Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
 De vloerinleg \

De vloerinleg "Engel der culturen" op de Benölkenplatz in Bocholt. Hier vindt elk jaar in november een interreligieus gebed voor de vrede plaats.

© Stadt Bocholt

 100 deelnemers verzamelden zich in Bocholt om op te komen voor vrede, tolerantie en liefdadigheid.

100 deelnemers verzamelden zich in Bocholt om op te komen voor vrede, tolerantie en liefdadigheid.

© Stadt Bocholt

 School tegen racisme - school met moed: De groep leerlingen van het St. Georg-Gymnasium bracht symbolen mee om het standpunt van de school te illustreren.

School tegen racisme - school met moed: De groep leerlingen van het St. Georg-Gymnasium bracht symbolen mee om het standpunt van de school te illustreren.

© Stadt Bocholt

 Na de vredesgroet kwamen de deelnemers bijeen voor een samenzijn in de kantine op de Benölkenplatz.

Na de vredesgroet kwamen de deelnemers bijeen voor een samenzijn in de kantine op de Benölkenplatz.

© Stadt Bocholt

17. November 2023Raad Integratie

100 deelnemers aan het "Engel der culturen" gebed voor vrede

Bocholters stellen een interreligieus voorbeeld voor vrede, tolerantie en liefdadigheid

Ongeveer 100 deelnemers kwamen bijeen voor een openbaar gebed voor de vrede onder de titel "Engel van culturen" op de Benölkenplatz in Bocholt. Ze plaatsten een interreligieus teken voor vrede, tolerantie en naastenliefde.

De deelnemers verzamelden zich rond het kunstwerk "Engel der Culturen" dat in de bestrating van het plein was ingelegd.

"Tot welke religie of cultuur je ook behoort, welke nationaliteit je ook hebt - we hebben een gemeenschappelijk doel. We willen graag de belofte vernieuwen die we in 2016 op deze plek aan elkaar hebben gedaan en samen bidden voor vrede," zei Ulrik Störzer van het centrum voor gezinseducatie.

De vredesbelofte luidt:

"We leven in één wereld. We gunnen elkaar en geven elkaar de ruimte om ons te ontwikkelen. Menselijkheid en respect voor de schepping kenmerken het centrum dat door iedereen wordt gevormd. We zijn met elkaar verbonden en zullen de toekomst alleen samen en vreedzaam vormgeven."

Noman Hamid (hoofd van de jongerenorganisatie van de Ahmadiyya gemeenschap in Bocholt), Christian Fechtenkötter (katholieke priester van de Liebfrauen parochie in Bocholt) en Taha Cicekc (DITIB gemeenschap) spraken tot de aanwezigen. Gezamenlijke voorbeden, liederen en de vredesgroet werden voorgedragen.

Een groep leerlingen van de St George's Grammar School had symbolen meegenomen - een vredesduif, het vredesteken en een regenboogvlag. "Alleen door verdraagzaamheid te beoefenen kunnen we vreedzaam samenleven. Met de vredesduif en de regenboogvlag, ondertekend door alle leden van de schoolgemeenschap, willen we onze houding en ons verlangen naar meer tolerantie en vrede bekendmaken en tegelijkertijd onze toewijding aan de titel 'School zonder racisme - School met moed' vernieuwen," zeiden Alina Kersten, Elanur Ucar, Noa Wüpping en Finja Raschdorf namens hun school.

Na afloop maakten de gasten van de gelegenheid gebruik om bij te praten en elkaar te leren kennen onder het genot van thee, koffie en koekjes in de kantine.

Het openbare gebed voor de vrede "Engel der culturen" vindt elk jaar in november plaats op de Benölkenplatz in Bocholt.

Wat is de "Engel der culturen"?

De "Engel der culturen" is een kunstproject ter bevordering van de interculturele dialoog van de kunstenaars Gregor Merten en Carmen Dietrich(www.engel-der-kulturen.de). De vloerbedekking werd in november 2016 gelegd op de Benölkenplatz in Bocholt. Sindsdien wordt daar elk jaar een interreligieus gebed voor de vrede georganiseerd.

In het symbool "Engel der culturen" vertegenwoordigen de tekens van de drie Abrahamitische wereldgodsdiensten alle culturen en religies. Ze komen maar half tevoorschijn uit de omringende ring; de volledige vorm wordt pas zichtbaar door de innerlijke waarneming van de waarnemer. De geometrische basisvormen die herkenbaar zijn in de tekens - driehoek, vierkant en cirkel - symboliseren ook de diversiteit van alle culturele manifestaties.

 De vloerinleg \

De vloerinleg "Engel der culturen" op de Benölkenplatz in Bocholt. Hier vindt elk jaar in november een interreligieus gebed voor de vrede plaats.

© Stadt Bocholt

 100 deelnemers verzamelden zich in Bocholt om op te komen voor vrede, tolerantie en liefdadigheid.

100 deelnemers verzamelden zich in Bocholt om op te komen voor vrede, tolerantie en liefdadigheid.

© Stadt Bocholt

 School tegen racisme - school met moed: De groep leerlingen van het St. Georg-Gymnasium bracht symbolen mee om het standpunt van de school te illustreren.

School tegen racisme - school met moed: De groep leerlingen van het St. Georg-Gymnasium bracht symbolen mee om het standpunt van de school te illustreren.

© Stadt Bocholt

 Na de vredesgroet kwamen de deelnemers bijeen voor een samenzijn in de kantine op de Benölkenplatz.

Na de vredesgroet kwamen de deelnemers bijeen voor een samenzijn in de kantine op de Benölkenplatz.

© Stadt Bocholt