Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Sociale korting

Steun voor muziekschoollessen

Om muziekschoollessen voor alle lagen van de bevolking mogelijk te maken, worden onder bepaalde voorwaarden kortingen toegekend.

Naast de automatisch berekende gezinskorting voor de deelname van meerdere broers en zussen aan muzieklessen en de eveneens automatisch berekende meervakskorting is het mogelijk een sociale korting aan te vragen.

Voor lessen aan de muziekschool zijn kortingen van 12,5 - 90 procent mogelijk op vertoon van bewijsstukken (inkomens- of uitkeringsbewijs, woonlasten).

Voor deelname aan het JEKITS-project is een sociale korting alleen mogelijk als een sociaal uitkeringsbewijs (huursubsidie, SGB I en II, toeslag kinderbijslag, etc.) wordt overlegd. De korting bedraagt dan 100% voor de sociale uitkeringsperiode.

Het gebruik van middelen uit het onderwijs- en participatiepakket (Münsterlandkarte) is mogelijk voor alle aanbiedingen van de muziekschool.

Een schriftelijke aanvraag met bewijsstukken van de betaler is vereist. De aanvraag moet worden ingediend voor het einde van het jaar waarin de korting moet worden toegekend. Het meest recente bewijs van inkomen en huisvestingskosten moet ook worden ingediend vóór 31 december van het jaar, of vóór het einde van het schooljaar (JEKITS) waarin de vermindering moet worden toegekend in het geval van schooljaargebonden onderwijs.