Wanneer u op de spraakfunctie klikt, wordt een verbinding met Google tot stand gebracht en worden uw persoonlijke gegevens doorgestuurd naar Google!

Reset taal
01. March 2024Onderwijs en cultuur

Stad Bocholt verhuurt mobiel podium voor evenementen

Aanschaf gesubsidieerd door LEADER // Clubs en verenigingen kunnen het podium gratis lenen

Culturele verenigingen, non-profitorganisaties en verenigingen kunnen nu gratis het nieuwe mobiele podium van de stad Bocholt lenen. Hiervoor is een online service beschikbaar op de website van de stad.

Nadat het oude podium van de stad Bocholt vanwege zijn leeftijd niet meer gebruikt kon worden, is er nu een nieuw mobiel podium gekocht. Met het nieuwe podium kunnen ook non-profitorganisaties en verenigingen in de toekomst culturele evenementen in Bocholt organiseren.

Dit podium maakt het ook mogelijk om nieuwe evenementen op nieuwe locaties te organiseren. De gratis lening moet ertoe bijdragen dat burgers in alle delen van de stad culturele en sociale evenementen kunnen bijwonen.

De huur van het podium kan worden aangevraagd via een aanvraagformulier dat te vinden is op de website van de stad Bocholt. Na een controle door het stadsbestuur wordt dan een contract voor gratis bruikleen afgesloten tussen de lener en de stad Bocholt. Als je vragen hebt over de specifieke leenregelingen, kun je contact opnemen met de afdeling Cultuur en Archief op 02871/953-2172 of via martina.pohl(at)bocholt(dot)de.

Podium gesubsidieerd door LEADER

De stad Bocholt werd bij de aanschaf van het podium financieel ondersteund door een subsidie van het LEADER-programma.

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Hier investeert Europa in plattelandsgebieden met deelname van de deelstaat Noordrijn-Westfalen."

Alle informatie is online beschikbaar op www.bocholt.de/kulturfoerderung