud wordt uitgevoerd door u of door een begraafplaats tuinman in opdracht.

Kosten
Kiesgraf voor kistbegrafenis 1.090 tot 1.390 euro (afhankelijk van locatie)
Gekozen urnengraf 790 Euro

Rij graven

Rijgraven zijn grafruimten die achter elkaar op een grafveld worden bezet. Alle mogelijkheden staan open bij het ontwerp in het kader van het reglement van de begraafplaats. De keuze van de graflocatie en een uitbreiding van het gebruiksrecht zijn niet mogelijk.

Kosten
Tarief per grafplaats 940 Euro

Facultatieve graven voor moslims

Op de begraafplaats voor overledenen van het moslimgeloof heeft u dezelfde ontwerpmogelijkheden als voor andere optionele graven. Bovendien wordt op dit grafveld rekening gehouden met de bijzondere regels betreffende de oriëntatie van het grafveld.

Kosten
Tarief per grafplaats 1.090 Euro
Een boom op het kerkhof van Bocholt

Onderhoudsvrije graftypes

Graven in de rusttuin

De rest van de tuin staat de hele zomer in bloei. Bijenvriendelijke bloemen en vaste planten zorgen voor een aantrekkelijk plaatje dat uitnodigt om te blijven hangen. Zowel kist- als urnengraven zijn mogelijk in de rusttuin.

De graven voor kistbegrafenissen bevinden zich in het zijgrensgebied van het grafveld. Elk van deze graven heeft zijn eigen grafsteen en een opslagruimte voor grafversieringen.

De graven voor urnengraven bevinden zich in het randgebied van de plantvakken. De naamgeving gebeurt door middel van een bronzen plaat die op de rand is gemonteerd. Voor elk plantbed is er een gemeenschappelijke opslagruimte voor grafversiering. De planten worden permanent onderhouden door de begraafplaatsadministratie. Een uitbreiding van het gebruiksrecht is mogelijk.

Kosten

Begraven van de kist in de tuin van rust

(Tarief per graf incl. grafplaats, grafsteen en grafonderhoud voor 25 jaar)

4.940 euro

Begraven van urnen in de rusttuin

(Prijs per graf inclusief grafzetting, bronzen plaat en grafonderhoud gedurende 20 jaar)

1.780 Euro

Urnengraven in de rozentuin

Een imposante geklasseerde grafsteen vormt het middelpunt van de rozentuin. Links en rechts van de grafsteen zijn aantrekkelijke perken met decoratieve struiken en rozen aangelegd. De individuele graven liggen voor de sierperken en worden aangelegd en permanent onderhouden door de begraafplaatsadministratie.

De namen zijn gegraveerd op bronzen platen op een natuurstenen band voor de graven. De Rozentuin biedt alleen de mogelijkheid van een urnengraf. Een uitbreiding van het gebruiksrecht is mogelijk.

Kosten
Tarief per grafplaats
(incl. grafzetting, bronzen plaat en grafonderhoud gedurende 20 jaar)
1.940 euro

Urnengraven in het grafveld

De begraafplaats biedt de mogelijkheid om onder de bescherming van de bomen te begraven. De individuele graven zijn niet gemarkeerd, de naam van de overledene wordt vermeld door bronzen platen op stèles van waterzandsteen.

In de ruimte rond de steles kunnen grafversieringen worden aangebracht. Deze graven worden uniform beplant en permanent onderhouden door de begraafplaatsadministratie. Een uitbreiding van het gebruiksrecht is mogelijk.

Kosten
Tarief per grafplaats
(incl. grafzetting, bronzen plaat en grafonderhoud gedurende 20 jaar)
1.650 Euro

Onderhoudsvrije optionele graven

Onderhoudsvrije optionele graven verschillen van gazongraven door hun uitgebreide ontwerp. Elk graf wordt door de begraafplaatsadministratie mooi beplant en voorzien van een uniforme grafsteen en een stortsteen voor grafversiering.

