Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Dr. Dimitrios Macheras

Serie: Wij in IR

Dr. Dimitrios Macheras is de tweede vice-voorzitter van de Integratieraad van de stad Bocholt. Bruno Wansing van het bureau van de burgemeester sprak met hem in het kader van de serie \

Dr. Dimitrios Macheras is de tweede vicevoorzitter van de Integratieraad van de stad Bocholt. Bruno Wansing van de burgemeester sprak met hem in het kader van de serie "Wij in de IR".

Dr. Macheras kwam in mei 1977 naar Duitsland en "landde" na zijn studie in Heiligenhaus. Zijn broer woonde al enige tijd in Duitsland, hij was een van de "gastarbeiders" die in Duitsland terecht waren gekomen.

Macheras heeft een diploma economie. Van mei tot september 1977 leerde hij snel de Duitse taal (door zelfstudie) en deed toelatingsexamen in Münster. Van oktober 1977 tot februari 1978 studeerde hij verder Duits aan de Westfaalse Wilhelms Universiteit van Münster /Departement "Duits als vreemde taal" en slaagde voor het relevante examen.

Van februari 1978 tot 1986 vocht hij voor erkenning van zijn doctorstitel. "Het was ongelooflijk moeilijk om te kunnen promoveren," herinnert Macheras zich. Om toegelaten te worden tot het doctoraat, moest hij een examen bedrijfskunde en een proefschrift schrijven. Daarna deed hij zijn Dr. rer. pol. in economie. "Vooral in het begin had ik problemen. Het was moeilijk voor me om de boeken te vertalen, het andere leersysteem te begrijpen en bovendien werkte ik tijdens de pauzes van het semester nog steeds in een ijzergieterij," vertelt Macheras.

Zowel in Münster als in Bocholt werkte hij jarenlang als cursusleider Modern Grieks aan de respectievelijke centra voor volwassenenonderwijs. Aan de VHS Bocholt geeft hij ook kookcursussen. Op zijn initiatief werd de staatsvereniging van de VHS van NRW een examencentrum voor Griekse certificaten.

Al in 1987 liep hij stage bij zijn huidige werkgever, de coöperatieve vereniging - vereniging van regio's e. V. Na de stage volgde de assistentenperiode en nu is Macheras examinator bij de vereniging. Macheras is zelf Grieks en voelt zich volledig geïntegreerd in Bocholt. Zijn vrouw, die een grote fan van Griekenland is, draagt hier ook aan bij. Hij heeft een zoon die de Duitse en Griekse nationaliteit heeft. "Ook al heeft hij beide nationaliteiten, hij is meer Duits en ik zou willen dat hij Griekenland niet zou negeren," benadrukt Macheras.

Leer de taal zo snel mogelijk

Ook voor Dr. Dimitrios Macheras is de taal het belangrijkste punt van een succesvolle integratie. "Iedereen die naar Duitsland komt en de taal nog niet spreekt, moet die zo snel mogelijk leren," eist Macheras. Daarnaast is het volgens hem vooral belangrijk om zoveel mogelijk mensen met de meest uiteenlopende achtergronden te ontmoeten. "In deze contacten is het dan een must om Duits te spreken en niet - zodra je een landgenoot ontmoet - terug te vallen in de thuistaal."

Gewoon niet opgeven

"Ook al is de Duitse taal niet makkelijk te leren, de leidraad voor mij is altijd geweest: gewoon niet opgeven," zegt Macheras, "de wil om het te halen moet er bij iedereen altijd zijn. Dan lukt het wel." Als je de eerste stap in Duitsland zet, zijn Duitsers nogal gereserveerd in hun mentaliteit, maar als je ze langer kent, verdiept het contact zich nog meer. "De Grieken zijn anders. Ze benaderen je hartelijk, maar blijven vrij oppervlakkig in hun contacten", zo beschrijft Macheras zijn landgenoten.

Akoc en Mascolo als rolmodellen

Macheras heeft altijd overwogen om zijn eigen ervaringen door te geven en zelf politiek actief te worden. "Mijn rolmodellen waren Emanuele Mascolo en Azize Akoc," zegt Macheras. "Beiden waren zeer actieve leden van de adviesraad voor buitenlanders en hebben veel voor elkaar gekregen. Ik vroeg toen aan Azize Akoc: 'hoe kom ik erin?' We ontmoetten elkaar en ik stelde me kandidaat voor de adviesraad voor buitenlanders.

