Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
 Juan Lopez Casanava is voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt

Juan Lopez Casanava is voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt

© Stadt Bocholt

20. February 2024Raad Integratie

Moed om de moedertaal te promoten

Integratieraad steunt de eis van de Staatsintegratieraad

Ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Moedertaal op 21 februari 2024 doet de voorzitter van de Integratieraad van de stad Bocholt, Juan Lopez Casanava, een beroep op politici om het potentieel van meertaligheid te erkennen en de nodige stappen te ondernemen om natuurlijke tweetaligheid over de hele linie te bevorderen op alle gebieden van het onderwijs.

"De onderwijssituatie in Duitsland wordt steeds duidelijker en het einde is niet in zicht. De slechte prestaties van jongeren met een internationale familiegeschiedenis, die in de PISA-studie opnieuw worden betreurd, maken deel uit van deze ellende", zegt Lopez Casanava. " Talrijke studies tonen aan dat meertaligheid cognitieve voordelen en interculturele competenties bevordert. Kinderen die meerdere talen spreken, leren gemakkelijker nieuwe talen, hebben een beter geheugen en zijn creatiever."

Meertaligheid is de "sleutel tot succes in het onderwijs" en sociale participatie. Het bevorderen van meertaligheid is daarom geen kwestie van integratie, maar een investering in het onderwijs en de toekomst van kinderen. In een geglobaliseerde wereld zijn mensen met meerdere talen nodig die "verschillende culturen kunnen begrijpen en kunnen communiceren met mensen uit andere landen."

De voorzitter van de integratieraad steunt de eisen van de staatsraad voor integratie:

  • De consistente implementatie van bestaande wetten en politieke doelstellingen om meertaligheid te bevorderen op alle gebieden van het onderwijs.
  • De landelijke uitbreiding van het onderwijs in erfgoedtalen en de verbetering van de kwaliteit van de programma's.
  • De valorisatie van erfgoedtalen en de erkenning van meertaligheid als een hulpbron in de samenleving.
  • Het publiek bewust maken van het belang van meertaligheid en het bevorderen van tolerantie en wederzijds respect.

"De meertaligheid van onze samenleving is een verrijking en een waardevol bezit waar we mee voor de dag kunnen komen", benadrukt Lopez Casanava. "Het is onze taak om het potentieel van alle kinderen en jongeren te stimuleren en hen de beste kansen voor hun toekomst te geven. De Internationale Dag van de Moedertaal is een goede gelegenheid om de aandacht te vestigen op de uitbreiding, de vereenvoudiging van de aanvraagprocedure en de verbeterde informatieverstrekking door de onderwijsinstantie van het district Borken, met name op het gebied van onderwijs in erfgoedtalen."

De Internationale Dag van de Moedertaal, die in 1999 door UNESCO werd geïntroduceerd, viert de wereldwijde taaldiversiteit en benadrukt het belang van moedertalen voor mensen en samenlevingen. Onderzoekers schatten dat er in Duitsland op school ongeveer 100 talen worden gesproken. Deze worden echter verschillend gewaardeerd. De Dag van de Moedertaal is daarom een gelegenheid om het belang van taaldiversiteit te vieren en de bevordering van meertaligheid op alle gebieden van het leven te ondersteunen.

 Juan Lopez Casanava is voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt

Juan Lopez Casanava is voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt

© Stadt Bocholt