De graven worden alleen aangeboden op een apart grafveld. Een uitbreiding van het gebruiksrecht is mogelijk.

Kosten
Tarief per grafplaats
(incl. graflegging, grafsteen en grafonderhoud voor 25 jaar)
3.590 Euro

Gazongraven

Gazongraven worden door de begraafplaatsadministratie met gras ingezaaid en permanent onderhouden. De naam wordt gegraveerd op een grafplaat, die binnen drie maanden na de begrafenis op de grond moet worden ingegraven.

Het plaatsen van bloemdecoraties en voorwerpen is niet toegestaan. Gazongraven zijn zowel geschikt voor kist- als urnengraven.

Kosten

Gazon keuzegraf
(Uitbreiding van het gebruiksrecht is mogelijk. Tarief per graf incl. grafplaats en grafonderhoud voor 25 jaar)

2.080 Euro

Gazon rij graf
(Verlenging van het gebruiksrecht is niet mogelijk. Tarief incl. graflegging en grafonderhoud voor 25 jaar)

1.560 Euro

Rij graven voor anonieme begrafenissen

De graven worden aangelegd en permanent onderhouden door de begraafplaatsadministratie. Er staat geen naam op het graf. Een uitbreiding van het gebruiksrecht is niet mogelijk.

Kosten

Kistbegrafenis
(vergoeding inclusief grafplaats en grafonderhoud voor 25 jaar)

1.570 Euro

Begraven van urnen
(vergoeding inclusief graflegging en grafonderhoud voor 20 jaar)

990 Euro
Grafmonumenten

Meer informatie over de begrafenis

Wat zijn de gebruikelijke rusttijden?

 • Voor overledenen tot 8 jaar: 20 jaar.
 • Voor overledenen vanaf 8 jaar: 25 jaar
 • Voor urnen: 20 jaar

Wat zijn de bijkomende begrafeniskosten?

Naast de vermelde tarieven voor de afzonderlijke graftypes worden ook begraafkosten in rekening gebracht. De volgende tarieven worden in rekening gebracht voor de begrafenis inclusief de lijkbezorging en voor het graven en vullen van het graf:

 • Voor overleden kinderen tot 8 jaar: 360 euro.
 • Voor overledenen ouder dan 8 jaar: 600 Euro
 • Voor urnen: 360 euro

Welke kosten worden in rekening gebracht voor het gebruik van de rouwzaal?

Blücherstraße:

 • Gebruik van de rouwkamer voor een kistbegrafenis (45 min) incl. kistaanname en gebruik van de opslagruimte tot 24 uur: 150 Euro
 • Gebruik rouwkamer voor bijzetting urn (45 min): 135 Euro
 • Gebruik van de uitvaartruimte voor een kistbegrafenis (45 min) incl. kistaanname en gebruik van de opbaarruimte voor maximaal 24 uur: 127,50 Euro
 • Gebruik afscheidsruimte voor urnbegrafenis (45 min): 112,50 Euro
 • Gebruik van afscheidsruimte voor individueel afscheid per 3 uur of gedeelte daarvan: 90 Euro
 • Gebruik van opslagruimte voor één kist voor elke extra dag of gedeelte daarvan: 11,25 Euro
 • Gebruik van opslagruimte voor een urn per dag of gedeelte daarvan: 3,75 Euro

Mussum / Liedern:

 • Gebruik van de rouwzaal voor één begrafenis: 90 Euro
 • Gebruik van de opslagruimte tot de begrafenis: 75 Euro

Wie is verantwoordelijk voor de overbrenging naar een crematorium?

Voor de crematie van de overledene (crematie) is de overbrenging naar een crematorium vereist. De overdracht wordt uitgevoerd door een begrafenisonderneming. De overledenen worden in de daarvoor bestemde mortuaria opgebaard tot aan de begrafenis.

Nog vragen? Neem dan contact op!