Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
19. April 2024School

Stem van de ouders: Basisschool St. Bernhard blijft een confessionele school

Er is een besluit genomen over de toekomst van St Bernhard Primary School in het district Lowick: Na een ouderstemming zal de school een confessionele school blijven. Het resultaat van de stemming was niet voldoende om de school te kunnen veranderen.

Deze week kregen ouders de kans om te stemmen over de mogelijke omvorming van de confessionele school tot een gemeenschapsbasisschool. Van de in totaal 415 stemgerechtigden brachten 168 hun stem uit.

Hoewel de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, namelijk 129, voor een verandering van school was en 39 tegen, werd het vereiste quorum niet gehaald. Meer dan 50% van de uitgebrachte stemmen, of 208 stemmen, zou nodig zijn geweest om de school om te zetten in een brede school. Dit quorum werd niet gehaald.

Het resultaat van de stemming van de ouders is daarom duidelijk: de St. Bernhardschool in Lowick blijft een confessionele school.