Alle mensen van Bocholt als één zien

Hij heeft nog steeds een aantal doelen en wensen voor zijn werk in de Integratieraad. "Hoewel we veel informatie krijgen over wat er in de raad gebeurt via het integratiebureau, moet de samenwerking daar worden verdiept," vraagt Macheras, die ook wil dat mensen met een migratieachtergrond meer worden gehoord in de raad en in Bocholt als geheel. Zijn doel is nog steeds om het integratieproces in Bocholt te ondersteunen. "Als we het zo kunnen maken dat alle Bocholters als één worden gezien, dan hebben we integratie bereikt," weet Macheras zeker en zegt verder: "Ik wil mensen die in geen enkele vereniging zitten, die niet georganiseerd zijn, die nauwelijks contacten hebben, een stem geven die gehoord wordt."

Dat was ook de reden waarom hij zich kandidaat stelde voor de IR en het voorzitterschap van de IR. "Ik zit echter niet vast aan de bestuursfunctie", benadrukt Macheras. Hij vertegenwoordigt de Integratieraad van de stad Bocholt in de verschillende commissies van de Staatsintegratieraad NRW. "Ik neem deze informatie mee uit de vergaderingen en bespreek het met mijn collega's in het bestuur tijdens onze reguliere vergaderingen," vervolgt Macheras. "Voor mij is het belangrijker dat ik mensen kan helpen en ondersteunen. Voorzitter van de IR is iets wat ik durf te doen, maar ik zou het nooit doen. Als ik een functie op me neem, moet ik die volledig kunnen vervullen. Maar dat kan absoluut niet vanwege mijn werk," benadrukt Macheras.

"Ieder mens heeft een God"

Hoewel Macheras, die Grieks-orthodox is, geen wondermiddel ziet als het gaat om het verbeteren van de communicatie en samenwerking tussen de verschillende religies en religieuze oriëntaties, is hij er zeker van: "Ieder mens heeft een God en het is belangrijk dat ze hun religie vreedzaam belijden en dat ook vreedzaam kunnen doen," benadrukt Macheras.

Een interreligieuze dialoog, zoals die al in Bocholt op gang is gebracht, is de juiste weg. "Fanatisme is de verkeerde weg," weet Macheras zeker. Zelf gaat hij ook naar de vieringen van de andere religies. "Ik ben immers benieuwd hoe mijn medeburger, mijn mede-Bocholtenaar, hoe "de ander" zijn religie beleeft. Als we actief een stap zetten naar de ander, dan werkt het. In Heiligenhaus bracht de Turkse buurfamilie ons vroeger vlees voor hun Offerfeest."

Meerderheid weet niet dat we er zijn

"Ik zie ons, de IR, geaccepteerd door zowel de migranten als de Duitse bevolking. Maar ik weet zeker dat de meerderheid niet weet dat we er zijn."

Val de macht van de raad niet aan

"Ik geloof wel dat de gemeente ons accepteert, we hebben raadsleden in de nieuwe integratieraad," zegt Macheras. De IR wordt zeker serieus genomen, "we willen geen concurrerend orgaan zijn en we willen zeker niet de macht van de raad aanvallen", zegt Macheras. Hij mist een continue stroom van informatie van de administratie over zaken die de administratie en migratie betreffen. "Het zou geweldig zijn als we er van tevoren bij betrokken konden worden en niet pas als de beslissing al in de raad is genomen," zegt Macheras, die een vroegere inspraak wenst. "We hebben een integratiebureau. Dat zou de punten kunnen oppakken, erover stemmen in de IR en onze aanbeveling meenemen naar de besluitvorming in de raad", vraagt Macheras. "De raadsvertegenwoordigers steunen ons van harte in dit verzoek."

Stad Bocholt wil integratieraad behouden

Macheras wil nog drie doelen bereiken in de aflopende verkiezingsperiode. "Ten eerste wil ik dat we erin slagen om een positieve balans te presenteren. Daar hoort ook bij dat we erin slagen om het bestuur in een vroeg stadium bij ons te betrekken." Hij wil ook dat de stad de integratieraad behoudt. De deelstaat Noordrijn-Westfalen voorziet ook in de vorming van een integratiecommissie als alternatief. "En tot slot zou het geweldig zijn als we jongeren kunnen overtuigen om mee te doen. Ik zal daar speciale aandacht aan besteden, om jongeren te benaderen en hen te motiveren om deel te nemen aan het integratiewerk."