Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
17. April 2023Raad Integratie

Integratieprijs: Aanvraagtermijn tot eind april

Solidariteit moet worden geëerd // Speciale pagina op bocholt.de // Particulieren, scholen, verenigingen...

Op aanbeveling van de Raad Integratie heeft de Raad in zijn zitting van 26 oktober 2022 besloten voor het eerst in 2023 en vervolgens om de twee jaar een Integratieprijs uit te reiken. Aan de Integratieprijs is 2.000 euro verbonden. Inschrijven kan nog tot 30 april.

Particulieren, clubs, verenigingen, instellingen, initiatieven, scholen, afzonderlijke schoolklassen, religieuze gemeenschappen, burgerinitiatieven, bedrijven en rechtspersonen die in Bocholt blijk hebben gegeven van buitengewone inzet bij het opkomen voor diversiteit, het tegengaan van discriminatie, racisme en achterstand en/of het bevorderen van gelijke kansen en maatschappelijke participatie en de integratie van mensen met een internationaal familieverleden, kunnen nog steeds een aanvraag indienen.

"Ik ben erg blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met ons voorstel om een integratieprijs in het leven te roepen", zegt Juan Lopez Casanava, voorzitter van de integratieraad van de stad Bocholt.

Mensen eren voor hun grote inzet

"Elke solidaire inzet draagt bij tot de cohesie van onze samenleving. Het is geweldig dat we nu voor het eerst mensen kunnen eren die zich op zo'n voortreffelijke manier inzetten voor onze gemeenschap", aldus burgemeester Thomas Kerkhoff. Kerkhoff is ervan overtuigd dat hij uitkijkt naar de aanmeldingen en voorstellen voor de Integratieprijs, die "ons weer het hele scala aan ondersteuning laten zien".

"Daaronder vallen niet alleen grote projecten van sterke verenigingen, maar ook de vermeende kleine initiatieven van mogelijk individuele personen. Allen zijn voor ons even belangrijk en welkom om aan de wedstrijd deel te nemen", aldus burgemeester Thomas Kerkhoff.

Speciale pagina op het net

Er is een speciale pagina opgezet op bocholt.de (link: www.bocholt.de/integrationspreis) waar niet alleen de prijsrichtlijnen maar ook een online aanmeldingsformulier te vinden is.

Na de sluitingsdatum voor sollicitaties komt de jury, die bestaat uit eerste raadslid Thomas Waschki en een gedelegeerd gemeenteraadslid alsmede drie rechtstreeks gekozen leden van de Integratieraad, bijeen en beslist of genomineerden of aanvragers worden uitgenodigd voor een persoonlijke presentatie.

De jury kan ook besluiten voorstellen en activiteiten ter plaatse te bekijken. De samenstelling van de jury wordt op 20 april tijdens de volgende vergadering van de Integratieraad door het lot bepaald overeenkomstig de richtsnoeren voor de prijs.