Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal

Inkomen van de burger

Burgeruitkering wordt alleen toegekend op aanvraag. Je kunt je aanvraag online indienen. Hieronder vindt u een lijst met links. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met het Jobcentrum Bocholt en ter plaatse een aanvraag indienen.

Meer informatie over het burgerinkomen vindt u op de website van de federale overheid.

Aanvraag en formulieren

Heb je tot nu toe of in ieder geval in de afgelopen 3 maanden geen uitkering ontvangen van het Jobcentre? Dien dan een eerste aanvraag in. U vindt de bijbehorende online aanvraag hier: Initiële aanvraag

Wilt u uw huidige uitkering laten voortzetten of heeft u in de afgelopen 3 maanden al een uitkering ontvangen van het Jobcentrum Bocholt? U vindt de online aanvraag voor voortgezette toestemming hier: Vervolgaanvraag/voortgezette toestemming

Verhuist u, gaat u trouwen of verandert u uw bankgegevens? Geef dit dan direct door aan Jobcenter Bocholt via het volgende formulier: Wijziging doorgeven

Aanbiedingen voor onderwijs en participatie

Met deze uitkeringen kan uw kind deelnemen aan school- en vrijetijdsactiviteiten als u anders de kosten niet zou kunnen betalen.

De voordelen voor onderwijs en participatie geven uw kind betere mogelijkheden om zich persoonlijk te ontwikkelen en deel te nemen aan het sociale leven. Daarom worden veel verschillende culturele en educatieve programma's gefinancierd. De onderwijs- en participatie-uitkeringen omvatten

  • Eendaagse school- en kinderdagverblijfexcursies (werkelijke kosten)
  • meerdaagse school- en dagopvanguitstapjes (werkelijke kosten)
  • persoonlijke schoolbenodigdheden (in totaal 156 euro per schooljaar)
  • vervoer van leerlingen naar school (werkelijke kosten - ook als de daarvoor verstrekte vervoersbewijzen recht geven op algemene reizen buiten het schoolvervoer)
  • leerondersteuning (werkelijke kosten - bijles kan ook in de toekomst worden gebruikt als de bevordering niet onmiddellijk in gevaar komt)
  • deelname aan een gezamenlijke lunchmaaltijd op school of kinderdagverblijf (werkelijke kosten)
  • Deelname aan het sociale en culturele leven in de gemeenschap (zoals sportclubs of muziekscholen ter hoogte van 15 euro per maand).

    Aanvraag van uitkeringen voor onderwijs en participatie

Huurbewijs

Dit wordt door het arbeidsbureau gebruikt om de hoogte van de huur te controleren of bijvoorbeeld om te zien hoe/wat je huis verwarmd wordt. Hieronder kun je een huurbewijs downloaden.

Huurbewijs